Dårlig luftkvalitet i Oslo tirsdag og onsdag

Tirsdag og onsdag er det meldt om moderat til høyt luftforurensingsnivå i Oslo. Kommunen anbefaler folk som befinner seg i risikogruppen, om å holde seg unna de mest trafikkerte områdene.

Målestasjon for luftkvalitet ved E 18 ved Hjortnes i Oslo.

– Det anbefales ikke å oppholde seg langs de store veiene i dag og i morgen, om du befinner deg i risikogruppene, sier Christine Oppegaard i Bymiljøetaten i Oslo kommune. Hun er ansvarlig for å legge ut varslene om luftkvalitet på kommunens hjemmesider.

Tirsdag varsles det om «moderat til høyt forurensningsnivå langs større veier, og et høyt forurensningsnivå langs sterkt trafikkerte veier». Særlig i rushtiden vil det være høye konsentrasjoner, men også vedfyring utover kvelden kan føre til mer forurenset luft over større områder av byen enn kun langs veiene.

Onsdag er det meldt om et moderat forurensningsnivå langs større veier, og et moderat til høyt forurensningsnivå langs sterkt trafikkerte veier. Det er særlig veistøv og eksos som skaper de høye nivåene.

Les også

Torsdag bør du ta med deg paraplyen, for da forsvinner det flotte vinterværet

Også i helgen har det vært noe høyt forurensningsnivå på trafikkerte steder.

Vær og luftkvalitet

Det er kombinasjonen av forurensing og vær som avgjør luftkvaliteten. Det er vindstille, kaldt vær som gjør at det ventes dårligere luftkvalitet tirsdag og onsdag.

  • Tirsdag ved 13-tiden viser tjenesten luftkvalitet.info at forurensningsnivået er på farenivå oransje - moderat på fire ulike målestasjoner i Oslo: Hjortnes, Manglerud, Alna senter og Alnabru.
  • Også i blant annet Bærum og Lørenskog er forurensningsnivået oransje - moderat.
  • I Elverum og på Hamar er forurensningsnivået rødt - altså høyt.

Både temperatur, nedbør og vind er avgjørende. I Oslo kan for eksempel geografisk beliggenhet føre til et temperaturfenomen som kalles inversjon. Når det i dagligtale refereres til «Oslogryta» så er det dette fenomenet det siktes til: kald, tung luft legger seg i dalbunnen i sentrum, og varmere luft ligger som et lokk på over.

Egen handlingsplan

Bystyret vedtok i februar en egen handlingsplan for å motvirke dårlig luftkvalitet. Både strakstiltak som gratis kollektivtrafikk på dager hvor det er innført dieselforbud eller beredskapstakster, miljødifferensierte bompenger, renhold av veinett og mer forebyggende tiltak innfasing av elvarebiler, utskifting av gamle vedovner og miljøfartsgrense.

Oppegaard mener handlingsplanen er viktig for å få ned luftforurensingen.

Assisterende generalsekretær i Norges Astma- og Allergiforbund, Bo Gleditsch, sier seg enig at det er et skritt i riktig retning, men ønsker seg mer.

– Vi synes denne planene inneholder mye bra, arbeidet kommer et hakk videre, men vi skulle selvfølgelig ønske man kunne være enda mer ambisiøs. Likevel mener vi det går i riktig retning, sier Gleditsch.

Les også

Farevarsel om vanskelige kjøreforhold i Sør-Norge fra onsdag kveld

Christine Oppegaard.

Bedre enn tidligere

– Tendensen på et overordnet nivå er at luftkvaliteten blir bedre, sier Oppegaard.

Det er utskifting av landets bilpark, særlig når det kommer til tungtransport, som får mye av æren.

– Det er en tydelige nedgang i eksosutslipp. Det er mye på grunn mer miljøvennlige lastebiler, samt stadig flere elbiler. Samtidig, selv om utslippene går ned, så er været utslagsgivende for konsentrasjonen i luften.

I en oppsummering skrevet av Bymiljøetaten for 2017 står det at «det ble registrert lavere konsentrasjoner av luftforurensning i Oslo i 2017 sammenlignet med den siste tiårsperioden».

Dette gjelder særlig eksos, men også til dels svevestøv. Der de største kildene til svevestøv er veistøv og vedfyring.

Mindre forurensende bilpark kombinert med relativt gunstige meteorologiske forhold listes som årsaker til nedgangen som ble registrert i 2017. Også tiltak som innebar dieselforbud på dager med svært dårlig luftkvalitet ble trukket frem som positivt.

Rapporten for 2018 er enda ikke klar, men det ser foreløpig ut som om 2018 kan vise til enda bedre resultater enn i 2017.

– Det ser ut som de fleste målestasjonene, generelt sett, måler noe lavere forurensingsnivå i 2018 enn i 2017. Det gjelder selvfølgelig hittil i år, og det er vanskelig å si hvordan det totale bildet blir. Det er enda en måned igjen av året, sier Oppegaard.