Skal bli Groruddalens svar på Akerselva

Tirsdag la byrådet frem en bindende plan for Alnaelva.

Vannspeilet Hølaløkka ved Grorud stasjon og Østre Aker vei var første ledd i åpningen av Alnaelva.

- Ingen kan i dag tenke seg Oslo uten en ren akerselv og mulighet til å ferdes langs denne til fots og på sykkel. Denne kommunedelplanen er det viktigste grunnlaget for en tilsvarende utvikling langs Alnaelva, sier byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H).

Han vil at Alna miljøpark skal få samme betydning for Groruddalen som Akerselva har hatt for sentrumsbydelene, og viser til at en lignende plan ble vedtatt for Akerselva miljøpark i 1990.

Blått og grønt

Badeplasser, friområder, parker og idrettsparker med for eksempel ballbinger skal løfte Alnaleva og områdene rundt. Et sammenhengende turveinett er også en viktig del av miljøparken Fredriksen mener vil bli et attraktivt og identitetsskapende innslag i Groruddalen.

«Vi skal sikre et blågrønt belte langs Alnaelva helt ned til Middelalderparken»Bård Folke Fredriksen (H), byutviklingsbyråd

— Målet er å gjenåpne og miljøoppgradere Alna der det lar seg gjøre innen 2020. Vi skal sikre et blågrønt belte langs Alnaelva helt ned til Middelalderparken. Det vil bli mulig å gå langs Alna fra Marka til fjorden, lover byråden.

Lukkede strekninger av Alna, Tokerudbekken og andre sideelver foreslås gjenåpnet. Mye av dette finansieres gjennom Groruddalssatsingen.

Bindende plan

Den nye saken er en oppfølging av kommuneplanene fra 2004 og 2008. Begge legger opp til at Alna skal gjenåpnes innen 2020.

- Til nå har vi jobbet med å få frem sammenhengende gang- og sykkelveier, Alnastien er et eksempel. Og så har vi badeplassen på Grorud, arbeidet i Svartdalen, Leirfossen og Hølaløkka.

Selve planen gir føringer for alt som skal skje langs Alnaelva. Eller som byråden sier:

- Dette blir det strukturerende elementet for senere byutvikling, og det er nettopp det som har vært så positivt for Akerselva. Det betyr ikke noe tap for eiendommene rundt, snarere tvert imot.

Åpningen under jernbanelinjen på Haugenstua er et viktig ledd i arbeidet for et sammenhengende turveinett.