«Polsk er ikke vanskelig å lære!»

Få er mer entusiastiske på vegne av Polen enn professor Knut Andreas Grimstad.

Knut Andreas Grimstad renner over av begeistring når han snakker om sitt yndlingsemne.
  • Lars Keilhau

- Først og viktigst: Hva blir «kaffe med» på polsk?

- Przy kawie z. Og siden personnavn skrives på en spesiell måte, drikker du nå kaffe med Knutem Andreasem Grimstadem.

- Larsem Keilhauem takker Dem. La oss prøve noe enda enklere, nemlig «hei».

- Hehe, det er ikke enkelt, for ordet uttales med tre lyder som ikke er vanlige i norsk: cześæ.

- Men altså. Du er så frelst at du har gjort deg til Norges første og eneste professor i polsk. Hvordan begynte dette?

-  Jeg har levd med Polen siden jeg var i begynnelsen av 20-årene. Da dro jeg dit for å studere teaterregi, de har jo enorme teatertradisjoner. Så skjedde det at jeg måtte lære meg polsk, ikke så mange snakket engelsk der da. Videre ble jeg shanghaiet over i det akademiske miljøet.

- Shanghaiet, faktisk.

- I teatermiljøet traff jeg mange spennende intellektuelle og fant at jeg trivdes i den sfæren. De årene farget meg — jeg ble utfordret og tatt på alvor.

- Nå er du Polens fremste ambassadør på Universitetet. Er interessen for landet og språket stort?

- Større og større, og det skyldes hva jeg vil kalle «den polske boomen» de siste ti årene. Polakkene kom først for å plukke jordbær på 1980-tallet. Det var faktisk høyt utdannede folk. De siste fem-ti årene har du fått hele spekteret. Mange av dem har slått seg ned her, og barna deres går på norsk skole.

- Så studentene strømmer til studiene dine?

- Vi venter en slags rekord, ja. 20-30 alle iberegnet, fra enkeltstudier til bachelor. Vi tilbyr også master i litterær oversettelse.

- Får de nytte av kunnskapen?

- Jeg må jo skryte: Tidligere studenter bruker polsk aktivt både i kultur- og forretningslivet.

- Polsk må da være fryktelig vanskelig å lære!

- Nei da, det er overkommelig. Polsk har en god del tilfelles med andre europeiske språk. Da er det verre med de asiatiske.

- Apropos litteratur - du har selv oversatt bøker?

- Skuespill foreløpig, blant andre av Witold Gombrowicz. Han har vært forbilde og inspirasjon for forfattere som Solstad og Knausgård. Jeg skulle gjerne oversatt mer, særlig et par klassikere, men det må gjøres på fritiden.

- I jordbærtiden kan man ikke si at polakkene hadde høystatus. Det har tydelig endret seg?

- Det er mitt inntrykk. Det hefter ikke noe spesielt negativt ved dem i dag. Dessuten merker man innflytelsen de har på det norske samfunnet, gjennom film og teater. Og så har du debattanten Nina Witoszek, som er blitt ærespolakk. Hun røsker opp i nordmenns syn på seg selv. Det er nyttig.

- Polen som reisemål: Jeg var i Warszawa for noen år siden og opplevde byen som tung, grå og trist.

- Det er skjedd mye de siste årene, nå swinger det i Warszawa!

Få er mer entusiastiske på vegne av Polen enn professor Knut Andreas Grimstad.

En americano og en polsk bok delvis oversatt av intervjuobjektet.
Mens teaterfolk går på Bristol, går universitetsfolk på Kaffebrenneriet.