Politiet: Overrasket over at enkelte foreldre tar så lett på ungdommens hasjrøyking

Politiet på vestkanten er ikke overrasket over at flere unge bruker hasj, men av at enkelte foreldre mener det ikke er så farlig.

Stadig flere ungdommer på vestkanten bruker hasj, kommer det frem i en fersk undersøkelse. Her er litt av hasjen politiet i Oslo har beslaglagt den siste perioden.

Politiet tar alltid kontakt med foreldrene når de tar mindreårige for lovbrudd. Men hvordan de reagerer er veldig forskjellig.

– De fleste er fortvilet, men så har vi dem som mener det ikke er så farlig at barna bruker hasj. Vi er overrasket over at noen foreldre tar så lett på det, sier Johan Benitez, avsnittsleder på forebyggende avdeling ved Majorstuen politistasjon.

Denne uken kom Ung i Oslo-rapporten der 25.000 ungdommer på alle trinn i ungdomsskolen og videregående skole har svart på spørreundersøkelsen. Dette tilsvarer to av tre av byens tenåringer.

Markant økning i bruk av cannabis

Rapporten viser blant annet en markant økning i cannabisbruken blant de unge. Økningen er størst på vestkanten.

På Frogner og Ullern er det dobbelt så mange ungdommer som har brukt hasj som på Stovner og Alna.

Benitez og hans kolleger i politiet på vestkanten er ikke overrasket over tallene som viser økningen. For denne utviklingen har de selv sett de siste årene. Det er enkelte foreldres reaksjoner som får politiet til å reagere.

– Jeg har inntrykk av at foreldrene tror at de unge er i en fase som alle ungdommer skal igjennom. I denne fasen skal de også prøve hasj. Foreldrene vet ikke hvor farlig det er. Ungdommene kan fort utvikle avhengighet, sier Benitez.

Tre kategorier

Politiet har delt ungdommer som bruker hasj i tre grupper:

  1. Rekreasjonsbrukere som bruker stoffet på fester.
  2. Smerte-døyvere som bruker stoffet til selvmedisinering, blant annet mot angst og indre uro.
  3. De som er kronisk avhengige.

– Er det mange 17-åringer som er avhengige?

– Ja, de kan ha røyket jevnt i flere år, svarer Benitez.

En politipatrulje viser frem en stor hasjklump de har beslaglagt.

Drar til Vaterland for å kjøpe

Han sier at mesteparten av stoffet blir brukt i forbindelse med festing.

– Ungdom har fortalt til oss at det er lett å få tak i stoff. Vi vet at flere unge fra vestkanten drar til Vaterland for å kjøpe der.

– Hvorfor er økningen større på vestkanten enn andre steder?

– Hasj blir ikke ansett som et dyrt stoff. Det er ikke vanskelig å få tak i stoffet. Det er spennende. Og så er ikke foreldrene til stede for å kontrollere. Alt dette påvirker bruken, svarer Benitez.

Tror ikke gjengene er til stede på vestkanten

Han tror ikke at de unge på vestkanten blir misbrukt av etablerte gjenger som tjener penger på hasjsalg. De skal ifølge Benitez ikke være til stede på vestkanten.

– I januar sendte rektorene ved Persbråten og Blindern videregående skoler brev til politiet hvor de etterlyste mer tilstedeværelse og samarbeid. Hva har dere gjort med det?

– Vi hadde nylig et møte med rektorene på vestkanten. Vi kommer til å sette i gang et nytt prosjekt til høsten for å stoppe rekrutteringen. Det handler også om ressurser, men vi har troen på at vi vil klare det. Vi ser også at noen bydeler har ansatt ruskoordinatorer som skal følge opp unge med rusproblemer. Vi samarbeider også med dem, svarer avsnittslederen.

Påtaleunnlatelse og urinprøver

Unge under 18 år som blir tatt for hasjbruk får som regel påtaleunnlatelse. Det innebærer at selv om politiet mener at vilkår for straff er oppfylt og anser en person som skyldig, så kan de likevel la vær å fremme straffesak og i stedet gi påtaleunnlatelse.

– De får også tilbud om en urinprøve-kontrakt der de skal avgi urinprøve i seks måneder fremover. Et annet vilkår er at ikke begår nye straffbare forhold i denne perioden, sier Benitez.

– Hvordan reagerer de unge på det?

– Mange av dem synes heller ikke at det er så farlig. Flere synes at vi lager for mye styr for dem.