Mange land har innført langt strengere restriksjoner for elsparkesykler enn Norge

Norge og Sverige har langt mildere regler for elsparkesykler enn andre europeiske land. I andre land forbys elsparkesykler på fortau og behandles som motoriserte kjøretøyer.

Klokken 10 fredag møtte samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) åtte aktører som leier ut elsparkesykler i Oslo.

Her presenterte aktørene prinsipper for drift av elsparkesyklene som de er blitt enige seg imellom.

De går i korthet ut på følgende:

  • Operatørene etablerer felles gatepatrulje for rydding av elsparkesykler
  • Utdanning av brukeren, med incentiver for god parkeringsadferd
  • Felles ikke-parkeringssoner
  • Fartsbegrensende soner
  • Parkeringsplasser for mikromobilitet
  • Tilgjengelige kontaktflater for innrapportering av skadede og feilparkerte kjøretøy

Dermed nærmer de seg regler andre land har innført. Men restriksjoner blir likevel langt mildere enn i andre land der Statens vegvesen nå har kartlagt regler og retningslinjer.

Det er Veivesenets kontor for kjøretøyteknikk som har ansvaret for å utarbeide regler for og tekniske krav til slike sykler.

Veivesenet konstaterer at mange land er langt strengere enn Norge og Sverige.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide hadde møte med alle sparkesykkel-aktørene. Kristian Akerbo fra Voi (f.v.), Eirik Thune fra Zvipp, Andreas Strømsheim- Aamodt fra Zvipp, Lars-Christian Grødem-Olsen fra Tier Mobility, Konstantin Morenko fra Lime og Arna Margret Ægisdottir fra Wind Mobility.
Les også

Regjeringen: Ingen regulering i år. Oslo tar saken i egne hender: Vil nattestenge elsparkesykler

Store forskjeller i Norden

Slik er reglene i dag:

Norge: Små elektriske kjøretøyer har samme regler som sykler. De kan brukes på fortau og «gangareal». Når det er gående på fortauet, skal de brukes i «tilnærmet gangfart». De skal ikke kunne oppnå høyere hastighet enn 20 km/t.

Sverige: Også her klassifiseres små elektriske kjøretøy som sykler. Stockholm og Göteborg har egne regler. I Stockholm er det parkeringsforbud i sentrale områder som f.eks. Gamla Stan. I enkelte områder begrenses farten til 6 km/t av hensyn til fotgjengere.

Danmark: Her er elsparkesykler henvist til sykkelveier. Det er forbudt for disse på fortau og gangveier.

Finland: Praktiserer samme regler som Danmark. I tillegg har de innført en aldersgrense på 18 år.

Les også

Sparkesykkelturen til Frp-eren endte med fire brudd, 40 døgn på Ullevål og koldbrann. Nå etterlyser han regler.

Slik gjør de det i Europa:

Tyskland: Elsparkesykler kan kun brukes i «sykkelanlegg», ikke på fortau. Aldersgrensen er 14 år. I byer som Köln og Berlin er det regler om hvor de kan parkeres.

Frankrike: Elsparkesykler kan kun brukes i sykkelanlegg og på offentlig vei med fartsgrense på 50 km/t.

Nederland: Elsparkesykkel klassifiseres som moped med 16 års aldersgrense. De kan kun brukes i sykkelanlegg.

Spania: Arbeider med lovregulering, og forslaget innebærer at små elektriske kjøretøy ikke kan kjøres på fortau, i alkoholpåvirket tilstand eller med hodetelefoner.

EU: Det finnes i dag ikke felles EU-regler, men et forslag om at små elektriske kjøretøyer utstyres med en ganghastighetsmodus som gir maks 6 km/t, er på trappene.

Fredag samlet samferdselsminister Knut Arild Hareide representanter fra de ulike aktørene til møte om elsparkesykler.

Slik gjør de det i USA:

Reglene følger delstater og byer. I Los Angeles er elsykkel og elsparkesykkel klassifisert som motorkjøretøy. I andre byer reguleres det som sykkel og i atter andre som moped.