Elever får sin egen "coach"

Samtlige elever på Ullern videregående skole har fått sin egen personlige samtalepartner - eller såkalt "coach". Flere skoler prøver ut metoden.

"Coach", "mentor" og "personlig samtalepartner". Begrepene forbindes gjerne med toppledere i næringslivet. Mange bedrifter har begynt å tilby personlig coaching til sine ansatte. Også private oppsøker slik bistand. Hensikten er personlig og faglig utvikling. Nå har også skoler begynt å ta i bruk strategien. Rektor på Ullern videregående skole, Pål Riis, er godt i gang. Han begynte selv hos coach for to år siden, og så potensialet i metoden. Siden har både ledere og lærere blitt opplært. I høst har samtlige elever ved skolen fått sin egen coach. Hver lærer har ansvaret for å coache 15 elever gjennom skoleåret. Slik foregår det på Ullern: Samtlige elever gjennomgår en interessetest i starten av skoleåret.Elev og coach har en samtale tidlig på høsten. Den varer en time. Eleven forteller om sin bakgrunn, tanker, interesser, forventninger etc. Kartlegger hvilke arbeidsmetoder som passer best for eleven.I oktober får eleven en såkalt midtveisvurdering — en skriftlig vurdering av hvordan han eller hun står i hvert enkelt fag. Vurderingen forteller også hvilke "vekstpunkter" eleven har i faget, med konkrete forslag til hva han kan gjøre for å vippe opp en karakter til jul.Desember: TerminkaraktererFebruar: Ny samtale. Hvor vil eleven videre? Hva vil han vektlegge utover våren?Våren: Ny samtale. Hva vil han jobbe med for å få det beste ut av sitt potensial før eksamen?

- Veldig bra

Mats Dokka Blybakken (16) går i første klasse på Ullern. Hans personlige coach og samtalepartner er May Britt Fløgstad. Hun er også hans kontaktlærer. Mats er fornøyd med opplegget. - Dette er veldig bra. Spesielt bra er det at vi får en vurdering av hvor vi står midtveis i høstsemesteret og hvordan vi kan forbedre oss. Det er viktig å vite hva man kan gjøre for å vippe opp. Da blir det lettere å jobbe mot målet, sier Mats. Rektor Pål Riis påpeker at elevene lærer best når de har innarbeidet en god studieteknikk. Han mener god studieteknikk kommer lettere når man har satt seg et mål i forkant. Og et av hovedgrepene i coaching-metoden er nettopp å få elevene til å sette seg mål. - Læreplanen sier at eleven skal læres opp til medbestemmelse og til å sette seg egne mål. Teknikken er helt i tråd med læreplanens mål, sier Riis. Han mener dette er en god måte å få eleven til å ta ansvar for mål og læring på.- Med denne metoden får læreren eleven til å finne ut hvordan han selv kan finne svaret, sier Riis.

Sertifikat

Frank Pedersen, leder i Nordic Coach Federation (NCF), jobber for å få skoler til å ta i bruk metoden.- Mens rådgivere går inn og gir råd om veivalg, har "coachen" en rolle der han stiller spørsmål og bruker metoder som gjør at du selv kan ta de rette valgene, sier Pedersen. Han mener metoden passer både for de flinke og mindre flinke elevene.- De flinkeste elevene kan motiveres mer til å finne forbedringsområder. For de svakeste og minst motiverte elevene kan det ofte være avgjørende at de får større eierskap til læringen, noe som får dem til å føle at de mestrer, påpeker Pedersen. NCF arbeider med å sertifisere nyutdannede coacher, og har 200 medlemmer. For å få sertifikat må man ha minst 250 timer i praksis samt ha fulgt undervisning i teknikken i rundt 200 timer.

Flere skoler coacher

Asker vgs.:Kontaktlærer følger 10 elever på grunnkurs. Individuelle samtaler og gruppesamtaler seks ganger i skoleåret. Eleven setter opp en individuell opplæringsplan med mål i hvert fag. I samtalene diskuteres målene og hva som skal til. Eleven har ansvar for å lære, læreren har ansvar for å tilrettelegge.

Stabekk vgs.:Har såkalte personlige veiledere. Hver lærer har rundt ni elever som skal ha seks samtaler i løpet av ett år. Lærerne er blitt kurset i coaching. Målet er å løfte eleven i alle fag.

<b>- Bra opplegg! </b>Mats Dokka Blybakken (16) er storfornøyd med at Ullern videregående skole har tatt i bruk coaching-metoden. Her med coach og kontaktlærer May Britt Fløgstad. I bakgrunnen rektor Pål Riis.