Oslo kommune idømt millionbot for manglende omsorg

Oslo kommune er idømt en bot på 1,5 millioner kroner etter at kvinne (63) døde av avmagring.

Det går frem av en dom avsagt i Oslo tingrett 12. mai.

Retten mener det at kvinnen døde som følge av manglende oppfølging gjør saken «grov og svært alvorlig».

Funnet etter over to uker

Den 63 år gamle kvinnen ble i 2014 diagnostisert med demens og fikk korttidsplass på sykehjem. Hun ble i starten av 2015 flyttet tilbake til sin egen bolig, og fikk vedtak på hjemmesykepleie. Etter hvert ble tjenestene fra hjemmesykepleien trappet ned og avsluttet.

Til tross for flere bekymringsmeldinger til bydelen fikk ikke kvinnen tilstrekkelig oppfølgning da hun bodde hjemme.

Kvinnen ble funnet død i boligen i august 2015. Hun skal ha ligget død i over to uker før hun ble funnet.

Godtok ikke størrelsen på boten

Oslo kommune ble ilagt forelegg på 2 millioner kroner 8. august 2016. Kommunen erkjente straffeskyld, men godtok ikke botens størrelse, skriver politiet i pressemeldingen.

Saken ble derfor brakt inn for Oslo tingrett. Tingretten har nå idømt Oslo kommune en bot på 1,5 millioner kroner.

I dommen heter det: «Kvinnen døde av hjertesvikt i kombinasjon med avmagring, og veide 36 kilo på obduksjonstidspunktet. Det er ca. 30 kilo mindre enn hun veide ett år før hun døde».

Dødsårsak skal ha vært avmagring og hjertesvikt.

– Sterkt klanderverdig

«Etter rettens vurdering var det sterkt klanderverdig av kommunen å ikke ha forvisset seg om at (...) faktisk spiste og drakk, slik hun selv ga uttrykk for å gjøre. Det legges til grunn at det er vel kjent at demente ofte har svært svekket korttidshukommelse», heter det i dommen.

– Dette er en trist og alvorlig sak, ikke minst fordi vi snakker om et lovbrudd som strakk seg over åtte måneder, fra januar 2015 til kvinnen døde åtte måneder senere. Den idømte botens størrelse reflekterer det, sier politiadvokat Tone Bysting, som var aktor i saken, i en pressemelding.

Dommen er ikke rettskraftig. Kommunen har to ukers frist til å vurdere anke.

Bydelen har gjennomført en rekke tiltak

– Dette er en tragisk og vond sak for alle, spesielt for de pårørende», sier bydelsdirektøren i den aktuelle bydelen til Aftenposten.

Bydelsdirektøren sier dommen nå vil bli lest grundig.

– Bydelen har gått grundig gjennom hendelsene og gjennomført en rekke tiltak for å bedre kompetansen og kommunikasjonen i det daglige. Det vil hjelpe oss å unngå slike hendelser i fremtiden, sier vedkommende.

Blant annet er hjemmetjenesten i bydelen styrket med 20 årsverk i 2015 og det er innført nye rutiner for håndtering av bekymringsmeldinger og avslutning av tjenestetilbud til brukere.

I domsavsigelsen trekkes det frem i formildende retning at kommunen har erkjent ansvar, og at bydelen har tatt nødvendige skritt for å følge opp hendelsen på en seriøs måte.