–Ulovlig, varslet Oslo kommune om bryggen på Malmøya. Kommunen eier grunnen selv.

Leietaker satt opp brygge på kommunens eiendom.

Ulovlig, mener Oslo kommune om betongbryggen på Malmøya. Det viste seg at det er Oslo kommune selv som eier grunnen og Bymiljøetaten som leier ut båtplassen.

Aftenposten retter

I en tidligere versjon av saken ga Aftenposten inntrykk av at Oslo kommune ikke var kjent med at de forvalter eiendommen der det ulovlige tiltaket var utført. Det stemmer ikke.

Les hele saken med abonnement