Byrådet ble påtvunget T-banetunnel mot sitt ønske. Nå tar de omkamp.

Ett av to løp ble bygget på 1960-tallet, det andre kom aldri. Med støtte fra Frp skroter byrådspartiene prosjektet - for alltid.

Til venstre ligger Ensjøsvingen, som gjør det mulig å kjøre T-bane direkte mellom Carl Berners plass og Ensjø. Den er enkeltsporet og er derfor vanskelig å nyttiggjøre i rutetrafikk, men den brukes blant annet til vedlikeholdskjøring. Men bør den utvides med et ekstra løp og tas i bruk? Der står uenigheten.
  • Christian Sørgjerd

For ett år siden vedtok bystyret å bygge to nye «svinger» i Oslos T-banesystem: Ved Volvat i vest og ved Ensjø i øst.

Enkelt forklart er det to korte tunneler. De vil gjøre at alle linjer østfra og to av fire linjer vestfra i fremtiden kan kobles på dagens T-banering.

Problemet? Byrådspartiene Ap, SV og MDG vil ikke ha dem, og kollektivselskapet Ruter er negativ.

Nå tar byrådet omkamp om den ene.

Anledningen er det reviderte kommunebudsjettet 2020 som vedtas onsdag. Her skal byggingen av det nye Tøyenbadet opp. Siden Ensjøsvingen må gå under badet, er man avhengig av at badet konstrueres på riktig måte.

Les også

«Bilfritt byliv er villedende markedsføring», skriver kommentator Andreas Slettholm

Driftssikkerhet og fleksibilitet

Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) organiserer både T-baneførerne og andre ansatte i kollektivtrafikken. De reagerer på forslaget.

– Nå er ny sentrumstunnel for T-banen kanskje skjøvet langt frem i tid. Så skal man da se på noen av de mindre prosjektene som er tenkt? Vi ønsker Ensjøsvingen og vil at den skal bygges, sier Rune Aasen, leder i OSA.

Rune Aasen, leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening

Fagforeningen har derfor laget et notat med de faglige argumentene for prosjektet.

Nettopp arbeidet med ny sentrumstunnel står sentralt. Den skal bygges nesten parallelt med dagens, slik at kapasiteten kan dobles. Men pr. nå mangler det finansiering, og ingen vet når den faktisk kommer.

  • Sporveisarbeiderne påpeker at Ensjøsvingen relativt raskt og relativt rimelig gir noe bedre kapasitet på T-banenettet, for eksempel ved å sette inn avganger østfra som ikke kjører innom sentrum i det hele tatt. Flere reisende vil få flere muligheter, og den gir økt fleksibilitet i hvordan linjer kobles.
  • Like viktig for dem: Svingen vil gi vesentlig økt driftssikkerhet på grunn av omkjøringsmulighetene. Det vil ikke minst komme godt med når ny sentrumstunnel en dag skal bygges og dagens tunnel antagelig må stenge i perioder.

Prisen man betaler, er et mer komplisert rutetilbud: Avgangene på linjene vil ikke skje med jevne tidsintervaller. Siden den økte kapasiteten ikke vil gå inn til sentrum, krever det også overgang for en del reisende.

Gjør Tøyenbadet dyrere og mer tidkrevende

Nettopp rutetabellen er sentralt når samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG), med støtte fra Ruter, avviser Ensjøsvingen.

– Vi skal bygge Tøyenbadet slik bystyret har vedtatt. Det er hovedgrunnen til at vi må få en avklaring av dette nå. Fundamenteringen av badet vil koste 60–100 millioner kroner mer, og det vil forsinke Tøyenbadet med ganske mange måneder. Det vi ville fått i retur for det, er muligheten til å kanskje bygge Ensjøsvingen senere, sier Hermstad.

– Jeg vil advare mot å tro at dette er en «quick fix», sier han også.

Arild Hermstad (MDG), fungerende byråd for samferdsel

– Er det ikke skummelt med en løsning som gjør Ensjøsvingen umulig?

– Vi mener ikke det. Vi har et fagmiljø hos Ruter som vi støtter oss på, som er landets fremste fagmiljø for kundevennlige kollektivløsninger. De mener Ensjøsvingen skaper flere problemer enn den vil løse. Hvis vi bygger den, vil det sannsynligvis være en dårlig idé å kjøre T-bane der, svarer han.

Den langsiktige visjonen for T-banen er at den med ny sentrumstunnel skal få faste avganger på alle linjer i seks minutters intervaller. Dens hovedfunksjon er å frakte flest mulig reisende til og fra sentrum, ikke å åpne opp mer av byen for reiser på tvers.

Les også

Folk flest har aldri vært der eller sett den: Her er Oslos ukjente T-banetunnel

– Be Sporveien om råd

Kollektivtransporten er organisert i flere selskaper. Ruter har det overordnede planleggingsansvaret og billettsystemet, mens Sporveien kjører og vedlikeholder T-banen og trikken.

Rune Aasen reagerer også på fremgangsmåten. Byrådet har bedt om vurderinger fra Ruter. Det andre fagmiljøet på kollektivtransport, altså Sporveien, er ikke spurt til råds.

– Når Ruter lager en utredning, må også Sporveiens kompetanse tas med i vurderingene før beslutninger fattes. Det sitter viktig kompetanse begge steder, sier Aasen.

På spørsmål om hvorfor byrådet ikke ber om en slik alternativ vurdering, svarer Hermstad slik:

– Sporveien er våre fremste eksperter på bygging, vedlikehold og forvaltning av infrastruktur. Derfor ble de for eksempel involvert i planlegging av løsninger for nye Majorstuen stasjon. Men når det kommer til nytte for de reisende, er Ruter autoriteten.

– Ruter henter også inn ekstern ekspertise når det trengs. Vi har all grunn til å ha høy tillit til det Ruter gjør, sier byråden også.

Les også

Oslo blir første by i verden som styrer T-banen over mobilnettet

Vrakes med Frp-støtte

Byrådspartiene har inngått et forlik med Rødt om revidert kommunebudsjett for 2020. Men spørsmålet om Ensjøsvingen kommer i tillegg.

Helt til det siste har opposisjonen forhandlet seg imellom. Men onsdag var det klart at byrådet får støtte fra Frp til å stanse prosjektet for godt. Dette er første gang i løpet av fem år at byrådspartiene Ap, MDG og SV samarbeider med Frp om en stor sak.

– Vi er blitt enige med byrådspartiene om at vi ikke tilrettelegger for Ensjøsvingen. Den ligger langt frem i tid, og den har ingen plan om finansiering. Frp har til gjengjeld fått en rekke gjennomslag i revidert budsjett for å bli med på avtalen, sier Tommy Skjervold i Frp til Dagsavisen.

Avisen lister opp flere mindre tiltak Frp har fått penger til, blant annet 6 millioner kroner til prøveprosjekt med minoritetsrådgivere i grunnskolen og 10 millioner ekstra til reasfaltering av gater.

– MDG er egentlig ganske fornøyd med at vi får masse asfalt med Frp, sier gruppeleder Sirin Stav i MDG til avisen.