Oslo

Kommunalt selskap leier PR-hjelp for å snakke med kommunen

Oslo Vognselskap er blitt fakturert over 1 million kroner av kommunikasjonsbyrået Zynk, blant annet for å «klargjøre selskapets funksjon i kollektivfamilien».

For drøyt én million kroner, inkludert moms, har Oslo Vognselskap leid inn PR-byrået Zynk for å synliggjøre hva de driver med – i hovedsak for bystyrepolitikere og byrådet.
 • Olav Eggesvik
  Olav Eggesvik
  Journalist

Vognselskapet, som eier T-banevognene og trikkene i Oslo, betaler ikke moms for disse tjenestene, så de reelle utgiftene for det offentlige ligger i underkant av 800.000 kroner.

Det viser en gjennomgang Aftenposten har gjort av fakturaene Zynk har sendt til Oslo Vognselskap. Det lille selskapet har bare syv ansatte.

Noen utgifter kommer fra råd om selskapets kontakt med politikere, politiske analyser av det nye byrådet og en kommunikasjonsstrategi. Andre deler av hjelpen har vært for årsrapport og nye nettsider.

Administrerende direktør Erik Lund sier det er styret som ønsket at selskapet skulle bli mer synlig.

– I løpet av de ti årene vi har eksistert, har vi ikke brukt ressurser på kommunikasjonstjenester. Vi har store søsken i kollektivfamilien, Ruter og Sporveien, som kommer godt til orde med sine resultater og effekten av det de holder på med. Vi har vært lite synlige i det store bildet, sier Lund.

Han trekker videre frem at Oslo-folk er mer fornøyd med T-banetilbudet nå enn for ti år siden, og at det ikke er et vedlikeholdsetterslep lenger. Det er dette selskapet ønsker at politikerne skal bli bedre klar over.

 • Kommunen får 19,5 millioner kroner:Oslo får tilbake penger fra trikkeprodusent for trikketrøbbel

Har laget Powerpoint-presentasjoner for 14.000 kroner

Lund har også benyttet Zynk til det som beskrives som «sparring». 25 timer sparring med en ansatt i PR-byrået Zynk ble fakturert for 54.688 kroner i august i fjor. Da vognselskapet ikke betaler merverdiavgift, endte regningen på 43.750 kroner.

Zynk har også bidratt med «presentasjonsbistand» til over 14.000 kroner. Dette dreier seg om budskap og utforming av Powerpoint-presentasjoner.

Vil bedre kommunikasjonen med Ruter og Sporveien

En annen viktig målgruppe er de andre kommunale kollektivselskapene Ruter og Sporveien, også kalt kollektivfamilien. Ruter bestiller tjenester av Sporveien, som kjører og vedlikeholder vognene som eies av Oslo Vognselskap.

De tre selskapene har flere ganger vært i medienes søkelys, som regel når de er uenige. Et eksempel er da byrådet måtte gripe inn og bestemme hvem som skulle få ansvaret for å kjøpe inn nye trikker.

Ruter endte opp med å kaste ut vognselskapet fra styringsgruppen, og Ruters styreleder, Bernt Stilluf Karlsen, hevdet overfor Aftenposten at krangelen hadde forsinket trikkekjøpet med ett år. Til slutt fikk Sporveien ansvaret.

I perioden forut for dette brukte vognselskapet tjenestene til Zynk før og etter viktige møter.

Lund understreker at det de har fått hjelp til er forberedelser til møter, og at selskapet ikke har kommunikasjonsfaglig ekspertise.

– Det har vært budskap som styret eller jeg har fremført, og som vi står for. Igjen er det en konsekvens av at der Ruter eller Sporveien har kunnet trekke på mange med kommunikasjonsfaglig ekspertise, har vi benyttet eksterne rådgivere for å kunne utforme et budskap, sier Lund.

Har fakturert for arbeid med brev

Den største enkeltutgiften er på 250.000 kroner for en kommunikasjonsplan. De fire viktigste målgruppene er byrådet, bystyret, de andre kollektivselskapene og mediene.

Zynk har også fakturert for arbeid med et brev til byrådsavdelingen.

– Skriver de brev for dere?

– Nei, det gjør de ikke. Jeg har selv stusset over et par av formuleringene i fakturaene.

– Skriver de utkast til brev?

– Nei, ikke til brev. Det ville vært unaturlig. Men jeg har nok diskutert innholdet med noen hos Zynk for å være sikker på at poenget kommer klart nok frem. Vi står ansvarlig for all kommunikasjon med eier, sier Lund.

Har planlagt jubileumsseminar for nesten 100.000 kroner

Selskapet, som har syv ansatte, har hittil brukt nesten 100.000 kroner på å planlegge et arrangement for tiårsjubileet deres.

Ifølge invitasjonen skal dette være et seminar og en minglefest.

Zynk har blant annet vært på befaring i Sentralen, leid inn et eventbyrå og fakturert for å sende invitasjon til byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Hvor stort er budsjettet for dette?

– Det er en sak som skal behandles i styret, og ikke noe jeg ønsker å gå nærmere inn på nå, sier Lund.

– Synes du Oslo får bedre kollektivtransport av at dere bruker penger på dette?

– Jeg tror dette har vært riktig å gjøre for å skape økt synlighet om de fantastiske resultatene vi har kunnet levere på ti år. Ressursbruken, hvis du ser den over tid, er beskjeden sammenlignet med virksomheten vi bedriver, sier Lund.

Byråden: Døren min er åpen hvis de vil snakke

– Min dør vil alltid stå åpen for Oslo Vognselskap dersom de ønsker å snakke med meg eller har noe å si, sier samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

– Jeg vil si at hvis de har forsøkt å påvirke meg ekstra, har jeg ikke lagt merke til det. I så fall er det ikke godt brukte penger.

Hun har tatt opp saken med styret i vognselskapet.

– Dette er en beslutning det er opp til styret i selskapet å avgjøre, men jeg mener det ikke er nødvendig å engasjere konsulenter for å påvirke meg, sier byråden.

Les mer om

 1. Oslo Vognselskap
 2. Ruter
 3. Sporveien
 4. Trikkeprogrammet
 5. Kollektivtransport