Høyre ønsker hjemmebesøk hos foreldre som ikke kommer på foreldremøter

Hjemmebesøk og følge til og fra skolen for elever som sliter. Det er oppskriften i Oslo når partileder Erna Solberg heiser skole som valgkampsak for Høyre.

Erna Solberg og Høyre i Oslo vil gjøre skole til hovedsak i valgkampen.
  • NTB

– Foreldre som ikke kommer på foreldremøter eller utviklingssamtaler, må oppsøkes hjemme. Der det er behov, bør besøket skje i samarbeid med minoritetsrådgivere eller andre som snakker morsmålet til foreldrene, sier gruppelederen for Høyre i Oslo bystyre Eirik Lae Solberg.

– Det kan godt bli politikk også for Høyre nasjonalt. Samtidig er det ulike behov lokalt. Noen steder har man jo veldig god oversikt, sier partileder og statsminister Erna Solberg til NTB.

Følge til og fra

Følge av en voksen til og fra skolen for elever som sliter og står i fare for å falle ut, tilbud om alternativt skole eller oppfølgingsløp – enten på heltid eller deltid, og intensiv sommerskole, er andre tiltak Høyre i Oslo etter alt å dømme kommer til å vedta som del av partiets program lokalt.

– Vi gjør mye av dette allerede. Det er skoler som ringer hjem eller direkte til elever som sliter. I noen bydeler har vi hjemmebesøk for nye familier allerede før det første barnet er født. Da kan du virkelig snakke om tidlig innsats, sier Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) til NTB.

Oslo Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg vil oppsøke foreldre som ikke stiller til foreldremøter hjemme.

Frivillig skoleår

– Vi ser også for oss muligheten til å ta et ekstra frivillig skoleår mellom ungdomsskolen og videregående skole for dem som trenger påfyll faglig, eller som sliter med motivasjonen, sier Lae Solberg.

– Unge som kommer til Norge uten faglig bakgrunn til å klare å henge med i skolen, er en av de største utfordringene vi ser. Mottaksklasser med norskundervisning hjelper ikke når de begynner i femte eller åttende klasse med store faglige hull, sier lederen av Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde til NTB.

Lang valgkamp

Mandag innledet Erna Solberg den lange valgkampen med et besøk på Bjørnholt videregående skole i Oslo, der hun gjorde det klart at skolepolitikk vil være en av satsingssakene for Høyre i lokalvalgkampen.

Kampen om storbyene får høy prioritet av Høyres ledelse det kommende året. Senere mandag står Tromsø på programmet, mens Trondheim og Bergen skal besøkes tirsdag. (NTB)