Oslo

Her kan barn og bilister bli nødt til å «forhandle» om vikeplikt

FAU-leder Lars Ruud ved Manglerud skole mener situasjonen er absurd. En sammenslåing av to skoler gjør at elevene må krysse en vei midt i skolegården. Bydel Østensjø og Undervisningsbygg er uenige om hvordan problemet skal løses.

I 2017 vil denne bilveien gå tvers gjennom det som skal bli en av Norges største grunnskoler. Hvis politikerne ikke blir enige om en løsning, må skolebarna og bilistene selv finne ut hvem som skal vike.

 • Olav Eggesvik
  Olav Eggesvik
  Journalist

Fra høsten 2017 vil Manglerud skole være en av Norges største skoler for 1.-10. trinn, med 1446 elever. Da utvider den, og overtar lokalene til den gamle videregående skolen, som ligger på den andre siden av en bilvei.

Veien gir adkomst til flere idrettsanlegg i området. Fra skolestart 2016 vil elevene måtte krysse den for å komme til AKS, og fra 2017 vil det være klasserom på begge sider av veien. Og nettopp tanken på at barneskoleungene får en bilvei tvers gjennom skoleområdet, bekymrer foreldrene.

Må «forhandle» om vikeplikt

For hvis ikke politikerne og Undervisningsbygg blir enige om en annen løsning, legges det opp til at veien gjennom skolen blir et torg hvor den bærende ideen er såkalt «shared space», som det heter i rammetillatelsen fra Plan- og bygningsetaten.

I klartekst betyr det at barna ved Manglerud skole og bilistene som kjører gjennom skolegården må «bli enige» om hvem som skal gå og hvem som skal stå i hvert enkelt tilfelle.

Lars Ruud, FAU-leder ved Manglerud skole, ber om at skolegården blir bilfri.

FAU-leder: – Det er helt absurd

Lars Ruud, leder av FAU ved Manglerud skole, betegner situasjonen som absurd.

– Jeg hadde aldri forestilt meg at det å kjempe mot en vei gjennom en skolegård er noe vi som foreldre må gjøre, sier Ruud.

– Vi må ha løsninger som sikrer at vi får en bilfri skolegård. De må være realistiske å gjennomføre og de må komme på plass raskt nok, er kravet hans.

 • Det er ikke bare bilveier som går gjennom skolegårder i Oslo: Jack (7) ble truffet av syklist som syklet på sykkelveien. Den går rett gjennom skolegården hans

Rapport: Ikke tilfredsstillende løsning

COWI laget en trafikkutredning for Undervisningsbygg i 2013. De konkluderte med at veien gjennom skolegården ikke er en tilfredsstillende løsning.

«Shared space» egner seg ikke for skolegårder hvor barn skal føle seg trygge, skriver COWI i utredningen.

Ifølge trafikksikkerhetshåndboken er filosofien bak sambruksområder bl.a. at trafikantene gjennom øyekontakt skal «forhandle» og bli enige om hvem som skal vike.

Få oversikt i kartet under. «Shared space» er markert med rødt.

Undervisningsbygg: – Vi er helt enige med FAU

Linn Rosengen i Undervisningsbygg leder prosjektet der de to skolene skal slås sammen til én stor.

Hun forteller at veien gjennom skolegården er noe av det første de tok tak i da planene om å utvide og pusse opp skolen ble laget.

– Det er ikke en optimal løsning. Vi er helt enige med FAU, sier Rosengen til Aftenposten.

Problemet er at veien gjennom skolegården er den eneste adkomsten til idrettshallene. De har en tinglyst veirett, som i praksis vil si at de har en juridisk avtale som gir dem rett til å kjøre på veien.

 • «Shared Space»-konseptet er også et uttrykk som går igjen når man planlegger et bilfritt Oslo - se bare her.

Vil omregulere friområde til bilvei

Undervisningsbygg er også i dialog med de som drifter idrettshallene for å finne en løsning.

Rett nord for skolen går det en asfaltert gangvei i det som i dag er regulert til et friområde.

Det kommunale foretaket har tidligere forsøkt å omregulere området for å kunne bygge en ny adkomstvei ved siden av turveien. Det møtte motstand hos Plan- og bygningsetaten og bydelsutvalget i Østensjø. De har sendt en ny søknad om omregulering.

Vil ikke ta av friområde

Men motstanden er der fremdeles, bekrefter lederen av bydelsutvalget i Østensjø. Det er ikke et krav de vil lempe på.

– Området der de ønsker legge bilveien fungerer som en enklave i Østensjøvannet naturpark. Det er tverrpolitisk enighet om at vi ikke kan tillate at det tas deler av randsonen bit for bit, sier Kristin Sandaker (Ap).

Det er store parkeringsproblemer i området når det er arrangementer i en av idrettshallene, forteller hun. Løsningen bydelen foreslår er å bygge en parkeringsplass rett vest for skolen og Plogveien.

Vil ha vei under skolegården

I tillegg ønsker de en kulvert under skolegården med en bom. Den skal kun brukes til varelevering og nødvendig kjøring til idrettshallene.

– Hvis man ikke går for løsningen deres, og man ikke får bygget vei rundt - kan dere leve med såkalt «shared space» i skolegården?

– Det er overhodet ikke en forsvarlig løsning, sier Sandaker.

Hun kritiserer Undervisningsbygg for ikke å ha gitt god nok informasjon i saken, og varsler at de vil be om et møte med foretaket.

Vil ha vei rundt skolegården

Undervisningsbygg er på sin side klare på at de ønsker at veien skal gå rundt skolen.

– Det er motstridende interesser i området fordi vi må omregulere noe av friarealet. Vi mener imidlertid at sikkerheten til elevene må ha høyeste prioritet, sier Rosengen i Undervisningsbygg.

Hun svarer følgende på kritikken om manglende informasjon:

– Det er beklagelig at enkelte synes de har fått for lite informasjon underveis. Men Undervisningsbygg har jobbet med denne saken i flere år og har løpende holdt sentrale aktører og skolen orientert.

– Vi må ha en bilfri skole

I 2017 skal begge byggene tas i bruk. Da blir skolegården «shared space» om man ikke blir enige. FAU mener en løsning burde være på plass allerede da.

– Vi må ha en bilfri skole. Der er alle fagspesialister enige med oss. Vi er fortvilte over situasjonen, sier FAU-leder Ruud.

– Slik vi ser det må noen ta grep. Når de ulike etatene ikke klarer å samarbeide, er det de som har ansvaret som må skjære gjennom.


Parkeringstrøbbel og mange biler er ikke noe nytt i Oslo. Oslo kommune laget film på 1960-tallet i et forsøk på å løse problemet.

Les mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Skole
 3. Trafikksikkerhet
 4. Oslo