Oslo

Ett skritt nærmere nytt studenthus i Oslo sentrum

Skal studentene i Oslo få overta det ærverdige, gamle bygget i St. Olavsgate 32, rett ved Slottsparken? Statsbygg er positive.

Slik ser det ut, det mulige studenthuset i St. Olavs gate 32.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Denne uken la Statsbygg frem den såkalte konseptvalgutredningen for Tullinløkka-området i Oslo sentrum. Alt annet havnet i skyggen av krangelen om Nasjonalgalleriet.

Dette er anbefalingen til Statsbygg:

  • Historisk museum får utvide ved overta Nasjonalgalleriet som nytt utstillingsareal for samlingene sine.
  • Tullinløkka oppgraderes til parkområde, hvor det legges til rette for servering ut mot parken. De ønsker det samme for Akademihagen.
  • På sikt et nybygg i Akademihagen til forsknings— og undervisning.
  • Det gamle bygget til Norges geografiske oppmåling, med adresse St. Olavs gate 32, kan overtas av Oslos studenter.

Studentene jubler

Studentsamfundet, som er paraplyorganisasjon for mye av studentaktiviteten i tilknytning til universitetet, ønsker sterkt en slik løsning. De mener Chateau Neuf, dagens bygg på Majorstuen, er lite egnet for studentaktivitet og ønsker seg vekk derfra. Prosessen med å finne et alternativ ble startet i 2014 og blikket landet i fjor på nettopp St. Olavs gate 32.

Markus Knutsen, leder i Studentersamfundet, er svært fornøyd med Statsbyggs anbefaling om at studentene bør få overta den historiske bygningen og mener det er en tillitserklæring.

— Det er tydelig at ikke bare studentene lengter etter sentrum, men at vi også er ønsket dit. Vi tror Statbyggs løsning er det alternativet som vil kunne skape mest engasjement og aktivitet i dette området, Knutsen.

Les også

Vi fikk slippe inn: Slik kan det nye studenthuset bli

Han beskriver området som «en død sone» i Oslo sentrum i dag. Han tror et studenthus med beliggenhet der, ikke på Majorstuen som i dag, vil kunne favne studenter fra alle læresteder.

— Oslos studenter er spredt over store avstander. Noen sitter på Nydalen, noen på Blindern og andre langs Akerselva. Det stedet som oppleves mest felles for alle er sentrum. Derfor tror vi et felles studentkulturhus som ligger der studentene ferdes vil være et viktig løft for den felles studentkulturen, sier Knutsen.

Allerede neste år går dagens leieavtale for bygget ut. Det vil likevel ta flere år før et nytt studenthus eventuelt kan stå klart. Statsbygg anslår at det vil koste 268 millioner kroner å gjøre bygget til studenthus. Samtidig vil et salg av Chateau Neuf, som eies av universitetet, kunne gi millioner inn.

Dropper slottsmuseum i bygget

Riksantikvar Jørn Holme har tidligere trukket frem St. Olavs gate 32 som aktuelt sted for et fremtidig slottsmuseum. Det er ikke fremmet noe forslag om dette i prosessen, og Statsbygg har derfor avskrevet en slik løsning. Beslutningen er avklart med Regjeringen.

Det finnes foreløpig ingen planer for hva som skal skje med Chateau Neuf hvis studentene flytter ut.

Samtidig har en annen museumsmulighet åpnet seg. Statens kartverk har foreslått at deres Oslo-avdeling, samt et kartmuseum, kan overta bygget. Løsningen er ikke anbefalt av Statsbygg.Den endelige beslutningen om byggets og resten av områdets fremtid vil uansett bli tatt av Regjeringen og Stortinget. På grunn av den store usikkerheten — og uenigheten - rundt hva som skal skje med Nasjonalgalleriet, kan beslutningen drøye.

Les også

«Studentene kan skape liv på Tullinløkka»

Nå er det opp til Regjeringen

Statsbygg har sett på flere ulike løsninger for eiendommene sine i Tullinløkka-området, inkludert muligheten for å selge dem. De satt igjen med fem ulike konkrete løsninger som ble vurdert. Den anbefalte løsningen har fått betegnelsen «Byuniversitetet».

— Konseptvalgutredningen foreslår et byuniversitet fordi Universitetet i Oslo har uttrykt et behov basert på vedtaket om at Historisk museum skal være på Tullinløkka. Sammen med studentaktiviteter i Akademihagen vil dette skapeet godt bymiljø. Byrommet oppgraderes og vil bli attraktivt for befolkningen, sier adm. direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) holder foreløpig kortene tett til brystet og vil ikke kommentere forslagene.

— Dette er et område som engasjerer befolkningen sterkt, og det er bra. Nå har vi forhåpentligvis fått et godt beslutningsgrunnlag på bordet, sa ministeren da forslagene ble presentert.

Les også

«Et tap for Oslo som hovedstad å legge ned Nasjonalgalleriet»

Nasjonalgalleriet, som om få år tømmes, er stridens kjerne.

Flere politikere reagerer

Stortingsrepresentanter fra flere partier reagerer kraftig på utredningen fra Statsbygg. «Hvordan er det mulig å bomme så totalt på selve hovedoppgaven», spurte Trine Skei Grande (V). Hun viste til vedtaket som ble fattet av Stortinget i desember 2014.

— Nasjonalgalleriet skal fortsatt være en del av Nasjonalmuseet. Det er en klar forutsetning. Det virker som Statsbygg ikke har klart å lese de to setningene. De har bommet på selve hovedoppgaven. Bestillingen var klar, sier Grande.

Også Jan Bøhler (Ap) reagerer på forslaget fra Statsbygg om at Historisk museum kan få utvide inn i Nasjonalgalleriet.

— Dette er et bomskudd, men det er mange forslag fra Statsbygg som det aldri er blitt noe av, sier Bøhler.

Siden utviklingen av området skal sees i en helhet, er det nettopp denne konflikten som kan førte til at studenthus-prosjektet settes på vent.

Les også

  1. Slik kan det bli på Tullinløkka