Ruter med nytt smitteverntiltak: Syv av ti plasser blir borte

I helgen startet Sporveien jobben med å merke sitte- og ståplasser som ikke kan brukes.

Heller ikke personer i samme familie kan sitte sammen på T-bane, trikk og buss i Oslo-området. Smitteverntiltakene gjør at 70 prosent av kapasiteten er borte.

Som regel er det plass til nærmere 200 passasjerer i de såkalte Italia-trikkene (SL-95), men nå skal de ta maks 59 passasjerer.

Et trevognstog på T-banen har plass til 450 personer, men skal maks ha 130 passasjerer.

I helgen startet Sporveien, på oppdrag fra Ruter, jobben med å merke T-baner og trikker for å fortelle hvor folk kan sitte og stå.

Fasiten er at 70 prosent av plassene om bord er borte. Det er bortfall av ståplasser som gjør at tallet er så høyt.

Der folk før kunne stå som sild i tønne uten å tenke på smittevern, er brorparten av plassene fjernet.

Merkingen skjer etappevis. Alle trikker skal være merket i løpet av uken. T-banevognene skal være merket tidligst innen utgangen av neste uke.

Snart skal alle trikker, busser og T-banevogner i Oslo og omegn ha klistremerker som forteller passasjerene hvilke seter de ikke kan bruke.

Kan ikke sitte sammen med familien

– Selv om ikke alle T-banevogner er ferdig merket før om et par uker, er det ikke fritt frem. Regler om å holde avstand vil fremdeles gjelde, sier Jan Rustad, informasjonsrådgiver i Sporveien.

Ruter har bestemt at retningslinjene skal gjelder alle, også personer i samme familie.

– Hva kommer dere til å gjøre hvis passasjerer ikke overholder reglene?

– Dette har ikke vært noe problem hittil. Vi er klar over at det kan begynne å bli fullt igjen, men råder passasjerene til følge reiserådene fra Ruter. Oslo kommune oppfordrer jo fremdeles de som kan, til å fortsette med hjemmekontor.

Også busselskapene skal være i gang med å merke seter om bord.

Ruter: Vent til neste avgang

Det er Ruter som har ansvar for kollektivtrafikken i Oslo-området. De vil ikke ha stikkprøver for å sjekke om folk overholder reglene.

Denne trikken har kapasitet til 200 personer, men på grunn av smittevern vil den ha maks 59 personer om bord fremover.

– Vi ber kundene vise hensyn og vente til neste avgang når det ikke er kapasitet om bord, sier Cathrine Myhren, pressevakt i Ruter.

– Om morgenen og ettermiddagen kan man bli stående lenge før man får plass. Hva sier dere til det?

– Tradisjonelt har det vært ganske fullt om bord i rushtiden, men nå har mange hjemmekontor. Vi oppfordrer folk til å fortsette med det slik at skoleelever og folk med kritiske samfunnsjobber kan komme seg til skole og jobb. Og så ber vi om at de reisende beregner ekstra tid.

– Hvorfor kan dere ikke gjøre unntak for personer i samme familie?

– Vi gjør dette for å sikre en forsvarlig og praktisk gjennomførbar ordning av smitteverntiltakene.

Sporveisansatte skal de neste dagene feste flere tusen klistremerker på setene og gulvet på T-banen og trikken, slik at de reisende kan holde nok avstand til hverandre.

Også Vy er i ferd med å merke seter på sine tog på Østlandet. Pressevakt Gina Scholz sier at halvparten av setene blir merket.

– Vi merker at det er flere reisende nå enn for noen uker siden, men anslår at de utgjør 30 prosent av det som er normalt. Flere reiser på tidspunkter med lite rush. Derfor har ikke redusert kapasitet skapt noen utfordringer for oss hittil, sier Scholz.

FNB vil ha gratis bom

For å redusere trykket på kollektivtrafikken under koronakrisen ønsker Bompengepartiet FNB at det blir gratis å kjøre gjennom bomringen.

Cecilie Lyngby i FNB vil fjerne bomavgiften under koronakrisen.

– Jeg synes forslag om å redusere kapasiteten i kollektivtrafikken er lite gjennomtenkt. Mange er avhengig av å reise med T-bane og trikk. Derfor ønsker vi at det blir gratis å kjøre gjennom bomringen så lenge vi har pandemi. Det vil føre til mindre rush i kollektivtrafikken, sier bystyrerepresentant Cecilie Lyngby (FNB).

Forslaget er allerede blitt nedstemt i bystyret.

– Jeg mener vi bør sette klimasatsingen på vent i disse dager. Nå som skolene er gjenåpnet og flere reiser kollektivt, risikerer vi en ny smittetopp uten å tenke på andre løsninger, sier Lyngby.

Byråden: Vil gi kork og kaos

Samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) mener det er en skikkelig dårlig idé å legge til rette for mer bilkjøring på grunn av koronafaren.

Samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) er ikke begeistret for FNBs forslag om gratis bom.

– Vi kan ikke løse ett problem ved å skape et annet. Å fjerne bompenger vil gi kø, kork og kaos på veiene. For å løse kapasitetsutfordringene i kollektivtransporten må de som kan, fortsatt ha hjemmekontor. Og flest mulig av dem som kan, bør gå eller sykle, skriver Hermstad i en e-post til Aftenposten.

– Flere biler gir dårligere luft, dårligere fremkommelighet for dem som virkelig trenger å kjøre bil, og gjør det mindre trygt å gå og sykle.

Hermstad legger til at hvis det ikke er ledig plass, må man vente på neste avgang.

– Vi ser også på om det er flere tiltak vi kan iverksette raskt for å legge bedre til rette for å få folk på sykkelen denne våren.

– Vil dere bevilge mer penger for flere avganger?

– Vi vurderer bruk av ekstra innsatsbusser og utvidet rushtidskjøring, og vi følger situasjonen tett. Vi har allerede hastebevilget midler til Ruter i tillegg til midlene vi har fått i statlige redningspakker.

– Likevel ligger vi an til et inntektstap som vi vil ha behov for å få dekket av statlige midler. Det begrenser hva vi har mulighet til å sette inn av ekstra kapasitet, svarer Hermstad.