Oslo kommune får si nei til private barnehager

Det er greit at Oslo kommune nekter å støtte private barnehager når den dekker behovet med kommunale plasser. Det mener Fylkesmannen i et avslag på klage fra Espira barnehager AS.

Oslo kommune har fått medhold i at den kan nekte private å bygge barnehager som kommunen mener det ikke er behov for.

– Dette gir et viktig signal om at det er kommunen og demokratisk valgte politikere som styrer barnehagesektoren og ikke enkeltstående private aktører, sier Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, i en pressemelding som NTB siterer.

Kommunen mener den dekker behovet selv

I desember i fjor søkte Espira om finansiering til to nye barnehager, Espira Nybyen og Espira Krydderhagen, i bydelene Bjerke og Grünerløkka.

NTB skriver at Oslo kommune avslo søknaden fordi det, med den planlagte økte kommunale utbyggingen, de neste årene ikke vil være behov for disse private barnehagene.

Klagen avvist

Espira klaget på avslaget.

Fredag sa Fylkesmannen i Oslo og Akershus seg enig i at Oslo kommune kan velge å avvise private barnehager så lenge kommunen selv etablerer de plassene som er nødvendig for å oppfylle retten til barnehageplass.

Det rødgrønne byrådet i Oslo har som mål om å etablere 3.000 flere barnehageplasser innen 2019. Det er tre ganger så mange plasser som det borgerlige byrådet etablerte.

– Mindre behov for private barnehager

Byråd Tone Tellevik Dahl er godt fornøyd med Fylkesmannens avgjørelse.

– Flere kommunale barnehager gir mindre behov for private barnehager. Med dette vedtaket kan byrådets offensive barnehagepolitikk fortsette i det gode sporet vi er inne i. Jeg ser frem til å åpne mange nye barnehager i årene fremover, sier Dahl.

– Spillereglene endres underveis

Espira tar fylkesmannens avgjørelse til etterretning, men synes argumentet om at det ikke er behov for disse barnehagene er pussig: – Dette etter først å ha stilt krav til utbyggerne om å bygge barnehager fordi folk trenger barnehageplasser. En slik politisk håndtering er vi overrasket over. Det gjør det vanskelig å etablere barnehager når spillereglene endres underveis, sier Jens Schei Hansen, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira til Vårt Oslo.

– Sett fra et foreldreperspektiv vil vi tro at barnehagetilbudet i Oslo nå blir fattigere og mindre variert. Men det er et valg byrådet har tatt, sier Schei Hansen til Vårt Oslo.