Oslo

Første skoledag møtte studenter og ansatte en trapp med flengende kritikk av Kunsthøgskolen

Med papirbokstaver i skoletrappen har noen kritisert Kunsthøgskolen i Oslo. – Setter ord på det alle har tenkt, mener studentene.

Mange forbipasserende stoppet opp for å lese teksten i trappen på KHiO tirsdag formiddag.
  • Pål A. Solheimsnes
    Journalist

– Jeg er spent på hvor lenge de lar det bli stående, sier Clémence Moíouze.

Hun og Pia Evensen studerer grafisk design og illustrasjon ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). De la merke til at noen hadde festet de første linjene med papirbokstaver allerede torsdag. Mandag morgen dekket den kritiske teksten store deler av trappen utenfor skolen.

Nå går diskusjonen om trappekunsten i sosiale medier.

– Det er flere som lurer på hvem det er, og så videre. Men det er et bra stunt. Teksten sier jo litt det alle har tenkt, sier Evensen.

Pia Evensen deltok på allmøte på KHiO etter sakene om seksuell trakassering i fjor høst.

Kritiserer #metoo-håndtering

«Velkommen til en institusjon der varslene hoper seg opp», er noe av det som står skrevet på engelsk. Teksten kritiserer blant annet skolens håndtering av varslene om seksuell trakassering fjor og i år.

De to studentene er enige i at det ble mye prat og lite handling fra skolens side i forbindelse med trakasseringssakene, særlig før mediene begynte å skrive om dem.

– Det er et skille mellom den offisielle diskursen fra KHiO og studentenes syn på saken, sier Moíouze, som også bidro med et bilde til kunstnernes #Metoo-utstilling «Between the lines».

I trappen står det også at studenter og fakulteter i stor grad er hvite, og at studenter som ikke er fra Skandinavia, har små muligheter til å komme inn på skolen. Det står også at skolen ikke har nok fokus på antirasistiske perspektiver.

Teksten i trappen utenfor Kunsthøgskolen hevder at skolen ikke har gjort nok etter varslene om seksuell trakassering i fjor høst.
  • Bakgrunn: Kunsthøgskolen i Oslo har konkludert i varslingssakene. En ansatt har sagt opp, og en har fått sparken.

Hevder skolen fryktet for sitt rykte

KHiO mottok i 2017 flere varsler om seksuell trakassering.

I to av de tre varslingssakene ble det konkludert med at det hadde skjedd brudd på skolens etiske retningslinjer. En av lærerne sa opp selv, en annen fikk sparken.

Jørn Mortensen er rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo.

I trappen står det at «en professor slapp unna med seksuell trakassering i et tiår». Teksten hevder videre at det ikke var før vedkommende skadet skolens rykte, at han fikk sparken.

Rektor Jørn Mortensen ved KHiO sier påstanden ikke stemmer.

– Realiteten er at det ble varslet til Kunnskapsdepartementet. Deretter ble det laget en rigg for håndtering av sakene – et opplegg som ga tillit hos varslere, departementet og i institusjonen. Jeg vil nok si at det er et alvor ved #metoo som går langt utover spørsmålet om Kunsthøgskolens renommé.

Mortensen sier han mener han har tillit blant studentene når det gjelder måten de har håndtert varslene på.

– Vi rakk jo ikke noe mer enn å konkludere i sakene før semesteret var over, så noen eksakt vitenskap er ikke dette, selv om det i fritekstsvar og i studentundersøkelser er gitt uttrykk for at dette er blitt tatt alvorlig.

Josefin Bernholtz og Lovisa Adlersfeld mener teksten er en påminnelse om at man aldri blir ferdig med å bekjempe trakassering.

Velkomst til nye studenter

– Hvem har gjort det?, undrer Josefin Bernholtz og Lovisa Adlersfeld, som begge studerer ved Akademiet på KHiO.

De har nettopp blitt oppmerksomme på trappeteksten, og synes det er en fin velkomst til nye studenter ved skolen.

– Det er en påminnelse til nye studenter om at vi må være med og jobbe med dette. Det skal være trygt å gå her, men å jobbe mot seksuell trakassering er et pågående arbeid, man blir aldri ferdig med det, sier Bernholtz.

De håper teksten skaper rom for en åpen diskusjon rundt mangfold og likestilling på skolen.

På over 20 trappetrinn hadde noen skrevet flere anklager mot KHiO.

– Noen er forbannet

Mange forbipasserende har stoppet opp for å lese teksten og ta bilder. Primavera Contu fra Italia og Lennecke Bishop fra Nederland er på høgskolen for å delta i en workshop denne uken. De la raskt merke til teksten i trappen.

– Det ser ut som om noen er virkelig forbannet. Dette er personlig, sier Lennecke Bishop idet hun tar et mobilbilde til Instagram.

– Vi diskuterte nettopp hvordan man kan lage kunst i disse vakre omgivelsene. Dette er jo et svar på det. Det er politisk kunst, sier Contu.

Primavera Contu og Lennecke Bishop mener kritikken i trappen er skarp og interessant.

– Kunne brukt ordinære kanaler

Rektor Jørn Mortensen sier han ikke regner teksten i trappen som tagging, og at han mener det er et stykke igjen til kategorien vandalisme.

–Jeg kunne vel tenke meg at de mer ordinære kanalene vi har på KHiO, som emneevalueringer og studentdemokratiet, ble brukt. Da hadde det vært lettere å følge opp noen av påstandene. Jeg mener en del av tingene som står der er interessante å reflektere over.

– Hva da?

– For eksempel om skolen i tilstrekkelig grad er heterogen, og om den har et kulturelt mangfold. Det er også ansporing til kritikk av undervisningsinnholdet, noe som bør være gjenstand for refleksjon.

Kunsthøgskolen i Oslo fikk i fjor inn flere varsler om seksuell trakassering begått av lærere ved institusjonen. Resultatet ble at en lærer sa opp, og at en annen fikk sparken.

Blir stående inntil videre

Mortensen sier at skolen ikke kommer til å følge opp saken eller prøve å finne ut hvem som har skrevet i trappen. Han kan ikke si noe om hvor lenge teksten vil bli stående.

– Vi har ikke tatt stilling til det, men det er jo ikke akkurat et varig prosjekt.

Aftenposten har forsøkt å få en kommentar fra flere av skolens studentrådsrepresentanter uten å lykkes.

Les også

  1. Jeg kjenner et dypt ubehag ved den autoritære tonen og massementaliteten i #metoo-bevegelsen

  2. #nårdansenstopper: «På turné kaller han en av danserne hore etter å ha sett henne på en bar»

  3. #stilleforopptak: 590 norske kvinnelige skuespillere tar et oppgjør med ukulturen i norsk TV, film og teater

Les mer om

  1. Seksuell trakassering
  2. Kunst
  3. Oslo