Ampert på Sørenga. Beboere vil stanse fuglemating. Folk trosser Bymiljøetatens forbudsskilt.

Mange beboere er lei fugleskitt og måkeflokker på gangbroen og på stranden. Fuglevenner forstår ikke dem som synes mating er et problem.

 I sjøen ved Sørenga er det svaner, andefugler, hettemåker, ærfugler, kvitkinngås og grågås. – Fugler klarer å finne mat selv, sier leder i Dyrebeskyttelsen Norge, veterinær Åshild Roaldset (til venstre) og beboer på Sørenga, Eva Larsen.

«Håper det ikke blir like grisete her som i Middelalderparken. Der kan man ikke gå en meter uten å tråkke i fugleskitt» sier en av beboerne. En annen beboer mener «Det høres helt feil ut at sjøfugl skal leve på brødmat og kanelboller i Indre Oslofjord».

Debatten i den lukkede facebookgruppen Sørenga Forum har vært het de siste ukene. Den handler om fugleskitt i badevannet, rotter som spiser fuglemat, fugler i flokker over gangbroen og aggressive sjøfugler på stranden.

«Folk har begynt å mate svaner og annen fugl på badestranden, og fuglene har dermed begynt å henge her. Dette fører til bæsj på stranden og i vannet. Fuglene er store og kan i verste fall angripe småbarn som leker her.»

Redd for å gå over gangbroen

«Jeg kommer meg faktisk ikke forbi, nei, men må vente til fuglene har forsvunnet. Jeg vet at jeg ikke er den eneste som har problemer, når det flyr 100 aggressive måker over hele hodet ditt».

Flere i gruppen har fått sterke kommentarer fra folk i fuglemiljøet i Oslo. Mange av Sørenga-beboerne ønsker derfor ikke å stå frem med navn. For det er mange i Oslo som har følelser for fuglene i byen og mener at de skal fôres jevnlig, spesielt gjennom den kalde vinteren. Fuglemating i Oslos parker har en lang tradisjon. Mange barnefamilier synes det er koselig å mate fugler i vannkanten.

– Jeg synes vi må få reagere. Jeg har sett folk komme med trillebårlass med mat til fuglene på Sørenga, sier en av beboerne til Aftenposten. Hun er redd matingen tiltrekker seg rotter og fører til forurensning av badevannet.

Bymiljøetaten advarer mot overdreven mating av fugl

Det er ikke forbudt å mate fugler i Oslo, men Bymiljøetaten advarer mot å overdrive matingen. – Brød er ikke normaldiett for fugl, sier veterinær og leder for Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset (til venstre), her sammen med Eva Larsen.

Eva Larsen bor på Sørenga, og går ofte tur med hunden i området.

– Jeg synes det er unødvendig å mate fuglene. Jeg tror folk mater fuglene fordi de ikke har kunnskap nok. Fuglene klarer fint å finne mat selv, sier Eva Larsen.

En av de faste fuglematerne på Sørenga sier hun vil fortsette.

– Jeg står langt nok vekk fra badestranden, sier hun. Hun vil ikke stå frem med navn, da hun ofte blir tilsnakket av folk som går forbi.

Bymiljøetaten har satt opp forbudsskilt om at folk ikke må mate fuglene ved gangbroen på Sørenga.

Forbudsskilt fra Bymiljøetaten i Oslo kommune, men etaten kommer ikke til å håndheve forbudet mot fuglemating.

– Vil Bymiljøetaten gripe inn overfor folk som mater fugler?

– Vi kan sette opp skilt, men ikke håndheve et forbud mot fuglemating. Det er ikke ulovlig å mate fugler, men vi advarer mot overdreven mating. Det er ikke bra for fuglene og kan i tillegg skape forsøpling, sier presseansvarlig Monica T. Olsen i Bymiljøetaten, som får mange henvendelser om temaet.

Avdelingsdirektør i Natur og forurensning Terje Laskemoen sier at Parkforvaltningen jobber med å få en oversikt over skilt som er satt opp i byen.

– Det er ikke forbudt å mate fugler, men det er forbudt å dumpe matavfall. Vi finner både søppelsekker med brød, pizzabunner og pitabrød i mengder på disse stedene, sier han.

Fagmiljøet er uenige om mat

Det er uenighet i fagmiljøet om fugler bør spise brødmat. Den nye lederen i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset, sier at brød ikke er normaldietten for fugler, og at mye brødmat kan gi sykdom hos fugl.

– Den samlede effekten av at mange fôrer fugler på samme sted kan være uheldig med tanke på økt smittepress. Det er ikke bra når noen tømmer søppelsekker med mye brødmat på ett sted, sier Roaldset. Hun foreslår at man først finner ut hva en fugleart bør spise før man fôrer dem.

Også i Den norske ornitologforening er meningene delte. Leder Håkan Billing i Oslo og Akershus-avdelingen fastholder at fugler ikke tåler å bli fôret med for mye brød.

– Feil fôr kan påvirke skjelettbygningen hos fuglene. Hvert år finner vi andefugler med såkalt vinkelvinge, deformerte vinger som gjør at de ikke kan fly, sier ornitologen.

– Når folk mater småfugler, er de opptatt av å gi dem riktig mat. Når de mater vannfugler, tenker de ikke på hva de bør spise. Fuglene vet ikke hva som er best for dem og spiser det de får.

Dårligere vannkvalitet og større fare for epidemier

– Hvis fugler ikke finner mat, flytter de på seg. Svaner kan fly milevis på en dag. Mater man vannfugler, vil noen lære seg at de får mat og la være å trekke. De kan endre sin naturlige adferd og bevegelser. De blir mer stedstilknyttet, mindre sky for mennesker og kan øke i et større antall enn naturlig. Fuglene kan bli aggressive overfor sine artsfrender. De skiter mer. Det blir dårligere vannkvalitet, fare for algeoppblomstring og større fare for epidemier hos fuglene, sier han og tilføyer at vannfugler skal ha planter og grøntfôr.

Leder av Fuglehjelpen i Oslo, Pelle Wikström, sier han blir irritert på Bymiljøetaten når de setter opp skilt om matingen av fugler.

– Det blir feil å sette opp slike skilt. Det kan være et problem hvis folk mater fugler med loff, ris eller chips. Men grovbrød kan alle fugler fôres med. Å si noe annet er dumt. Denne vinteren har vært hard for alle fuglene. De trenger den maten de kan få, sier Wikström.