Kan bli full stopp på Klemetsrud: – Svært alvorlig

Politikere i Holmestrand, med MDG i spissen, kan stanse forbrenningsanlegget på Klemetsrud. Da ryker også Oslos viktigste klimaprosjekt.

Hafslund Oslo Celsio forbrenner Oslos restavfall på Klemetsrud. Det er også storstilte planer om å bygge et karbonfangstanlegg som skal fange CO₂-gasser fra forbrenningen.

I 2024 kan det bli full stopp på Oslo kommunes forbrenningsanlegg på Klemetsrud.

På anlegget brenner Hafslund Oslo Celsio byens restavfall og gjør det til fjernvarme. Det er også storstilte planer om å bygge et karbonfangstanlegg som skal fange CO₂-gasser fra forbrenningen. Dette er et stort prestisjeanlegg for Ap/SV/MDG-byrådet i Oslo.

Men nå stikker politikere i Holmestrand kommune kjepper i hjulene for planene.

Må stenge helt ned

Flyveasken fra forbrenningsanlegget lagres pr. i dag på Langøya i Holmestrand. Men der er det fullt i 2024. Anlegget driftes av Noah.

Nå har kommunestyret sagt nei til å utvide det.

«Celsio ser svært alvorlig vedtaket i kommunen», skrev Celsio i et brev til kommunen i sommer.

Hafslund Oslo Celsio het før Fortum Oslo Varme og eies delvis av Oslo kommune. I fjor produserte de fjernvarme tilsvarende rundt 20 prosent av Oslos oppvarmingsbehov.

«Om NOAH allerede i 2024 mister sin tillatelse, vil vi ganske raskt måtte stenge anleggene helt ned, da det rett og slett ikke finnes andre alternativer med nok kapasitet i vår region», skriver Celsio.

Motstand hos Statsforvalteren

Saken er at Noah i dag lagrer farlig avfall i et deponi under havnivå på Langøya. Men om to år er kapasiteten brukt opp. Dermed ønsker de å utvide til å kunne lagre dette avfallet over havnivå.

Miljødirektoratet har sagt ja. Men kommunestyret sa altså nei 16. august. De har vedtatt et byggeforbud for avvanningsanlegget som kreves.

Kommunens nei har møtt uvanlige reaksjoner. Klimaminister Espen Barth Eide (Ap) er kritisk til vedtaket. Kommunens egen ordfører og administrasjon er uenig med utvalget.

Statsforvalteren har gjort noe så sjeldent som å overkjøre kommunen og be dem gjøre en ny vurdering. Dette gjøres når utvalget møtes igjen onsdag kveld.

I saken er det lokale mot nasjonale interesser. Mens noen er opptatt av at anlegget er viktig infrastruktur for hele Norge, ønsker politikerne lokalt å ivareta Langøya. Det finnes bare ett lignende anlegg i Norge. Det ligger i Mo i Rana, men har langt mindre kapasitet.

– Vet ikke om andre alternativ

Victoria Marie Evensen (Ap) er byråd for næring og eierskap i Oslo. Hun kaller Holmestrands vedtak for alvorlig.

– Realiseringen av karbonfangstanlegget på Klemetsrud er et enormt viktig klimatiltak, ikke bare for Oslo, men for Norge, sier hun.

Hafslund Oslo Celsios pressekontakt, Kristin Paus, bekrefter at anlegget må stenges dersom Noah ikke får utvide kapasiteten på Langøya.

– Da må vi vente til det blir en løsning eller finne et annet lovlig deponi for å lagre asken vår, sier hun.

– Hvor kan det være?

– Vi følger med i markedet, men kjenner ikke til noen andre deponier i Norge som har kapasitet til å ta imot vårt volum av aske.

Les også

Utslippene er enorme: Klemetsrud-anlegget må fyre i 186 år for å nå tallene fra Østersjøen

– Skal ikke være industri der etter 2030

Julie Guttormsen (MDG) er blant pådriverne for å stanse utvidelsen av deponianlegget på Langøya. Med seg har hun Høyre, KrF og Frp. Bare Sp og Ap vil gi grønt lys.

– Vi har vedtatt et midlertidig byggeforbud. Nå trenger vi tid til å få nye reguleringsbestemmelser for Langøya. De må tydeliggjøre hva som skal være på øya når deponivirksomheten er ferdig, sier Guttormsen.

Noah planla i 2011 å avslutte driften i 2025. Med ny tillatelse vil de kunne drifte frem til 2034.

– I politisk vedtatte føringer skal det ikke være industri der etter 2030. Da skal Langøya brukes til hovedsakelig friluftsmål, sier Guttormsen.

Kommuneadministrasjonen ser det annerledes. De mener politikerne bruker lovverket feil når de forbyr Langøya-utvidelse.

– Trygg på argumentasjonen

Noah-direktør Tove Stur Sjøblom beskriver situasjonen som veldig krevende.

– Vi har funnet løsninger som er miljømessig forsvarlig og som sikrer infrastruktur for norsk industri, sier hun.

– Både Statsforvalteren og vi har klaget på vedtaket. Vi er trygge på argumentasjonen i klagene som er lagt frem, sier Sjøblom.