Oslo

Lokalbefolkningen vant – Jomfrubråten får igjen holdeplassen

På nedlagte Jomfrubråten holdeplass var det i gjennomsnitt 1,8 passasjer ved hver stopp. Mot Ruters vilje har byrådet bestemt seg for å gjenåpne holdeplassen. Det koster 22 millioner.

Berit Larsen og Jenna fikk en uventet gladmelding da de skulle i postkassen. Her møtte de på byråd Lan Marie Nguyen Berg, byrådssekretær Frode Kyvåg, byråd Inga Marte Thorkildsen og lokalaktivistene Asbjørg Lyngtveit (Ap) og Einy Langmoen (MDG). De kunne fortelle at Larsen får igjen holdeplassen sin.
  • Stein Erik Kirkebøen

– Nå er resten av livet mitt reddet! utbryter Berit Larsen (82) da hun får høre hvorfor en haug med politikere har tatt oppstilling akkurat der hun har postkasse. Det er akkurat der Jomfrubråten holdeplass på Ekebergbanen lå – og skal ligge.

Her ligger Jomfrubråten holdeplass:

Massivt politikeroppbud

Holdeplassen skal leve, det er derfor et massivt politikeroppbud har rykket ut og kastet glans over skogholtet på Ekeberg og lokale aktivister.

– Vi skal gjenåpne holdeplassen, kappes byrådene for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og byråd for eldre og helse, Inga Marte Thorkildsen (SV) om å si.

– Hvorfor i all verden rykker helsebyråden ut for å fortelle at en trikkeholdeplass skal gjenåpnes?

  • Holdeplassanering for å få opp farten.

Eldrevennlig by

– Fordi vi her i praksis viser at Oslo også skal være en eldrevennlig by. I området er det mange seniorboliger, og mange eldre som har vanskelig for å gå 3–400 ekstra meter til Sportsplassen holdeplass. For at de skal kunne ta trikken, og ikke sitte hjemme og bli isolert, gjenåpner vi denne holdeplassen, forklarer hun.

– Holdeplassen er den viktigste for Norway Cup, men byrådet tar ikke bare hensyn til de aller sprekeste. Vi lytter til folk og tar hensyn til hva de sier, forsikrer Frode Kyvåg, som er byrådssekretær for en tredje byråd.

– Her har reaksjonene vært så sterke at det har overrasket oss – og at vi tar hensyn til dem sier han.

Midlertidig ble varig

Holdeplassen ble anlagt i 1931. Fordi linjen skulle oppgraderes, var den stengt i 2015 og frem til april 2016.

Lokalbefolkningen fryktet at en midlertidig stengning skulle bli varig, og startet en aksjon som samlet inn 600 underskrifter til støtte for holdeplassen.

Frykten var godt begrunnet, i vinter begynte arbeidet med å fjerne holdeplass og perronger.

Holdeplassen på Jomfrubråten har en lang historikk. Her er det direksjonen (i Ekebergbanen?) som tar en prøvetur i 1931.

– Ruter ville legge ned

I en e-post til Aftenposten bekrefter Ruter at «Når det gjelder Jomfrubråten la Ruters faglige anbefaling til grunn at denne holdeplassen skulle legges ned, men vi tar beslutningen i byrådssaken til etterretning».

Ifølge Ruter «er den optimale holdeplassavstanden beregnet til ca. 600 meter. Denne veiledende avstanden anslås å gi flest mulig kunder et best mulig tilbud».

Holdeplassen på Jomfrubråten ligger 3–400 meter fra Sportsplassen, og var en av de aller minste holdeplassene på trikkenettet. Ruters målinger viste at det i gjennomsnitt var 1,8 reisende til/fra Jomfrubråten pr. avgang. Derfor ønsket Ruter å legge holdeplassen ned.

Prosjektet med å gjenoppbygge holdeplassen er foreløpig i en så tidlig fase at Ruter ikke kan si noe om når den vil stå ferdig.

Politikerne bestemmer

For byrådet har hørt på lokalmiljøet, gått imot Ruter og vedtatt at holdeplassen skal gjenopprettes. Blant annet av hensyn til eldre med dårlige ben, som ikke uten videre kan gå ekstra meterne til Sportsplassen holdeplass.

Hvor mange eldre er det som gjør at byrådet synes det gir mening å bruke 22 millioner på å gjenopprette holdeplass med universell utforming, bomanlegg og turvei?

Ingen vet det. Kyvåg antar at det dreier seg om 200–250. I tillegg kommer de som bor lenger nord, og har enda lenger vei til Sportsplassen.

En presis langpasning

Da kommer Berit Larsen og hunden Jenna inn bildet som en presis langpasning: – Jeg har bodd her siden 1955, og tatt trikken stort sett hver eneste dag. Men etter at holdeplassen ble nedlagt, har jeg ikke reist med trikk. Jeg klarer ikke å gå til Sportsplassen, og har måttet slutte med treningen som hoften min trenger. Hvis holdeplassen blir gjenåpnet, er resten av livet mitt reddet! stråler hun og svarer på en high five fra byråd Thorkildsen mens kosesyke Jenna svinser rundt og hilser på alle.

Prosjektet med å gjenoppbygge holdeplassen er foreløpig i en så tidlig fase at Ruter ikke kan si noe om når det blir ferdig. Men da kommer turen ned til byen fra Nordstrandplatået til å bli noen sekunder, kanskje ett minutt, lenger.

Avveining mellom fart og tilgjengelighet

– Vi sparer inn mer enn det ved at vi legger til rette for mye mindre biltrafikk i sentrum. En viktig side ved en bilfri by er bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken, sier byråd Berg. Hun synes det er viktig at trikken går fort.

– Men det er også viktig at den er tilgjengelig, og at det ikke er for langt til holdeplassen. Dette er en avveining som vi går grundig inn på i vår holdeplasstrategi, sier Berg.

Les mer om

  1. Trikk
  2. Lan Marie Nguyen Berg
  3. Inga Marte Thorkildsen