Lærerspirer tar praksis i Pakistan

Neste vår reiser en gjeng med lærerstudenter fra Oslo til Bloomfield Hall School i Pakistan. I praksisperioden skal de blant annet undervise norskpakistanske barn.

  • Forf>
  • <forf>wasim K. Riaz <

Nærmere 600 norsk-pakistanske barn i skolepliktig alder bor for tiden i Pakistan. Drøyt 100 av dem er elever ved Bloomfield Hall School i Kharian. Neste vår reiser fire-fem studenter til Pakistan på et fire ukers praksisopphold ved skolen. — Vi har utvekslingsavtale med flere land. Da er det naturlig for oss å samarbeide med et land som Pakistan, der mange Oslo-barn har sin opprinnelse, sier Sissel Østberg, dekan ved lærerutdanningen.I tillegg jobber HiO med å få til en tilsvarende avtale med en skole i Tyrkia. Undervisningsspråket ved Bloomfield Hall er i hovedsak engelsk, slik at også norske studenter vil få muligheten til å være aktive i klasserommene. Studentene vil også kunne kommunisere med mange elever på norsk. Siden tilbudet ennå er nytt, har ingen meldt seg på.

Hvorfor reiser de?

Lærer-utdanningen ved HiO har mottatt 850 000 kroner fra Kommunaldepartementet for å gjennomføre prosjektet "Barn med innvandrerbakgrunn som sendes til foreldrenes opprinnelsesland for å gå på skole".Tall HiO sitter på, viser at 3500 barn i Oslo-skolen har pakistansk bakgrunn. De aller fleste kommer fra Kharian-området.Et team fra HiO skal reise til Kharian for å finne ut hvorfor enkelte familier velger å sende barna dit. Dette skal de gjøre ved å intervjue barna og deres foreldre.Østberg har tidligere skrevet boken "Muslim i Norge" om oppveksten til norsk-pakistanske barn i Oslo, og har selv vært i Pakistan flere ganger. Hun tror at mange innvandrerfamilier reiser til sine hjemland for å kunne passe på sine eldre, eller fordi de ønsker at barna skal få morsmålsundervisning og bli kjent med kulturen i foreldrenes opprinnelige hjemland.

Her kan norske lærerstudenter ta praksisen.