Tidligere skoledirektør Søgnen: – Jeg opplever saken som en ren konstruksjon fra byråden

– Vi har alltid levert, og jeg har aldri fått beskjed om at jeg ikke har gjort en god jobb, understreket Astrid Søgnen gjentatte ganger under høringen i bystyret.

  • Christian Sørgjerd

– Jeg kan ikke se at det er gitt styringssignaler fra byråd Inga Marte Thorkildsens styringstid som ikke er fulgt opp.

– Jeg er ikke på noe tidspunkt blitt varslet om at jeg ikke har skjøttet jobben min som etatsleder på en god nok måte.

– Etter min vurdering har byråden ingen faktisk dokumentasjon på jeg som etatsleder har sviktet oppdraget eller ikke levert på politiske føringer.

Med denne kraftsalven avsluttet tidligere skoledirektør Astrid Søgnen sitt 17 minutters innlegg i bystyrehøringen torsdag. Før jul gikk hun av som direktør for Oslo-skolen, men det var ikke etter eget ønske.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (f.v), fungerende skoledirektør Kari Andreassen og tidligere skoledirektør Astrid Søgnen møtte torsdag i høring i bystyret.

Har krevd svar i flere måneder

Høringen kom i stand fordi den borgerlige opposisjonen i flere måneder har ønsket at byråd Thorkildsen skal utdype og konkretisere uttalelser om at samarbeidet med Utdanningsetaten har vært krevende og at de ikke alltid gjennomfører politiske føringer.

Men det var Astrid Søgnen, ikke byråden, som fikk starte høringen.

For første gang siden konflikten dem imellom ble offentlig kjent, valgte Søgnen å prate fritt. Hun lot skolebyråd Thorkildsen få det glatte lag.

Les også

LES OGSÅ: «Manglende åpenhet, detaljstyring og frykt for represalier», sier ansatte.

– Jeg opplever denne saken som en ren konstruksjon fra Thorkildsen, sa Søgnen.

– Gjennom alle disse årene har jeg aldri hatt uoverensstemmelse med noen av disse. Jeg har sagt fra, men aldri blitt opplevd som truende eller gjenstridig. Rolleforståelsen sitter i ryggmargen. Det siste året har jeg opplevd annerledes, sa hun også.

Hun beskriver anklagene og konflikten som svært belastende å stå i, ikke minst siden hun er en «ærekjær byråkrat».

Astrid Søgnen hadde meg seg et svært tykk bunke dokumenter i høringen, som hun overleverte til bystyrekomiteen. Hun mener det der finnes dokumentasjon på hvordan Utdanningsetaten under hennes ledelse alltid har levert på de politiske bestillingene de har fått.

Thorkildsens eksempler

Før første gang siden varselet mot Thorkildsen ble kjent i starten av september, valgte hun i høringen å kommentere hvilke konkrete saker hun mente de hadde opplevd samarbeidsproblemer med Utdanningsetaten.

Hun trakk i høringen frem arbeidet med å styrke ytringskulturen i Oslo-skolen, implenteringen av prosjektet «Barnehjernevernet», og endringene i krav til obligatoriske prøver og halvårsevalueringer ved skolene.

Les også

LES OGSÅ: Forrige forsøk druknet i en debatt om krenkelser av elever. Nå prøver Simon Malkenes på nytt.

Hun trakk også frem avgjørelsen om å gjennomføre en utvidet arbeidsmiljøkartlegging i etatsadminsitrasjonen, som direktørene motarbeidet, slik Aftenposten tidligere har omtalt.

– Det er ingen enkelthendelse som har utløst problemene. Fra Johansen-byrådet tiltrådte i 2015 har vi gjentatte ganger oppelvd motarbeidelse fra etatsledelsen, sa Thorkildsen.

– Jeg vil igjen understreke at jeg aldri har uttalt at etaten ikke har fulgt opp politiske beslutninger. Det jeg sa var, at det over tid har vært et vanskelig samarbeidsforhold, sa hun også.

– Hvor i kommunikasjonen med etaten er det vi kan finne spor av at det har vært manglende levereanser og dårlig samarbeid? Og hvis det ikke finnes slike spor, kan det være at dette ikke er formidlet til etaten, spurte Bård Folke Fredriksen (H).

– Det er deler av dette som er vanskelig å skulle gå helt nært inn på, som ligger til byrådets arbeidsgiveransvar, svarte Thorkildsen.

Hun kom samtidig med en erkjennelse:

– En viktig lærdom fra denne prosesen er at vi i fremtiden er tjent med en større grad av skriftlighet i kommunikasjonen med underliggende enheter, sa hun.

Selv om byråd Inga Marte Thorkildsen (t.v.) og eks-direktør Astrid Søgnen håndhilste i forkant av høringen, var tonen underveis svært spent. I forkant står Kari Andreassen, som for tiden er fungerende direktør i Utdanningsetaten.

– Kjenner meg igjen i varselet

– For å gjennomføre endringer som vi har lovet velgerne, er vi avhengige av et godt samspill med etaten, sa byråd Thorkildsen.

Men Søgnen gjennomtok mange ganger under høringen at etaten under hennes ledelse alltid hadde levert på politiske bestillinger, også sett opp imot den rødgrønne byrådserklæringens mange punkter.

– Vi har ikke hatt et dårlig samarbeid med byrådet, absolutt ikke. Men vi har hatt diskusjon, vi kan ha hatt ulike standpunkt om en sak. Men når et vedtak er fattet, gjelder det uansett, sa Søgnen.

På spørsmål fra Aftenposten om hva hun mener byrådets intensjon har vært, hvis påstander om samarbeidsproblemer ikke er reelle, svarer hun bare indirekte:

– Det kan jo journalister spekulere i, men jeg tror det svaret er ganske klart.