Oslo

17. mai er over. Da må korpsene ut av skolene – hvis ikke de vasker selv.

Grefsen skolekorps spiller 17. mai i år.

Som en unntaksordning fikk korpsene tilgang til skolenes lokaler før 17. mai. Men det skulle det bli slutt på. Så kom kontrabeskjeden.

  • Tor Arne Andreassen
    Tor Arne Andreassen
    Journalist

Dagen etter at skolekorpsene gledet folket på 17. mai, gikk det en klar ordre ut fra Oslos utdanningsdirektør Marte Gerhardsen: Oslos skolekorps skulle ikke lenger får bruke skolelokalene til øving.

– Med begrensede ressurser må vi prioritere å gi elevene våre en best mulig skole i koronatiden, skrev Gerhardsen i en e-post Utdanningsetaten sendte ut til skolene 18. mai.

Meldingen vakte oppsikt i korpsmiljøet i hovedstaden.

Etaten ville ikke lenger tillate utleie eller utlån av skolenes lokaler frem til sommeren, het det i e-posten som Aftenposten har fått tilgang til. Begrunnelsen som oppgis, er «at vi ikke ønsker flere mennesker på skolene enn nødvendig, for smittevern og for å redusere behovet for ekstra renhold».

– Skolene har allerede veldig store utgifter til renhold på grunn av koronapandemien, forklarte kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten da Aftenposten ringte henne tirsdag morgen.

Musikantene måtte holde avstand til hverandre.

Skuffelse for skolekorpsene

Oslos mange skolekorps har hatt en svært vanskelig øvingssituasjon gjennom hele våren på grunn av koronapandemien. Øving har enten foregått én for én eller i små grupper utendørs.

De siste to ukene før 17. mai åpnet skolene for at lokalene kunne brukes. I e-posten fra utdanningsdirektør Marte Gerhardsen heter det at det var viktig «for at 17. mai ble så fin som mulig».

– Vi skulle ønske oss at oppslutningen og omsorgen for korpsene ikke bare var rett før 17. mai, sier Morten Tjessem, styreleder i Tåsen skolekorps.

Korpset har bidratt til å pusse opp lokalet de vanligvis har brukt på Tåsen skole. Men det lokalet benyttes nå til undervisning. Korpset så i stedet frem til å bruke aulaen på Tåsen skole et par ganger i uken. Renholdet var de forberedt på å sørge for selv.

– Det er veldig urettferdig at kommunen fra sentralt hold ikke kan ta hensyn til at man kan finne løsninger lokalt uten ekstra kostnader for skolen og med et godt smittevern, sa Tjessem til Aftenposten tirsdag morgen.

Les også

«Pop-up»-korps gikk rett hjem på Grefsen

Korpsene er en viktig del av 17. mai-feiringen i Oslo, som så mange andre steder i Norge. Her fra 2013.

– Det kommer en mer detaljert redegjørelse

Aftenposten spurte tirsdag morgen kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen om korpsene kunne få spille på skolene dersom de sto for renholdet selv. Hun svarte først at det kunne hun ikke svare på. Deretter ringte hun tilbake til avisen og fortalte at de ville sende en ny beskjed til skolene «med en mer detaljert redegjørelse».

– I den nye beskjeden skriver vi at dersom korpsene selv står for renholdet slik at skolen ikke får flere utgifter, så kan de benytte lokalene på kveldstid, sier Lie Larsen.

Tåsen skolekorps spiller 17. mai i år.

– Det eneste fornuftige

De nye tonene fra Utdanningsetaten blir tatt godt imot fra korpsene.

– Jøss, det var fint at ble en åpning likevel. Det er positivt, sier Morten Tjessem fra Tåsen skolekorps.

Han sier det er avgjørende for skolekorpsene at de ikke blir gående i lang tid uten å få øvd sammen.

– Dette er det eneste fornuftige.

– Ble overrasket og provosert

Norges Musikkorps Forbund synes det er positivt at de likevel kan få øve i skolelokalene.

– Jeg er helt sikker på at korpsene vil bidra til konstruktive løsninger, sier styreleder Øystein Bø i Norges Musikkorps Forbund Øst.

Han sier at musikkorpsene har vært opptatt av å øve i samsvar med veiledningen de har fått fra Folkehelseinstituttet. At de nå skulle ut av skolene, ble sett på som en meget dårlig belønning for innsatsen på 17. mai.

– Vi ble overrasket og provosert da vi så e-posten fra utdanningsdirektøren, sier Bø.

– Det er positivt og konstruktivt at de nå åpner for at vi likevel kan få øve på skolene. Korpsene trenger å øve helt frem til sommerferien.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Korps
  3. Koronaviruset
  4. 17. mai