Oslo

Oslo skal fange klimagasser på Klemetsrud

Oslo kommune "ønsker" å fange opp klimautslippene fra brenningen av Oslofolks avfall.

Oslo «kan ta en internasjonal lederrolle» i å utvikle teknologi for å fange klimautslipp.

  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad
    Journalist

Som en del av kommunens klimasatsing ønsker byrådet å etablere karbonfangst fra Oslo kommunes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud.

– Med et slikt anlegg kan Oslo bli verdensledende på miljøvennlig energigjenvinning. Oslo kan ta en internasjonal lederrolle i utviklingen av teknologi knyttet til karbonfangst fra forbrenningsanlegg, og bidra til å løfte behandlingen av sortert restavfall til et nytt nivå, sier byrådsleder Stian Berger Røsland.

Karbonfangstprosjektet er et av flere tiltak skissert i Klima— og energistrategi for Oslo , som nå er til politisk behandling i byrådet.

Ny månelanding

Byrådet går nå løs på det samme som tidligere statsminister Jens Stoltenberg for flere år siden karakteriserte som "vår månelanding". Det var å bygge og forske for at gasskraftverket på Mongstad skulle kunne fange klimagassen CO2.

Prosjektet ble stoppet høsten 2013 etter mange brukte milliarder kroner. Kostnadene var blitt for høye og resultatene for magre til at det kunne fortsette.

Oslo får med mange

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) sier Oslo kommune ønsker å bidra til å løse klimautfordingen.

— Vi gjør klart for et forskningsbasert arbeid på Klemetsrud. Vi skal bidra som partnere med kompetanse og penger. Anlegget blir arenaen for å utvikle teknologien, sier han til Aftenposten.

- Hvem skal stå for jobben med å utvikle teknologien?

— Det skal være statsselskapet Gassnova, miljøstiftelsen Bellona og ulike forskningsmiljøer. I tillegg er tanken at staten skal bruke sine virkemidler. Vi har fått positive signaler fra Regjeringen.

- Klimagassene dere fanger må i tillegg lagres. Pressmeldingen nevner ikke noe om dette?

— Her har vi ikke konkludert. De fangede klimagassene kan inngå som bestanddel i underjordisk lagring på sokkelen. Klimagassen CO2 har også nyttige bruksfunksjoner som kan være aktuelle, sier Røsland.

Lagring neste steg

Hvis lagring på sokkelen blir et alternativ, betyr det at fangede klimagasser må fraktes på skip og/eller i rør ut på sokkelen til oljefelt med ledig plass.

— Lagringen blir neste steg i dette arbeidet, sier Røsland.

- Hva tilsier at Oslo kommune på Klemetsrud skal få til det flere regjeringer ikke fikk til på gasskraftverket på Mongstad?

— Det er ikke Oslo kommune alene som skal gjøre dette. Vi stiller anlegget til disposisjon og stiller med noen av de fremste fagfolkene. Dette kan gå fordi anlegget er i full drift alle årets dager og fordi man på Klemetsrud allerede har lang erfaring med å håndtere gasser fra forbrenningen. Og så må vi jo anta at vi lærte noe på Mongstad.

- Så du frykter ikke repetisjon av månelandingshavariet på Mongstad?

— Nei. Dette er et anlegg i mindre skala. Anlegget er allerede i industriell drift. Utfordingen er å få til drift med fangst av klimagasser. Målet er at Oslo skal bli en foregansgby for andre byer og land, sier Røsland.

Alle verdens byer må håndtere sitt avfall , og de aller fleste brenner det. Røsland ser derfor stor overføringsverdi hvis det blir suksess i skogen på Klemetsrud.

0,6 prosent av utslippene

Når det gjelder utslipp er Klemetsrudanlegget en av Østlandets største landbaserte industribedrifter og et stort punktutslipp for klimagassen CO2. Årlige utslipp er omtrent 300.000 tonn CO2. Dette tilsvarer 0,6 prosent av Norges samlede utslipp av klimagasser.

Fjernes dette utslippet, vil det være et betydelig bidrag til å nå Oslos klimamål for 2030 og 2050. Oslo kommune skal halvere utslippene innen 2030 og kutte dem helt innen 2050, skriver byrådet i en pressemelding.

Fyrtårnet Klemetsrud

Miljøbyråd Guri Melby (V) mener et karbonfangstanlegg er et viktig klimatiltak, også i internasjonal sammenheng.

– FNs klimapanel har slått fast at karbonfangstteknologi er nødvendig for at verden skal nå klimamålene. Dette kan bli verdens første og mest spennende prosjekt på CO2-fangst i industrien. Klemetsrud er unikt fordi deler av utslippene stammer fra biologisk materiale. Når man trekker CO2 ut fra luften, går man fra pluss til minus i utslippsregnskapet, og oppnår det vi kaller «karbonnegativitet». Klemetsrud kan bli et fyrtårnprosjekt i Europa, sier Melby i en pressemelding.

Les også

  1. Aftenposten på lederplass: Land gjerne på Månen i utlandet, Erna Solberg

  2. Venstre vil flytte ny månelanding ut av landet

  3. Abid Raja om Mongstad: - Trist at vi ikke får noe mer ut av dette