Oslo

Byrådet lovet mer sykkelvei enn de klarte å bygge

60 nye kilometer tilrettelagt for syklister på fire år, lovet de rødgrønne i Oslo. De nådde ikke målet, viser nye tall.

I 2018 ble det vedtatt en ambisiøs sykkelplan som sier at Oslo skal få totalt 530 kilometer tilrettelagt for syklister. 100 km av disse skal bygges innen 2025.
 • Christian Sørgjerd
  Journalist
 • Sigrid Gausen
  Journalist

Det rødgrønne byrådet tiltrådte etter valget i 2015.

Løftet om 60 kilometer med sykkeltilrettelegging og bilfrie gater i løpet av fireårsperioden var blant Miljøpartiet De Grønnes tydeligste stempler i byrådserklæringen og et svært ambisiøst mål.

Nå er fasiten her.

Kommunen fikk selv bygget 48 kilometer. I tillegg bygget staten og private 7 kilometer, viser tall fra byrådet. På toppen av dette kommer et par hundre meter gågate.

Så av 60 kilometer som ble lovet, ble 55 bygget.

Høyre: – Kreativ bokføring

Da er strekninger som bare er oppgradert, ikke nye, regnet inn. Også tilrettelegging i blandet trafikk er inkludert i regnestykket. Det betyr at det ikke lages egne sykkelfelter, men for eksempel at det skiltes, og at P-plasser fjernes.

– Tallene viser at selv om man er kreativ med bokføringen, så har ikke byrådet nådd det viktigste målet de satte seg, sier Høyres bystyrerepresentant Nicolai Langfeldt.

Han mener man bør gå bort fra å bare snakke om antall meter og i stedet bruke et kvalitativt mål.

– Det er lite konstruktivt å bare slå hverandre i hodet med antall meter bygget. Ta asfaltstripen på Rådhusplassen, den teller med når man summerer opp. Det er ingen som parkerer bilen og finner frem sykkelen takket være den.

Da Høyre mistet byrådsmakten i 2015, var sykkelveinettet totalt 179 kilometer. Ved utgangen av 2019, etter fire år med de rødgrønne, var det totalt 234 kilometer sykkelveinett.

Det var et nær enstemmig bystyre som i 2018 vedtok en milliardplan for å gi Oslo et kraftig utvidet sykkelveinett i årene fremover.

– Høyre støtter den satsingen. Vi er ærlige på at vi ikke var flinke nok til å bygge sykkelveier da vi styrte byen sist, men nåværende byråd må også være ærlig på at de ikke har vært flinke nok.

Da byrådspartiene vant valget på nytt i 2019, ble byrådserklæringen reforhandlet. I den nye økte de løftet sitt kraftig.

Denne fireårsperioden skal det bygges 100 kilometer, lover de rødgrønne.

– Ikke unaturlig at prosjekter blir forsinket

Sindre Buchanan (MDG) er byrådssekretær for miljø og samferdsel og skriver i en e-post til Aftenposten at det er viktig for byrådet å trå til for syklistene i byen.

– Hvorfor ble ikke alle prosjektene fullført?

– Det har aldri vært bygget så mye sykkelvei i Oslo som de siste fire årene. Med så kraftig sykkelutbygging er det ikke unaturlig at noen av prosjektene blir litt forsinket, for eksempel fordi sykkelutbyggingen må tilpasses annen nødvendig oppgradering av vann og avløp, trikkeinfrastruktur eller lignende.

– Er det riktig å legge «tilrettelegging for sykling i blandet trafikk» inn i tallene?

– Ja, og dette har vært vanlig praksis lenge. Sykling i blandet trafikk er en viktig del av sykkelveinettet både i Oslo og ellers i landet.

– Føles ikke trygt nok

Morgan Anderson i Syklistforeningen Oslo sier det er uheldig at byrådet ikke har nådd målet for perioden.

De har tydelig akselerert dette arbeidet. Men vi kan ikke være fornøyd med gode planer. De må levere på planene, og det er langt igjen før Oslo kan kalles en sykkelvennlig by, sier han.

Tilrettelegging for syklister i blandet trafikk er ikke godt nok, mener Andersen.

– Det oppleves ikke trygt for folk å være en del av trafikken slik det er lagt opp til flere steder i dag.

Over 30 prosjekter ble ikke ferdig

Da Aftenposten før valget i 2019 gikk gjennom løftene i byrådserklæringen, oppsummerte vi at målet om 60 kilometer var å regne som innfridd.

Kommunen og byrådet regnet selv med at det ville bli nådd i og med at hele 26 kilometer var på trappene i 2019 og det var satt av penger i budsjettet. Dette tallet ble også brukt av byrådet selv i valgkampen i fjor høst.

Slik gikk det imidlertid ikke.

Kommunen fikk bare bygget 14 kilometer sykkelvei i fjor. I tillegg ble 6,2 km eksisterende vei oppgradert. Det viser Bymiljøetatens årsrapport. Staten og private kan ha bygget noe, men målet var fortsatt et godt stykke unna å bli innfridd.

Bymiljøetaten opplyser at over 30 prosjekter på totalt 12 kilometer var planlagt i 2019, men er utsatt til i år og neste år.

Det skyldes flere forhold, for eksempel krav til byggesaksbehandling, dispensasjonssøknader fra gjeldende reguleringer, omreguleringer og gjennomføring av grunnerverv, skriver etaten i en e-post.

Les mer om

 1. Sykkelvei
 2. Oslopolitikken
 3. Bystyret
 4. Oslo
 5. Sykkel
 6. Byutvikling