Historisk barnehageavtale, eller ikke ett nytt ord?

– Dette er en historisk avtale, sier byråd Tone Tellevik Dahl (Ap). – Her er det ikke noe som er nytt, mener Rødts Eivor Evenrud.

Denne tassen er like opptatt av den nye barnehageavtalen som Rødt, men avtalepartnerne mener den er veldig viktig.

Byrådet i Oslo vil ikke ha flere kommersielle barnehager i byen. Torsdag møtte byråd Tone Tellevik Dahl adm.dir. Arild Olsen i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) i en privat barnehage på Kampen. Kommunen hadde tatt initiativet til møtet hvor en ny avtale ble undertegnet.

Ikke helt enige ...

– Det er de kommunale barnehagene som har lengst vei å gå, sier Arild Olsen.

– Det er det ikke, skyter byråd Tone Tellevik Dahl inn.

– Det viser brukerundersøkelsene, svarer Olsen.

– Det er fordi dere scorer høyere på mat og lokaler. Vi har gjort noe med det ved å øke matbudsjettet, selv om foreldrene hos oss stadig betaler mindre enn hos dine medlemmer, og vi er i god gang med å oppgradere den nedslitte bygningsmassen vi overtok, sier Tellevik Dahl.

Det er delte meninger om avtalen mellom Oslo kommune og de private barnehagene som Arild Olsen (til v.) og Tone Tellevik Dahl undertegnet torsdag.

Uenige – men samstemte

Helt enige er altså ikke partene. Men de er helt samstemte om at barn bør få et best mulig barnehagetilbud. Derfor undertegnet de torsdag en samarbeidsavtale som Tellevik Dahl betegner som historisk.

– Ja, vi har nå undertegnet en avtale mellom kommunen og de private barnehagene. Den får betydning for alle eksisterende private barnehager, det har vi ikke hatt før. Nye barnehager kan vi stille krav til. sier Tellevik Dahl.

– Vi har avtale med en rekke kommuner, Bergen har vi hatt avtale med fra 2002. Vi er glade for å ha fått på plass en avtale også med Oslo, sier Olsen.

Mange fine ord

Hva er partene så historisk enige om? Jo, at alle barn i Oslo skal få et godt barnehagetilbud, at private og kommunale barnehager skal bidra til at Oslo er en foregangskommune i kvalitetsarbeid i barnehagesektoren og mye annet fint. Og noe konkret praktisk.

– De private barnehagene skal nå følge rutiner og standarder for samarbeid med instanser utfor barnehagen som skole, helsestasjon og barnevern og for overgangen fra barnehage til skole. Det er veldig viktig. I tillegg vil de private barnehagene for første gang forplikte seg til å oppfylle retten til barnehageplass, sier Tellevik Dahl.

For PBL er kanskje det aller viktigste at de får terminfestet møte med kommunen hvert halvår.

Ikke-temaer

I avtalen står ikke ett ord om Oslo kommune igjen skal åpne for kommersielle aktører og det står ikke ett ord om bemanningsnorm.

– Dette har ikke vært temaer i denne avtalen, sier Olsen og Tellevik Dahl.

Kritikken mot de kommersielle aktørene har vært at de kutter så mye som loven tillater i bemanning for å tjene penger.

Et budskap kan alle barnehageinteresser enes om; det er viktig å holde porten lukket.

– Men vi har høyere andel pedagogiske utdannede i våre barnehager enn det Oslo kommune har, sier Olsen.

– Vi har mye færre barn pr. voksen, men har for få med barnehagelærerutdannelse. Det jobber vi med. Vi har som mål å øke til 50 prosent barnehagelærere, sier Tellevik Dahl.

– Ikke ett nytt ord

Eivor Evenrud er barnehagelærer og bystyrerepresentant for Rødt, byrådets støtteparti. Hun visste ikke om avtalen før den var undertegnet.

– Men det spiller ingen rolle, dette ville jeg uansett ikke kastet bort tid på. Avtalen inneholder ikke ett nytt ord, bortsett fra de halvårige møtene. Om de er et ledd i en PBL-strategi for å komme inn i den kommunale varme igjen, vet jeg ikke. Alt avtalen tar opp, er ivaretatt av barnehageloven. Når den ikke berører det aller viktigste, bemanningsnormen, så er den ikke mye å kaste bort tid på. I dag er det sånn i kommunale barnehager at tre voksne har ansvar for ni småbarn, mens de i private barnehager kan ha ansvar for opptil 14, sier Evenrud.

ByrådTone Tellevik Dahl er ikke enig.

– Rødts påstander er feil. Private barnehager vil for første gang forplikte seg til å oppfylle retten til barnehageplass, til å følge kommunens rutiner i barnevernssaker, til å delta i foreldreundersøkelser og til å samarbeide med helsestasjonene og skolene våre. I tillegg vil Oslo kommune og PBL samarbeide om å utvikle kompetanse og kvalitet i barnehagen, i stedet for å gjøre det hver for seg, svarer Tellevik Dahl.