Oslo

Fersk rapport: 28 prosent økning i anmeldte voldstilfeller i Oslo siden 2009

Fra høyre: Kriminolog Nina Jon, Thomas Stange fra enhet vest, Wictor Furøy fra enhet sentrum og Lone Strand fra enhet øst i Oslo politidistrikt under seminaret der rapporten ble presentert.

Fredag formiddag la Oslo-politiet frem en omfattende rapport om vold og trusler i hovedstaden. Den viser en økning på 28 prosent i antallet anmeldte voldstilfeller fra 2009 til 2018.

 • Wasim Riaz
  Wasim Riaz
  Journalist

«Kvinne går tur i skogen med den lille hunden sin. Hunden går fritt. En mann hopper ut av buskene. Han sier at hunden har bitt han, og truer med å drepe kvinnen.»

Dette er ett eksempel som ble nevnt da politiet fredag formiddag la frem rapporten «Anmeldt vold i storbyområdet: Antall og innhold. Rapportering fra første halvår 2018».

Politiet i Oslo har analysert anmeldt vold over en tiårsperiode. Den viser at det ble anmeldt 7310 voldsepisoder i 2018. I 2009 var det 5730 slike anmeldelser.

Dette er en økning på 28 prosent. Ifølge politiet var det 16 prosent befolkningsvekst i den samme perioden.

Politiet har nå gått i dybden i 750 anmeldelser fra første halvår i 2018. Den viser at de fleste voldsepisodene i dette halvåret fant sted i områdene som tilhører Grønland politistasjon og Sentrum politistasjon.

En av tre anmeldte voldssaker var relatert til «privatliv».

Kun én av tre episoder fant sted utendørs.

Stab for virksomhetsstyring ved Oslo politidistrikt har ferdigstilt rapporten om alle typer anmeldt vold og trusler i første halvår 2018, både i og utenfor familien. Rapporten viser også trender over tid. Den ble presentert under et fagseminar om vold og trusler i hovedstadsområdet.

Les også

Politimesteren: – Det er ingen «quick fix» på problemene på Holmlia

Skolevold

«Jente er slått av gutt når han blir konfrontert med at han sprer usannheter for å lage intriger mellom jenter», er et annet eksempel på en voldsepisode som ble anmeldt i 2018.

Tre prosent av vold i dette halvåret handler om vold/trusler mot unge i skolesammenheng.

«Billettkontrollører har kontroll på bussen sent på kvelden. En kvinne blir sur og skaller dem ned og slår med paraply», er også en av sakene som ble anmeldt i 2018.

Flere kvinner blir anmeldt

Sammenlignet med 2009 har andelen kvinner som er anmeldt for vold, økt. Det samme gjelder andelen kvinnelige ofre, men der er ikke økningen like stor som for kvinnelige voldsutøvere.

Når det gjelder vold mot barn under 16 år, så har andel fornærmede økt fra 7 til 17 prosent på ti år.

Kriminolog Nina Jon ved Politihøgskolen var den første til å kommentere saken etter at rapporten ble lagt frem. Hun la vekt på at selv om anmeldte voldsepisoder har økt med 28 prosent, så betyr ikke det at volden har økt tilsvarende.

Jon la vekt på at det at flere anmelder vold, betyr at det er færre som tolerer vold. Hun eksemplifiserte det med at bare for noen tiår siden ble «vold» som ble brukt i forbindelse med oppdragelse, ikke ansett som vold.

I dag blir dette sett på som vold i nære relasjoner.

– Tidligere var ikke slåsskamp i skolegården eller volden i hjemmet en politisak. Nå blir det anmeldt, utdyper Jon overfor Aftenposten.

Lone Strand fra forebyggende seksjon i enhet øst delte sine erfaringer fra feltet med tilhørerne. Hun innledet med at det er endel mørketall når det gjelder vold. Stadig flere involverte i voldssaker ønsker ikke å snakke om dette.

Kriminolog Jon sier at mørketallene var større før.

– Hun forteller fra sitt ståsted om unge som ikke vil snakke om dette. Samtidig har vi undersøkelser som sier at ungdom aldri har vært mer fortrolige overfor foreldrene sine som nå. I så fall var mørketallene større før i tiden, svarer Jon.

Ble overrasket

Strategisk analytiker Marianne Sætre i Oslo politidistrikt har sammen med sin kollega Christina Hofseth utarbeidet rapporten. Sætre er overrasket over at kun en tredjedel av volden skjer utendørs.

– Vi blir ofte preget av diskusjonen rundt volden som skjer utendørs, men så viser tallene at en stor andel av det som anmeldes skjer innendørs, sier Sætre.

Tallene viser derimot at relativt mange blir utsatt for vold under yrkesutøvelsen. Politifolk som blir utsatt for vold under tjeneste, er ikke med i denne statistikken.

– Det er for eksempel butikkmedarbeidere, vektere og billettkontrollører som blir utsatt for endel vold. Det virker som at noen er aggressive og har kort lunte. De blir fort provosert og kan ty til vold, sier Sætre.

– Hvilke trender har dere sett under arbeid med rapporten?

– Voldelige handlinger blir stadig mindre legitime. Økningen i vold i perioden 2009 til 2013 kommer i stor grad av øktavdekking av familievold i denne perioden. Økningen i anmeldte trusler kan også ha sammenheng med lavere toleranse, men også flere krenkelser.

Les også

 1. Oslo setter inn ni nye tiltak mot unge gjengangere

 2. Oslo-politiet rykket ut til 44 knivepisoder på 55 dager. Flere knyttes til kriminelle ungdomsmiljøer.

Les mer om

 1. Vold
 2. Krim
 3. Politiet
 4. Oslo