Nei til fri hjemmehjelp

Eldrebyråd Sylvi Listhaug (Frp) vil ikke innføre hjemmehjelp til alle over 80 år. Hun avslår dermed SVs søknad om å prøve ut denne ordningen i Oslo.

Sylvi Listhaug (Frp).
  • Forf>
  • <forf>anbjørg Bakken<

Urettferdig, mener byråden om forslaget fra SVs bystyregruppe. Som Aften skrev i april, ønsker de som en prøveordning å innføre hjemmehjelp til alle over 80 år i deler av Oslo.— Jeg mener det er nødvendig å styrke hjemmetjenestene, men da må vi styrke dem overfor dem som trenger det mest. Hvis vi skal gi hjemmehjelp til alle over 80, vil det gå ut over noe annet, for det er ikke slik at vi har ubegrenset med penger, sier Listhaug.

For dyrt

Ifølge byrådets beregninger vil det koste 100-150 millioner kroner pr. år å forsyne de ca. 24 000 innbyggerne over 80 år med hjemmehjelp.SVs gruppeleder i bystyret, Knut Even Lindsjørn, er skuffet over byrådens avslag. Han mener hun i det minste kunne prøvd ut ordningen før hun avfeiet den helt.- Dette var i første omgang ment som en prøveordning, og derfor satte vi grensen på 80 år. Det er veldig synd at dagens byråd ikke ønsker et slikt forsøk, sier han.

Håper på bedring

Forslaget går nå videre til behandling i bystyrets helse- og sosialkomité. Lindsjørn håper forslaget fører til en styrking av hjemmehjelpstjenesten.- Vi vil bruke denne saken til å sette hjemmetjenestene på dagsordenen. Jeg merker meg at byråden er enig i at det er nødvendig å styrke tilbudet til de eldre, så jeg ser frem til hvordan de vil gjøre dette.