Motorsykkel? Ja takk! Bobil? Nei takk!

Oslo og Akershus er motorsykkel-fylkene fremfor noen, men har lite sans for bobil.

Mange kjøper motorsykkel for å komme seg raskere frem i rushtiden.
  • Magne Johansen

I fjor ble det solgt 2 716 nye, tunge motorsykler her i landet. Nesten hver tredje sykkel ble registrert i Oslo og Akershus.

Bare i Oslo ble det solgt 357 nye sykler. Dette er, for eksempel, mer enn 10 ganger så mange som ble solgt i Aust Agder, eller litt under det dobbelte av det som ble solgt i Østfold. Tallene i den årlige kjøretøystatistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), viser at det i Oslo er registrert til sammen 10 026 tunge motorsykler.

Les også

Hans og hennes bil

Akershus topper alle statistikker. I fjor ble det registrert 451 nye motorsykler i Akershus og totalt er det 16 233 sykler i fylket.BMW er det klar mest kjøpte motorsykkelmerket, foran Harley-Davidson og Yahama. Det er en klar tendens til at motorsykkel— boomen er på retur. Det blir solgt langt færre, nye motorsykler i dag enn for fire, fem år siden. 2007 og 2008 var toppårene. Den gang (2008) ble det solgt 517 nye sykler i Oslo.

Mange kjøper motorsykkel for å komme seg kjappere frem i rushtiden.

Lavest antall bobiler i landet

Statistikken taler sitt tydelige språk - Oslo-folk bryr seg katten om å farte land og strand rundt i egen bobil. I hvert fall om man skal legge salgstallene til grunn. Sammenlignet med bergensere, trøndere og ikke minst folk i Stavanger, er Oslo-folk bare en parentes blant bobilene på veien.

Les også

Ja, vi elsker elbilen

Dette går frem av kjøretøystatistikken til Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).Ifølge tallene ble det i Oslo registrert 48 splitter nye bobiler. Dette er noen flere enn året før, men bare enn tredjedel av antallet som ble registrert i Akershus.

Ved inngangen til 2013 var det i Oslo registrert 779 bobiler. Knapt noen fylker er i nærheten av et så lite antall. Det nærmeste er Finnmark med 860 bobiler.

Flest er det i Hordaland hvor det er registrert 3 641 bobiler, eller nesten fem ganger så mange som i Oslo.