Truer med utmeldelse i Islamsk Råd

To av de aller største moskeene i Norge ønsker nytt valg i Islamsk Råd innen kort tid. De truer med utmeldelse hvis det ikke velges nytt styre i sommer.

Imam Senaid Kobilica har sittet i IRN i ti år. Seks av disse som styreleder. Han frykter en splittelse i det muslimske miljøet hvis det ikke kommer et samlende styret i IRN innen utgangen av juli.
  • Wasim K. Riaz

Lørdag i forrige uke gikk styret i Islamsk Råd Norge (IRN) av da styret ikke fikk flertall fra medlemsorganisasjonene til å si opp generalsekretæren i IRN. I ettertid har det vist seg at det har vært en langvarig konflikt mellom det avgåtte styret og generalsekretæren.

Et arbeidsutvalg bestående av tre personer skal nå fungere istedenfor styret. I en redegjørelse på nettsidene til IRN heter det at arbeidsutvalget skal fungere frem til årsmøtet innen 1. mars 2017.

Utvalget ledes av Kebba Secka som ledet i IRN fra 1998 til 2000. Han måtte dengang gå av som leder på bakgrunn av Kadra-saken.

LES OGSÅ: - Mer opptatt av halalmat enn radikalisering

Kaller inn til generalforsamling

Imam Senaid Kobilica, som selv har sittet i IRN i ti år, var et av styremedlemmene som gikk av i forrige uke. Som sjefsimam og daglig leder i Norges største muslimske menighet med 9400 medlemmer, Det Islamske Fellesskap Bosnia og Herzegovina, vil han nå kalle inn til ekstraordinær generalforsamling.

Imam Senaid Kobilica leder Norges største moske (Det Islamske Fellesskap Bosnia og Herzegovina) med 9400 medlemmer og har sittet i IRN i ti år.

– Gjennom IRN har vi klart å samle og forene muslimer. Dette var svært viktig for meg da jeg satt som styreleder i seks år. Nå har vi havnet i en situasjon som er preget av konflikter og uro. Og så har vi heller ikke et styre. Jeg er i kontakt med flere moskeer og vil kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for å få på plass et nytt styre innen rimelig tid. Vi kan ikke vente til mars neste år, sier Kobilica.

Han legger til at stemningen ikke var særlig god i rådsmøtet der styret gikk av. Derfor vil han prøve at bare imamer og styreledere i medlemsorganisasjonene deltar i generalforsamlingen.

LES OGSÅ: - Det er ikke alltid det er best å si noe

– Nå må vi redde IRN. Derfor er det viktig at imamer og styreledere, som har autoritet i moskeene, deltar selv for å velge nytt styre. Vi må snarest fyllet det vakuumet som har oppstått, sier imamen.

Frykter splittelse

Kobilica frykter at IRN blir splittet hvis ikke et nytt samlende styret er på plass innen kort tid.

– Det er risiko for en splittelse. Som imam i Norges største moske kan jeg ikke tillate at IRN blir splittet, men jeg kan heller ikke sitte og se at en gruppe som ikke har tillit hos flere av de store moskeene skal styre til mars. Hvis det ikke kommer nytt styre nå, så vil vi internt i moskeen diskutere utmeldelse, sier Kobilica.

LES OGSÅ: Moskeene ønsker mer norsk

– Var et kupp

Styreleder Ghulam Sarwar i Central Jamaat-E Ahl-E Sunnat med 6000 medlemmer i ryggen sier at han forlot rådsmøtet i protest da styret gikk av.

Ghulam Sarwar i Central Jamaat-E Ahl-E Sunnat forlot IRN-møtet i protest da styret gikk av 4. juni. Han mener at arbeidsutvalget ikke kan sitte til mars neste år. Hvis det ikke kommer et nytt styre, vil moskeen trekke seg fra IRN.

– Jeg støtter ekstraordinær generalforsamling fordi det er feil at et utvalg på tre personer skal styre IRN i nesten et helt år. Her må også myndighetene på banen og kreve at et demokratisk styre kommer på plass innen utgangen av juli. Jeg føler at IRN er blitt okkupert av et mindretall. Hvis vi ikke får et demokratisk valg snart, så vil vi melde oss ut, er den klare beskjeden fra Sarwar.

– Ønsker ikke arbeidsutvalg til mars

Muslimsk Fellesråd i Rogaland (8000 medlemmer) ønsker heller ikke at arbeidsutvalget sitter til mars.

– Vi er ikke fornøyd med hvordan ting utviklet seg i møtet. Særlig med tanke på konflikten som oppsto og at styret gikk av. Vi ønsker ikke at arbeidsutvalget skal styre IRN til mars, men har ikke tatt stilling til hvordan vi skal håndtere saken videre, sier leder Ahmed Abunima.

LES OGSÅ: Moskeleder brutalt angrepet

Vil gi dem arbeidsro

World Islamic Mission (4661 medlemmer) og Tawfiiq Islamsk senter (7000) ønsker i første omgang å la arbeidsutvalget fortsette inntil videre.

– Det som skjedde er trist og burde ikke ha skjedd. Nå håper vi at IRN rydder opp i dette. Vi ønsker at arbeidsutvalget nå får arbeidsro og kan gjøre den jobben de er satt til å gjøre, sier Abdibasid Ali Mohamed, forstander i Tawfiiq Islamsk senter.

– Hva synes dere om at arbeidsutvalget skal sitt til mars neste år?

– Vi har ikke tatt stilling til det ennå.

Secka: Vurderer nytt valg

Kebba Secka skriver i en SMS til Aftenposten at de har mottatt forslaget om styrevalg innen kort tid.

– Vi mottok forslaget alt på lørdag og vurderer det fortløpende, skriver han i SMS.

– På nettsidene til IRN står det at arbeidsutvalget vil jobbe til mars 2017?

– Det som står der kan forstås som en øvre tidsgrense, svarer Secka.