Politiet om tilreisende: - Vi merker en veldig klar økning i våre parker og skogsområder

Stasjonssjef Kåre Stølen sier politiet i Oslo sentrum opplever en økning i tallet på tilreisende romfolk i sommer. Kirkens bymisjon mener det er snakk om naturlige sesongsvingninger.

To av ni leirer i Ekebergåsen ble ryddet av Ruskenpatruljen torsdag morgen. Det lå mye søppel igjen etter at de som bodde der hadde dratt.

Torsdag morgen aksjonerte politiet mot åtte romleirer i Oslo. I alt 26 personer ble fjernet fra to leirer, før Rusken-patruljen satte i gang opprydning. Ingen vet hvor mange tilreisende som bor på denne måten.

Rusken-general Jan Hauger er oppgitt over situasjonen i grøntområdene.

– Det er helt forferdelig. Det som er trist, er at det er så vanvittig forsøplet. Hvis de bare hadde tatt med seg husholdningsutstyret, hadde det sett mye penere ut, sier han.

– Er flere i år enn i fjor

Hauger sier det største problemet folk rapporterer inn er avføring i områdene rundt leirene. Dette har tidligere vært et problem andre steder i Oslo hvor romfolket har holdt til, blant annet ved Botanisk Hage på Tøyen. Stasjonssjef Kåre Stølen ved Grønland politistasjon sier de nå har flyttet seg til Birkelunden på Grünerløkka.

Stølen mener at det er flere tilreisende enn i fjor.

– De bor der og rundt Sognsvann, i Sørkedalen og i sentrum. Det er flere i år enn det var i fjor, sier han.

Matrester og søppel lå strødd på bakken i det som noen timer før var tilholdssted for til sammen 26 personer.

Ifølge Stølen er tiggermarkedet mettet. Han sier tiggerene derfor har gått over til å bedrive ulike former for kriminalitet.

– De driver på med alt. Det er salg av narkotika, tyveri, alt mulig. På tirsdag pågrep vi tre stykker for salg av tabletter, de hadde cirka 30.000 i kontanter på seg.

Stasjonssjefen påpeker at det er mange nyanser innenfor området, og sier at ikke alle driver med kriminell virksomhet.

– Noen driver sikkert bare med kriminell aktivitet, mens noen driver kun med tigging. Du må gå på personer, og ikke på en gruppe, sier han.

Rusken-general Jan Hauger anslår kostnaden for opprydningen torsdag til et sted mellom femti og hundre tusen kroner. Dette er ikke noen billig aktivitet, sier han.

– Naturlige sesongsvingninger

Ruskengeneralen støtter stasjonssjefens syn om at det har kommet flere romfolk til Oslo i år. Han sier han ikke har opplevd maken på sine syv år som general.

– Vi merker en veldig klar økning i våre parker og skogsområder. Vi har vel fått telefoner hver eneste dag nå på etablering av telt eller parkerte bilder. Så det er en helt annen situasjon, sier han.

Fungerende generalsekretær Kristin Holter i Kirkens Bymisjon sier de opplever den økte andelen tilreisende som en del av naturlige sesongsvingninger.

– På vinteren er det tøft å skulle bo på gata, på sommeren er det mulig å overleve i mer kummerlige forhold, sier hun.

– Vi snakker om grunnleggende behov

Holter opplever at det er et for dårlig tilbud for fattige tilreisende, både i Oslo og de andre storbyene.

– Det er stort behov for overnattingsmuligheter som er bedre enn det å bo i skogen, og det er behov for å bedre sanitærforhold, så folk får kommet seg på do når de trenger det og stelt seg på en annen måte enn det som er muligheten for mange i dag, sier hun.

Generalsekretæren sier det er et offentlig ansvar å sørge for gode sanitærforhold for de som oppholder seg i byene, men tror et samarbeid mellom det offentlige og ideelle organisasjoner vil være hensiktsmessig, og sier Kirkens Bymisjon gjerne deltar i det..

– Vi snakker om veldig grunnleggende behov for et menneske: Å kunne sove et sted og å kunne få stelt seg, sier hun.