Oslo

Oslos minst brukte trikkeholdeplass skal få plattform i én retning

Reisende på Jomfrubråten får en perrong i retning sentrum, mens byrådet og Sporveien ser etter løsninger som kan få ned prislappen på 38 millioner kroner.

Slik ser det ut på Jomfrubråten holdeplass i dag. I løpet av 2018 skal holdeplassen gjenåpnes i retning sentrum.
 • Olav Eggesvik
  Olav Eggesvik
  Journalist

Sporveien satser på at perrongen kan åpne i løpet av 2018, ifølge byrådet.

Perrongen bygges i retning sentrum. De som skal reise fra sentrum til Jomfrubråten, må ta trikken til Sportsplassen, bytte perrong og ta trikken ett stopp tilbake.

Årsaken til den spesielle løsningen er et krav fra Jernbanetilsynet. De har overfor Sporveien meddelt at de ikke aksepterer gjenåpning av en holdeplass med såkalt planovergang, altså at man krysser sporet uten at det skjer over en bro eller via en undergang.

 • Bakgrunn: Lokalbefolkningen vant - Jomfrubråten får igjen holdeplassen
 • Prisen for å gjenåpne Jomfrubråten øker: Fra 22 til 37–38 millioner kroner

Kan søke om å slippe planfri overgang

I et intervju med Aftenposten i mars opplyser Jernbanetilsynet at de kan gjøre unntak for kravet om planovergang, men at de ikke har mottat noen søknad fra Sporveien om dette.

Dette kom overraskende på byrådet.

– Vi har tidligere fått en klar forståelse fra Jernbanetilsynet om at det ikke var aktuelt med dispensasjon på Jomfrubråten. Når Jernbanetilsynet nå gir andre signaler i Aftenposten, så vil vi selvsagt følge opp dette fra Oslos side. Jeg har derfor nå bedt Sporveien om å søke om dispensasjon til Jernbanetilsynet, skriver samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg i en e-post til Aftenposten.

Veien var ikke brøytet tidligere i vinter, og et skilt henviste de reisende til Sportplassen. Den holdeplassen ligger 400 meter unna.

Vil ikke kaste bort tid - åpner en plattform

I e-posten uttrykker byråden bekymring for at søknadsprosessen vil ta lang tid. Bystyret vedtok i fjor å gjenåpne holdeplassen, samtidig som de ba Ruter om å ha høy terskel for å legge ned holdeplasser i fremtiden.

Derfor blir én plattform bygget slik at trikken i retning sentrum kan stoppe der. Prisen for den ene plattformen er anslått til 4,5 millioner kroner.

Samtidig skal det jobbes for å få dispensasjon fra Jernbanetilsynet, slik at det kan bygges en plattform på motsatt side uten å bygge en bro over eller tunnel under trikkeskinnene.

Kan koste 38 millioner kroner å gjenåpne lite brukt holdeplass

Tidlige og svært usikre anslag tilsa at det ville koste 22 millioner kroner å gjenåpne holdeplassen. Senere ble anslaget oppjustert til 37–38 millioner kroner, på grunn av Jernbanetilsynets pålegg.

I 2015 ble trikkeholdeplassen på Jomfrubråten stengt da Ekebergbanen ble pusset opp. Til tross for massiv motstand i lokalbefolkningen besluttet Ruter at den ikke skulle gjenåpnes.

Årsaken var at den var svært lite brukt: I snitt brukte 1,8 personer Jomfrubråten pr. avgang. Det gjør den til en av de aller minst brukte holdeplassene på trikkenettet. Kun 400 meter unna ligger trikkeholdeplassen Sportsplassen.

Ruter har tidligere ønsket en holdeplassavstand på 600 meter. Det sa politikerne nei til, av hensyn til dem som er dårlig til bens.

Mange i lokalområdet ble svært glade da politikerne besluttet å gjenåpne trikkeholdeplassen. Her gir Berit Larsen en «high five» til samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG), mens daværende helse- og sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) smiler ved siden av.

Usikkert hva den endelige løsningen vil koste

Hva den totale prislappen blir for en fullverdig holdeplass på Jomfrubråten, er ikke kjent. Det er heller ikke kjent om man forventer at flere enn tidligere vil bruke holdeplassen når den gjenåpner.

– Er du bekymret for at dere nå setter i gang et prosjekt som dere ikke aner hvor mye vil koste?

– Jeg kan forstå at folk reagerer på at prislappen på dette prosjektet har økt. Da bystyret sluttet seg til gjenåpning, lå det til grunn et kostnadsanslag på 22 mill. Jeg håper derfor at vi sammen med Jernbanetilsynet kan finne en god og trygg løsning som samtidig er så rimelig som mulig, skriver Berg.

Les mer om

 1. Ruter
 2. Sporveien
 3. Trikk
 4. Oslopolitikken