Syklist i lagmannsretten etter å ha syklet i kollektivfelt

Politiet mener en syklist har var til hinder for trafikken på E18. Han ble frifunnet i tingretten, men politiet anket. Tirsdag gikk ankesaken i lagmannsretten.

Ivar Grøneng godtok ikke forelegget for brudd på veitrafikkloven.

Det var på ettermiddagen 24. september i fjor at Ivar Grøneng syklet midt i kollektivfeltet på E18 Mosseveien ut av Oslo fra Ormsund mot Ulvøya. Det oppsto kø, og politiet stoppet ham fordi de mente han forstyrret trafikken unødig.

Han fikk et forelegg på 7000 kroner for brudd på veitrafikkloven, noe han ikke godtok.

Les også

Nektet å betale bot for å ha syklet i kollektivfeltet. Nå er han frikjent.

Det var omtrent her langs Mosseveien at Ivar Grøneng ble stoppet av politiet fordi biler og busser som lå bak syklisten ikke hadde mulighet til å kjøre forbi. Det var saktegående kø i venstre felt i ettermiddagsrushet.

I tingretten ble han frikjent under dissens. Fagdommer mente forholdet var straffbart, mens meddommerne mente han hverken var en unødig hindring eller opptrådte uaktsomt. Meddommerne mente også at bilistene må tale en viss grad av forstyrrelse fra syklister, ettersom det er lovlig å sykle i kollektivfeltet.

Politiet anket imidlertid saken til lagmannsretten.

– Jeg er veldig kranglete, men noen plugg i trafikken har jeg ikke vært. Vi skal vise i retten at dette er en helt naturlig flyt. Å komme femten sekunder senere frem til køen foran deg, det er ikke noen plugg, sa Grøneng til NRK før saken startet tirsdag.

Politiet på sin side mener det er viktig å se på den konkrete situasjonen.

– Dette handler ikke om et generelt forbud mot bruk av kollektivfelt for syklister. Det er en vurdering av hva som er en hindring i den konkrete situasjonen, og påtalemyndigheten mener at dette har vært en unødig forstyrrelse, sier aktor Cristina Bonde til NRK.

Hun sier det finnes alternativ for syklister på det aktuelle stedet – både sykkelsti og en ordinær vei i nærheten.