Oslo

Oslos eldste båt er gravd ned igjen

En tabbe, et dårlig lovverk og et infløkt system har ført til at den eldste båten man har funnet i Oslo, blir liggende i dypet under Dronning Eufemias gate.

Oslos eldste båt ble funnet nederst i Bispegata forrige fredag, like ved Nordenga bru.
  • Stein Erik Kirkebøen

Fredag for to uker siden fant arkeologer en båt fra 1200-tallet i sjøbunnen i Bjørvika. Den var gravd frem, men vil aldri bli tatt opp og undersøkt. For tirsdag fylte Statens vegvesen ny masse over de gamle båtdelene.

I flere århundrer har den ligget på bunnen av Oslofjorden. Men da den omsider ble gravd frem, var tidspresset på kulturminnemyndighetene så stort at de tok en gal avgjørelse. Dermed er båten igjen gravd ned i grunnen under det som er i ferd med å bli Dronning Eufemias gate.

Les også

Ekstrem-arkeologi i Bjørvika

— Det er en skandale. Vi har vikingskip og vi har mange skip fra senmiddelalderen, men fra denne perioden har vi knapt bevart noen skip, sier professor emeritus i nordisk arkeologi, Arne Emil Christensen.Tabben er at ekspertene ikke visste hva de fant på bunnen av Oslofjorden. De trodde det var en del av brygge fra 1500-tallet. Da kan det i henhold til kulturminneloven bli liggende.

Men så viste det seg at det var en helt unik båt som er flere hundre år eldre enn bryggen. Den kan ha sunket, eller den kan ha blitt senket og brukt i byggingen av en ny brygge på 1500-tallet. Uansett, hadde man skjønt at det var en båt, ville den blitt tatt opp.

- Det er forferdelig at feil bruk av loven fører til at et verdifullt minne går tapt. Hadde vi fått en uke eller to til, så kunne vi fått muligheter til å undersøke båten. Nå må vi i all fremtid nøye oss med bilder og oppmålinger, sier Christensen.

- Hvem er "skurken" i denne historien?

— Så vidt jeg kan se, er det Riksantikvaren.

Tidspress

— Hadde vi visst det vi vet nå da avgjørelsen måtte tas, så er det godt mulig at den hadde blitt annerledes, sier avdelingsdirektør Dagfinn Claudius hos Riksantikvaren.

Les også

Graver for livet før betongen kommer

— Vi var veldig presset på tid, og måtte ta en avgjørelse omtrent på dagen på grunnlag av den kunnskapen vi hadde. Etter konsultasjoner og anbefaling fra Kulturhistorisk museum og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), som sto for utgravingen, kom vi til at dette var en ikke-unik båt fra 1400-1500-tallet. - Og det var feil?

- Statens vegvesen bremset anleggsarbeidene og ga NIKU en uke utsettelse. I etterkant av undersøkelsen ser vi at båten kanskje er eldre enn vi først trodde. Vi må avvente rapporten til NIKU. Det NIKU hadde rukket, var å gjøre en grundig dokumentasjon av funnet før det ble dekket over igjen.

- Hva har dere lært av dette?

— Vi ser vi at vi må bedre rutinene for samarbeid og varsling mellom alle involverte institusjoner, særlig under tidspress. Det vil vi sikkert oppleve igjen i Bjørvika-utgravningene. Det gjenstår mange utgravninger i området, og vi er i gang med å forbedre rutinene, sier Claudius.

Systemfeil

Les også

Frykter det blir en forblåst og folketom bussholdeplass

Ola Fjellheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen, mener dette handler om mer enn en tabbe.— Her er det gjort en generaltabbe, men det stikker dypere enn til en feilaktig vurdering. Bare noen måneder etter at kulturminnemeldingen ble lagt frem, får vi en god illustrasjon på at politikerne har gitt oss et lovverk som ikke er godt nok. Vi har også for mange instanser som jobber på dette feltet. De utkjemper profesjonskamper og samarbeider ikke godt nok. I tillegg er det nok altfor ofte akademikere som tar avgjørelser uten å rådføre seg med praktikerne som jobber ute på felt og kjenner gjenstander bedre, sier Fjellheim opgitt.

Les også

  1. Har gravd frem Oslos eldste båt