Bekymrede Ammerud-foreldre holder barna hjemme. Nå ønsker de at skolen legger til rette for hjemmeundervisning.

Ammerud skole spurte foreldrene om hvem som ville ha benyttet seg av hjemmeundervisning dersom det ble lagt til rette for det. Flere holder allerede barna hjemme.

Ammerud skole sendte fredag ut et spørreskjema til foresatte til elever ved 1. til 4. trinn. Der spurte skolen om det var ønske om hjemmeundervisning også for denne gruppen.

«FAU har mottatt meldinger fra foresatte som ønsker hjemmeundervisning for 1.–4. trinn. FAU ønsker derfor å spørre dere foresatte om hvor mange som ev. ville ha benyttet seg av hjemmeundervisning dersom det ble lagt til rette for det.»

Det var ordlyden i mailen som Ammerud skole sendte ut til alle foreldre i 1. til 4. trinn fredag ettermiddag. Barneskolen har siden 10. mars vært på rødt nivå.

17. mars ble også 5. til 7. trinn på skolen, som ligger i Grorud bydel, sendt på hjemmeskole. Det samme skjedde ved alle 5. til 7. trinn på skolene i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand. Samtidig ble det innført heldigital undervisning på ungdomstrinnet, videregående skoler og i voksenopplæringen.

Fortsatt er mange foreldre på Ammerud skole bekymret for smittesituasjonen. Derfor sendte skolen ut et spørreskjema i samarbeid med FAU. Dette for å kartlegge hvor mange som er engstelige og vurderer å holde barna hjemme.

Det fikk noen foreldre til å reagere. Til Aftenposten stiller de seg undrende til at FAU eller en foreldregruppe skal kunne påvirke en eventuell stenging av en skole.

Skolen ligger i bydel Grorud. De siste 14 dagene er det bare bydel Stovner som har hatt flere smittede pr. 100.000 innbyggere.

Les også

Over 30.000 elever er sendt hjem. Vi spurte noen av dem om hva de synes.

Engstelige foreldre

Meyla Enerly, FAU-leder ved Ammerud skole, understreker at hverken foreldregruppen eller skoleledelsen har myndighet til å stenge skolen. Det er det bydelen som avgjør.

– Men vi har fått meldinger fra foreldre som er veldig engstelige og usikre på om det er trygt å sende barna på skolen. Derfor ønsket vi å få innsikt i hvordan foresatte vurderer situasjonen, slik at man kan jobbe for å bedre situasjonen innenfor de rammene som er på rødt nivå, sier hun.

FAU-lederen mener det er viktig at skolen legger til rette for et godt og trygt fysisk tilbud. Likevel håper hun de kan få på plass et opplegg for hjemmeskole for dem som føler seg utrygge.

Rektor Kiet Minh Dang ved Ammerud skole.
Les også

Smitteboom nord i Oslo: Mener all aktivitet bør stenges ned

Holder barna hjemme

Noen elever er allerede hjemme på grunn av foresattes bekymring, forteller rektor ved skolen, Kiet Minh Dang.

Han sier det er uheldig, men forståelig at foreldre velger å holde barna hjemme.

– De som gjør det, har i utgangspunktet ansvar for barnas opplæring. Slik situasjonen er nå er det viktig at vi prøver å ivareta alle barna, både de som er på skolen og de som holdes hjemme, sier han.

Pr. i dag er det noen få elever i hver kohort som holdes hjemme, forteller rektoren. Hvert trinn er delt inn i fem kohorter med maks 15 elever i hver. Lærerne sørger for å informere foreldrene som holder barna hjemme om hvor de kan hente ukeplaner og opplegg for å følge opp barna selv.

FAU og enkelte foresatte ønsker imidlertid at skolen også legger til rette for hjemmeskole for disse elevene.

– Vi er i en alvorlig situasjon, og det er viktig at vi står sammen om å få ned smitten nå, sier Enerly.

Vestli skole på Stovner ble stengt tidligere i mars på grunn av pågående utbrudd.

Trine Lie Larsen er kommunikasjonsdirektør i Utdanningsetaten. I en e-post understreker hun at FAU-ene på skolene består av foresattrepresentanter som hverken er underlagt skolen eller etaten.

«Det er imidlertid ikke uvanlig at skolene bistår FAU med å videreformidle informasjon til foresatte. Det innebærer dog ingen godkjenning av innholdet i utsendelsen», skriver Larsen.

Hun skriver etaten ikke har noen oversikt over hvor utbredt det er nå at foreldre holder barna hjemme fra skolen på grunn av smittefrykt.

– Men det er ikke et ukjent fenomen. Vi erfarte det samme i fjor vår da det var stor debatt om skolestenging og usikkerhet om smittesituasjonen, slik det også er nå, skriver hun.

Hun skriver skolene holder tett dialog med foresatte som holder barna hjemme.

– Erfaringen fra i fjor vår var at de fleste lot barna komme tilbake til skolen etter en kort stund, skriver hun.

Les også

Oslo og områder med mye smitte får mer vaksine

Rødt nivå i hele Oslo

Alle grunnskoler og barnehager i Oslo er nå satt på rødt nivå. Flere skoler og verneombud melder nå om en svært krevende situasjon for de ansatte, ifølge Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.

Mange har også tatt til orde for en bredere fysisk nedstenging av skolene.

Byrådsavdelingen sendte fredag et brev til Utdanningsetaten (UDE).

I brevet blir det ble understreket at «Byrådsavdelingen vurderer derfor at UDE må utarbeide en rutine og et beslutningsskjema som kan benyttes til å forenkle den vurderingen skolene må gjøre for å vurdere hvorvidt det kan treffes stengingsvedtak etter § 12c. Det formelle vedtaket må treffes av bydelsadministrasjonen i den enkelte bydel vedr. vurdering/kriterier av stenging av skoler.»

FHI skriver i sin anbefaling at det røde tiltaksnivået er utviklet for å hindre skolestenging. Ved uoversiktlige situasjoner med stor smittespredning kan man imidlertid stenge den enkelte skole.

Kan stenge skoler

Smittevernoverlegen i Oslo mener også skoler kan stenges dersom det er nødvendig. Det må forsvares med at det er vanskelig å holde skolene i drift, for eksempel dersom mange er i karantene. Det skriver overlegen i sin vurdering etter at de nye tiltakene ble innført 16. mars.

Før skolene skal stenges, må det gjøres en smittevernfaglig vurdering av om kriteriet om å «stanse pågående spredning» er oppfylt. Kriteriet er fastsatt i covid-19-forskriften.

Det formelle vedtaket om stenging må imidlertid treffes av administrasjonen i hver enkelt bydel.

Rektor Dang sier det har kommet flere forespørsler fra foresatte om stenging av skolen. Han opplever imidlertid ikke initiativet fra FAU ved skolen som et press fra foreldrene.

– Dette er en konstruktiv forespørsel om det er mulighet for å også ivareta de som ikke er på skolen på grunn av foreldrenes bekymring. Det er en bekymring som også videreformidles til bydelsoverlegen, påpeker han.

Oppdatering 22.03: Aftenposten skrev i den første versjonen av denne saken at brevet fra byrådsavdelingen til UDE i hovedsak var i strid med FHIs anbefalinger. Dette er tatt ut, da FHI åpner for at stenging av enkelte skoler kan være et aktuelt tiltak i noen situasjoner.