Denne Oslo-gaten er stengt i rushtiden, men det er det ingen som bryr seg om

Det er nå forbudt å kjøre privatbil i Dronning Eufemias gate i rushtiden. Det er også forbudt å kjøre vestover i Bispegata.

– Hæ? Var gjennomgangsmelodien da Aftenposten stakk hodet inn gjennom et titalls sidevinduer i Dronning Eufemias gate tirsdag
ettermiddag og spurte om bilistene var klar over at de brøt loven.

Ingen var det. Og de ante heller ikke at fornøyelsen kan koste 4200 kroner hvis politiet er på plass.

– Hvordan skulle jeg vite at dette ikke er lov? sa én og ga gass over veikrysset.

– Jeg jobber på anlegget rett over veien, sa en annen.

– Vi bor jo her, sa de tredje.

– Jeg er fra Elverum, sa Ole Nordbrenden.

Her kan ikke syklister og fotgjengere dele trasé
Ole Nordbrenden er fra Elverum, men det holder neppe som unnskyldning hvis han blir tatt av politiet i Dronning Eufemias gate i rushtiden. Trafikkskiltene gjelder over alt.

Men om du er fra Elverum eller du er på jobb, det hjelper ikke. Forbudt er forbudt og skilt er skilt. Fra mandag ble det forbudt for privatbiler å kjøre i Dronning Eufemias gate i rushtiden morgen og kveld. Helt forbudt.

Det ble samtidig forbudt å kjøre vestover i Bispegata.

Gaten er sprengt allerede

Dronning Eufemias gate, Bjørvikas hovedgate, er ikke bygget for gjennomgangstrafikk, men som en forlengelse av bygatenettet. Da
den ble planlagt, regnet man ifølge kommunikasjonsrådgiver Eystein Hanssen i Statens vegvesen, med at den ville bli trafikkert av 5-8000 biler i døgnet.

Ekspertene trodde de tok godt i da gaten ble bygget for 10.000 biler i døgnet.

I dag, lenge før Bjørvika og Sørenga er fullt utbygget, viser foreløpige tellinger at det kjører 12.000 biler gjennom gaten hvert døgn.

Vil følge opp de som bryter forbudet

– Forbudet er nytt og uvant, derfor var det en del som brøt forbudet både mandag og tirsdag. Det vil selvfølgelig bli fulgt opp, sier Hanssen.

Forbudet er det siste av flere nylig innførte tiltak som skal sikre bedre fremkommelighet for buss og taxi i Oslo sentrum. Det er spesielt viktig i perioder hvor det er buss for tog ved Oslo S.

Veldig mange bilister overser skiltet i Dronning Eufemias gate - og risikerer en bot på 4200 kroner.

Det absolutte forbudet erstatter de tidligere svingforbudene som ikke har fungerte veldig godt. Osloby har tidligere dokumentert atforbudene ble brutt to ganger i minuttet i rushtiden.

Prioriterer bussen

– Vi gjør dette for å bedre trafikkflyten for bussen i Oslo sentrum, sier Jon Øyvind Johannesen i Statens vegvesen. - Selv om tiltaket begrenser privatbilenes adgang til Dronning Eufemias gate og
Bispegata, vil det nå bli litt enklere for trafikantene å forstå
trafikkmønsteret. Syklistene vil også kunne få noe bedre forhold i gata.

– Også i Bispegata opplever bussene forsinkelser og dårlig avvikling. Dette vil forsterkes når Dronning Eufemias gate er stengt for vanlig trafikk, og det er derfor naturlig å innføre samtidige begrensninger
i Bispegata.

– Bilistene må enten benytte tunnelsystemet eller det øvrige gatenettet. Der blir det ikke innført andre restriksjoner, sier Hanssen.

Slik kommer du til Oslo S

Hovedadkomst fra vest vil være som før, via Havnelagerkrysset. Kjøring til Oslo S i rushtiden fra øst må heretter skje nordfra, via Nordenga bru, Schweigaards gate og Nylandsveien bru. Det blir ingen endringer i kryssene ved Havnelageret, Sørenga, Nylandsveien eller Nordenga bru.

Slik er det skiltet:

Forbud for alle kjøretøy unntatt buss og drosje i tidsrommene kl. 07.00 - 10.00 og 15.0018.00, mellom Nylandsveien og Wismargata i begge retninger, og i Bispegata, retning vestover, mellom Oslo gate og Kong Håkon 5s gate.