Oslo

Bymiljøetaten innrømmer dårlig informasjon om sykkelveien på Bygdøy, men vil ikke stanse prosjektet

Etter at det ble vedtatt at byrådet skal bygge sykkelvei langs alléen opp mot Bygdøy Kongsgård, har naboene sett rødt. Nå beklager bymiljøetaten, men vil ikke stanse planene.

Ifølge prosjektleder Åse Rasmussen i Bymiljøetaten skal i overkant av 100 trær bli hugget ned i forbindelse med sykkelveiutbyggingen.
  • Louise Scharff Thommessen

I 2015 lovet Byrådet 60 kilometer med ny sykkelvei i Oslo. Blant strekningene som blir berørt av kollektivsatsningen er alléen opp mot Bygdøy Kongsgård, der det skal hugges trær til fordel for en tre meter bred sykkelvei.

Tidligere denne måneden kunne Aftenposten fortelle om svært frustrerte naboer. Sammen har de dannet en aksjonsgruppe med flere hundre medlemmer, som står standhaftig imot den planlagte utbyggelsen. Etter deres mening vil den blant annet ødelegge det frodige og åpne landskapet som nå utgjør strekningen ut mot øya.

– Prosjektet vil fortsette som planlagt

Rune Gjøs, direktør for sykkelprosjektet i Oslo kommune, beklager at naboer ikke har blitt bedre informert om utbyggelsene på Bygdøy. I september vil de avholde et informasjonsmøte.

– Vi har nok undervurdert informasjonsbehovet til de som bor ute på Bygdøy. Jeg tar selvkritikk på at vi burde vært tidligere ute med god og tydelig info. Bygdøy Vel kontaktet oss med ønske om et informasjonsmøte, og dette vil vi gjerne stille opp på.

Under møtet vil bymiljøetaten løfte frem de positive konsekvensene av prosjektet, og informere om hvilke prosesser og hensyn som vil bli tatt underveis.

– Ingen mulighet for å stanse prosjektet

– Vi har brukt mye tid og ressurser på å minimere inngrepene slik at de blir mindre enn det som er vedtatt i reguleringsplanen. Men vi har ikke vært flinke nok til å kommunisere med naboer.

Er det mulig å stanse prosjektet dersom naboer ønsker dette?

– Oppgraderingen av Dronning Blancas vei er allerede vedtatt, og er en del av kommunens overordnete satsning på sykkel. Det er ingen mulighet for å stanse prosjektet, sier Gjøs.

Aksjonsgruppen har over 300 medlemmer og jobber aktivt med å få stoppet utbyggingen av Dronning Blancas vei, Bygdøyveien og Museumsveien. Her aksjonerer en del av gruppen på Bygdøy tirsdag kveld.

Byggeperioden vil ifølge direktøren vare i to år, da bymiljøetaten blir nødt til å endre store deler av infrastrukturen i området.

– Prosjektet er tilpasset grunneieren gjennom fire års arbeid. Vi har egentlig gjort det vi kan av tilpasning. Med det sagt så bygger vi allerede på grensen av det vi egentlig burde, og det er viktig å tydeliggjøre at dette ikke blir noen sykkelautostrada.

Les også

Oslo kommunes sykkelprosjekt: - Vi synes selv vi var maks uheldige

– Alle har lov til å føle hva de vil

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret i 2012, og Kongen er den eneste berørte grunneieren i området. Ifølge Gjøs er det kommende sykkelveinettet i Dronning Blancas vei en vesentlig del av det nye kollektivløftet i Oslo.

– Oslos sykkelsatsing er helhetlig og ambisiøs, og alle må bidra. Det eksisterende turveinettet har ikke de nødvendige funksjonene til å brukes av både fotgjengere og syklister året rundt. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

Les også

Sindre (22) ble frastjålet sykkel til 36 000 kroner – så leverte tyven sykkelen på service til ham

Rune Gjøs forstår at planene for Dronning Blancas vei ikke møter ønskene til naboer og aksjonsgruppen.

– Jeg vil gjerne få informasjon og innvendinger fra de berørte, og forstår godt at de er frustrerte. Alle har lov til å føle det de vil, og vi tar disse følelsene på alvor, avslutter han.

– Vi bør se på om det finnes gode, alternative traseer

Eirik Lae Solberg (H), leder for samferdsel- og miljøkomiteen i Oslo ber bystyret å ta seg en tenkepause.

– Et bredt flertall i Oslo bystyre gikk for noen år siden inn for å bygge sykkelvei på Bygdøy. Jeg tror ingen av oss så for oss at inngrepene skulle bli så store som det som nå planlegges. Om kort tid skal mer enn 100 trær felles og det unike kulturlandskapet endres for alltid. Jeg mener bystyret og byrådet bør ta seg en tenkepause før det gjøres irreversible inngrep i et unikt område. Vi bør se på om det finnes gode, alternative traseer for sykkelveien med mye mindre skadevirkninger, skriver han på Facebook.

Les mer om

  1. Bymiljøetaten
  2. Kongsgård
  3. Infrastruktur
  4. Aftenposten
  5. Sykkel
  6. Oslo