Usman A. Mushtaq: – Trussel om straff rammer usosialt

Oslos nye integrerings- og velferdsbyråd vil teste ut alternativer til straff for mindre narkotikalovbrudd. Nå søker han Justisdepartementet om tillatelse til et pilotprosjekt.

Usman A. Mushtaq (Ap) er ny byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

I februar 2021 la Solberg-regjeringen frem et forslag til rusreform. Reformen gikk ut på at man ikke lenger skulle straffes for å bruke narkotika eller for å kjøpe, besitte eller oppbevare mindre mengder.

I stedet for straff skulle man få hjelp til behandling og oppfølging.

I juni samme år stemte flertallet på Stortinget ned forslaget. Det var Ap, Sp og Frp som sørget for at det ble nei.

Samtidig var Ap i Oslo blant de fremste forkjemperne for å få rusreformen gjennomført.

Nå søker det Ap-ledede byrådet om å få sette i gang et pilotprosjekt som alternativ til straff. Målet er å teste ut alternative reaksjonsformer til straff ved mindre narkotikalovbrudd.

– Straff rammer usosialt

– Bakgrunnen for forslaget er blant annet at straff og trussel om straff rammer usosialt, sier Mushtaq (Ap). Han er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

– Ungdom i Oslo øst straffes tre ganger så ofte som unge på vestkanten, selv om vi vet at forbruket i vest er større, sier han. Mushtaq hevder også at det er syv ganger høyere risiko for å få straff hvis man har foreldre uten høyere utdannelse.

Byråden mener reaksjoner kan gjøres utenfor straffesporet. Han mener et pilotprosjekt der man finner alternative reaksjonsmåter til straff, er innenfor regelverket. Derfor skal det ikke anses som avkriminalisering av narkotikabruk.

– Rusproblemer bør møtes med forsvarlig helsehjelp og sosiale tjenester, ikke bøter og straff, sier Mushtaq.

Forslag fra Høyre

Byråden har allerede fått nei fra Oslo-politiet til å gjennomføre pilotprosjektet.

Det var etter forslag fra Høyre at Oslo bystyre vedtok i april i fjor å innføre en lokal rusreform. De ønsket å gjennomføre deler av rusreformen som ble nedstemt av Stortinget året før, lokalt i Oslo.

Byrådet har vært i en lang prosess med Oslopolitiet. De vil ha et pilotprosjekt med alternative reaksjonsformer og lett tilgang til hjelp for unge under 23 år, som blir tatt for bruk eller besittelse av narkotika til eget bruk.

På et møte i helse- og sosialutvalget torsdag kveld fortalte Mushtaq at søknaden var blitt endelig avslått av politiet.

Politiet: Ikke hjemmel

I brevet, som Aftenposten har fått oversendt, skriver Oslo-politiet at de mener det ikke er lovhjemmel for et prosjekt som kommunen ønsker seg.

– Vi er bedt om å gjøre rede for vårt syn på handlingsrommet i dagens lovverk. Vår vurdering er at et pilotprosjekt i realiteten innebærer en avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika i Oslo kommune. Slik Oslo politidistrikt ser det, er det ikke lovhjemmel for en slik ordning, sier leder for felles påtale, Beate Brinch Sand.

Nå sender byråden forslaget om pilotprosjektet til justisminister Emilie Enger Mehl.

Aftenposten tok fredag kontakt med Justis – og beredskapsdepartementet for å få en kommentar om hvilke vurderinger som skal gjøres rundt søknaden. Så langt er dette ikke besvart.