Oslo

Bygdøylokket - Oslos verste trailerfelle

De siste fem årene har det vært 46 ulykker ved Bygdøylokket på E18. Grav ut veien slik at passasjen blir 20 centimeter høyere, ber lastebileier.

  • >gunhild Ring Olsen
  • Bjørn Skomakerstuen <br

Betongkanten på Bygdøylokket, noen meter over de fire filene på E18, bærer tydelig preg av mange møter med for høye trailere. Og når trailerne er for høye, blir de stående bom fast, eller som på fredag, da et for høyt kjøretøy slo inn i kanten og veltet over en personbil. Overingeniør Bjarne Hillesund i Statens vegvesen mener de har gjort mye for at trailere ikke skal kile seg fast under Bygdøylokket og skape trafikkaos.— I begge retninger er det plassert store, gule skilt i god tid før undergangen, som forteller sjåførene om maksimal høyde på kjøretøyene som kan passere. Skiltene varsler også omkjøringsalternativer for kjøretøyer som er for høye. I tillegg får sjåførene et visuelt signal om at noe kan være galt i form av gule, blinkende lys, sier Hillesund. I tillegg er det også montert såkalte varselplater over veien. Dersom en bil støter borti en av disse, er det fare på ferde. - Disse er montert i god tid før undergangen, så sjåførene skulle ha rikelig med tid til å svinge av, sier Hillesund.

Ingen utbedringsplaner

Men det er ikke bare undergangen som volder problemer for biltrafikken. Både før og etter undergangen ved Bygdøylokket er det krappe svinger. Fartsgrensen er 80 km/t, men anbefalt hastighet er 60 km/t - uansett føreforhold. Høsten 2000 utbedret veivesenet svingen etter Bygdøylokket i retning Oslo. Med bedre dosering kunne veivesenet fornøyd konstatere at det ikke ble innrapportert noen personskader i den nevnte svingen i perioden 2001- 2002. I dag foreligger det ingen planer om ytterligere utbedringer ved og rundt Bygdøylokket.- Men hva skal til for å unngå alle ulykkene?- Det viktigste i enhver sammenheng på veien er å tilpasse farten etter de rådende vei- og føreforhold, sier Hillesund. Han minner om at det passerer mange biler i det aktuelle området, som medfører betydelig polering av asfaltdekket. Hillesund minner om at høy fart på våt og polert asfalt, ofte sammen med for dårlige dekk, er en dårlig kombinasjon. Bedre blir det heller ikke når veien er svingete og for lite dosert.- Skiltingen på stedet har sin misjon, poengterer Hillesund.

Distraherer sjåførene

Knut Enger eier 45 lastebiler, og kjører selv ofte under Bygdøylokket. Han forteller at lastebileierne lenge har diskutert at det er rart ingenting er gjort med undergangen.- Jeg vet ikke hvilke tekniske hindre som eventuelt finnes, men det burde da være mulig å grave ned undergangen med 20 centimeter slik at den blir høy nok, sier Enger.Han mener hovedproblemet er at stor trafikk, høy hastighet og svingete vei lett distraherer sjåførene.Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Gunnar Apeland, mener ikke Bygdøylokket utgjør et spesielt problem i forhold til andre underganger i landet.- Så lenge det er skiltet godt, og det er muligheter for omkjøring, er det opp til sjåførene. Det er et generelt aktsomhetskrav å sette seg inn i hindringer man kan møte i områder man ikke er kjent, sier Apeland.

Les også

  1. Vogntog veltet på E 18 ved Bygdøy