Ber Raymond Johansen droppe Rødt. Høyre og Venstre lover Oslo-støtte til gjengjeld.

Listetoppene for Høyre og Venstre i Oslo tilbyr seg å samarbeide med Ap om store saker frem til valget – hvis byrådsleder Raymond Johansen (Ap) bryter med Rødt.

Raymond Johansen (Ap) tror ikke kjærligheten fra Høyres Eirik Lae Solberg og Venstres Hallstein Bjercke stikker dypt.

I flere fora har Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) gått ut mot Rødt og partiets gruppeleder i Oslo, Siavash Mobasheri. Han har kritisert Rødts standpunkt om ikke å sende våpen til Ukraina.

– Konsekvensen av det Mobasheri ønsker, er at Russland vil vinne krigen. Derfor går han Putins ærend, sa byrådslederen blant annet i et intervju med Klassekampen.

Oppgjøret med Rødt får full tilslutning fra Høyres Eirik Lae Solberg og Venstres Hallstein Bjercke. Men de to opposisjonslederne mener Johansen må følge opp med handling.

– Jeg tror at Raymond Johansen er helt oppriktig, og at dette kommer fra hjertet. Samtidig fremstår den som litt hul når han har gitt så mye makt og innflytelse til Rødt som han har gjort, sier Hallstein Bjercke.

– Vårt poeng er at det må ta slutt. Et så ytterliggående parti kan ikke få være med på å styre hovedstaden, sier Eirik Lae Solberg.

Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg vil tilby samarbeid over blokkgrensen for å holde Rødt unna innflytelse i Oslo.

Tilbyr samarbeid over blokkgrensen

Eirik Lae Solberg er Raymond Johansens hovedutfordrer til byrådslederposten i Oslo. Venstre stiller seg bak Solberg og ønsker et byråd sammen med Høyre og MDG.

Nå sier de to likevel at de er villige til å forhandle med byrådet når Oslos reviderte budsjett skal legges frem i vår og i andre store saker som skal opp til behandling neste halvår.

– Situasjonen vi er i, krever brede forlik. Det må til for at ikke Rødt lenger skal ha en hånd på rattet, sier Solberg.

Han avviser at han vil fremme krav byrådet ikke kan gå med på, som kutt i eiendomsskatten.

– Vi ønsker selvsagt gjennomslag for vår politikk, men vi skal være konstruktive. De store linjene i Oslo-politikken kan velgerne avgjøre i september, sier han.

Ifølge Bjercke har Oslo Venstre definert seg som et «konstruktivt opposisjonsparti».

– I det ligger det at vi er villige til å inngå flertall med posisjonen, sier han.

Hallstein Bjercke (V) roser Raymond Johansens oppgjør med Rødt og mener det må få konsekvenser.

Mislykket sjekking

Raymond Johansen har imidlertid ingen tro på at invitasjonen fra Venstre og Høyre er reell. Han peker på at de to opposisjonslederne i forrige uke åpnet for å stille mistillitsforslag mot Robert Steen (Ap), helsebyråd i Johansens byråd. Bakgrunn er kritikkverdige forhold i Oslos eldreomsorg.

– I den grad jeg vil benytte ordet hul, så tenker jeg det kan brukes til å beskrive denne såkalte samarbeidsinvitasjonen, sier han.

– Samarbeid om revidert med Venstre og Høyre virker ikke så sannsynlig?

– Har de vært på sjekker’n før og startet sjekkingen med å først fike til deg i trynet, som de gjør ved å rasle med mistillit før fakta i saken har kommet frem, vet jeg ikke hvor vellykket det har vært. Det er med respekt å melde ikke et seriøst ønske om samarbeid, sier Johansen.

– Tatt hensyn til velgerne

Johansen sier han er glad for å ha vært med på å starte debatten i Rødt, der flere sentrale politikere nå går inn for våpenstøtte til Ukraina.

Samtidig avviser han at det er han som har gitt Rødt makt og innflytelse.

– Det er det faktisk velgerne som har gjort. Det har jeg tatt hensyn til. Rødt er et stort parti i Oslo. Ethvert byråd, i enhver sammenheng, vil gjøre det det kan for å få gjennom sitt budsjett, sier Johansen, som understreker at byrådet ikke har noe samarbeidsavtale med Rødt ut over budsjettavtaler.

Var Norges politikk i 60 år

Leder i Oslo Rødt, Siavash Mobasheri, sier i en kommentar at det er snodig at det som det har vært tverrpolitisk enighet om i 60 år, nå plutselig er blitt et ekstremt standpunkt.

– Hvis Ap, H og V nå mener det å gå mot våpenforsendelser betyr å løpe angriperens ærend, har disse partiene løpt ærendet til omtrent samtlige aggressorer og okkupasjonsmakter de siste 60 årene, skriver Mobasheri.

Han skriver videre at en aldri vil finne løsningen på økende forskjeller på høyresiden.

– Raymond Johansen får avgjøre selv om han vil gjeninnføre høyrepolitikk. Vi i Rødt er uansett innstilte på å fortsette det konstruktive samarbeidet vi har hatt med dagens byråd.