Oslo

BYBLIKK: Olavs hypotese om folkeskikk-vakuumet på kollektivtransport

Hva er det med dører og folkeskikk? Dette er en analyse av mange reisendes påstigningsvaner.

En mystisk stråling fra dører på kollektivtransport rammer dem som lider av påtrengende passasjer-syndrom. Her er en illustrasjon av en T-banevogn av typen MX3000. Foto: Olav Eggesvik

 • Olav Eggesvik
  Olav Eggesvik
  Journalist

Forskere har lenge klødd seg i hodet over mangelen på folkeskikk som oppstår utenfor dørene på tog, trikk, buss og T-bane.

Disse dørene fungerer som kjent både som inn— og utgangsdører, men det er en tendens til at det oppstår uenighet rundt den mest effektive rekkefølgen for av- og påstigning blant de reisende.

Reporter Olav Eggesvik står bak Oslobys passasjervitenskapelige hjørne for kollektivreiser.

 • Har du fått med deg hvordan det kan bli bedre plass på trikken? Dette er Olavs hypotese om mulighetsrommet på trikken
  Dette skjer selv om de fleste er enige om at det er best hvis de som er på, får gå av først. Folk som vanligvis er oppegående og dannede mennesker, oppfører seg som ville beist i det de stiger på transportmiddelet som skal frakte dem til og fra jobb.

Denne abnormale oppførselen har fått meg til å konkludere med at dørene på Oslos kollektivtransportmidler må slippe ut en form for stråling eller signaler, som påvirker folkeskikken til enkelte mennesker.

Fig. 1

OPT_fig1_doc6osgjt0r8wz13cdjjn48-Y9h_Gtjn2U.jpg Foto: Olav Eggesvik

Olavs hypotese om folkeskikk-vakuumet som oppstår utenfor dører på kollektivtransport lyder som følger:

I en radius på fem meter fra dører på kollektivtransport, er det 70 prosent større sjanse for alvorlige brudd på allmenn folkeskikk.

I fig. 1 er denne sonen illustrert utenfor en dør på et kollektivt transportmiddel. Bruddet på folkeskikken består som oftest i at man presser seg på kollektivtransportmiddelet som befinner seg rett fremfor en, i stedet for å vente til andre reisende har gått av.

Fig. 2

Passasjerene som blir rammet av den mystiske kraften som utstråles av dørene på Oslos kollektivtransport, betegnes som påtrengende passasjerer . Det kan betegnes som en lidelse eller et syndrom.

Fig. 2 viser målinger av folkeskikksnivået gjort blant påtrengende passasjerer før og etter de er eksponert for dører på kollektivtransport.

Fig. 3

OPT_fig3_doc6osgjukr72xt7cxhn48-JCIDS23Zdo.jpg Foto: Olav Eggesvik

Fig. 3 viser problemet som oppstår når påtrengende passasjerer mister folkeskikken på grunn av strålingen fra dørene på kollektivtransport i Oslo.

Forskning viser at påtrengende passasjerer ikke blir rammet når de blir eksponert for flydører. I dybdeintervjuer med påtrengende passasjerer sier samtlige at det ville vært utenkelig og svært upraktisk å presse seg på et fly før de andre passasjerene har gått av.

De mangler evnen til å overføre denne tankegangen til kollektivtransport i byene.

Fig 4.

OPT_fig4_doc6osgpvz51cz1jid54n48-aYsteLxwot.jpg Foto: Olav Eggesvik

Forskning viser at påtrengende passasjerer ikke blir rammet i like stor grad dersom de selv er klar over virkningen dørene på Oslos kollektivtransport har på dem.

Fig. 4 viser en situasjon hvor de påtrengende passasjerer er klar over sin egen lidelse, og de stiller seg på siden av dørene for å slippe passasjerer ut før de selv går inn. Dette byr på store gevinster for alle reisende fordi de som er på kommer seg lettere av, og de som skal på har bedre plass til å komme seg ombord.

Kjenner du noen som er rammet av påtrengende passasjer-syndromet? Snakk med dem og gjør dem oppmerksom på problemet!

Oppsummering

SLIPP ANDRE AV FØR DU SELV GÅR PÅ BUSS, TRIKK, TOG OG T-BANE!!!!

God tur.

Les også

 1. Derfor tar t-banen en ekstra runde i tunnelen

 2. 3. april blir det store endringer på T-banen i Oslo

 3. BYBLIKK: Olavs hypotese om mulighetsrommet på trikken