Oslo

Ny rapport om fossilbil-forbud i Oslo: – Har store ringvirkninger

For første gang er den fulle klimaeffekten av et forbud mot bensin- og dieselbiler i Oslo sentrum beregnet: – Overraskende store ringvirkninger, sier MDG-byråd.

Det meste av Oslo sentrum kan bli nullutslippssone fra 2022.
 • Arnhild Aass Kristiansen
  Arnhild Aass Kristiansen
  Journalist

Bensin- og dieselbiler kan bli forbudt i deler av Oslo allerede fra neste år. Det kontroversielle tiltaket er drevet frem av byrådet i Oslo med Miljøpartiet De Grønne i spissen.

Byrådet mener det vil gi bedre luft, mindre klimagassutslipp og bedre forhold for gående og syklende. Andre, som Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, har kalt det symbolpolitikk. Han mener det ikke har effekt på global oppvarming, men rammer dem som har minst.

Sentralt i konflikten er spørsmålet om hvorvidt lokale forbud mot å kjøre fossile biler i byene faktisk får ned klimagassutslippene.

Nå har Norconsult på oppdrag fra Klimaetaten i Oslo kommune regnet på hvor store klimagassutslipp utslippsfrie soner i hovedstaden vil gi.

Resultatet er en positiv overraskelse, ifølge nyutnevnt byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG).

– Det viser seg å være mer enn vi trodde: Jeg er overrasket over at det hadde så store ringvirkninger for et så lite område, sier hun til Aftenposten.

13 prosent av Oslos transportutslipp

Fossilbiler kan bli forbudt i to soner.

* Først i Oslo sentrum innenfor Ring 1, fra Tjuvholmen i vest til Oslo S i øst fra 2022 eller 2023.

* Deretter kan hele området innenfor Ring 2 bli inkludert i løpet av 2025. Området dekker deler av Frogner, St. Hanshaugen, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo.

I den minste av sonene kan forbudet gi en utslippsreduksjon på 27.000 tonn CO2 i 2023. Det tilsvarer 5 prosent av Oslos klimagassutslipp fra transport.

Hvis sonen utvides til å gjelde hele Ring 2, kan det gi kutt på 73.000 tonn i 2026. Det tilsvarer 13 prosent av Oslos klimagassutslipp fra transportsektoren, ifølge Norconsult.

– Det viser jo at påstanden fra Sp og Frp om at dette er symbolpolitikk, er tøv. Det vil ha store ringvirkninger og kraftig virkning, selv om det er et lite område, sier Stav til Aftenposten.

– Du sier det ikke er symbolpolitikk. Men dette vil jo ikke monne stort når det gjelder å bremse den globale oppvarmingen?

– Det argumentet kan man bruke om alle tiltak. Ett tiltak fikser ikke alt, det er det summen av tiltak som gjør. Rapporten viser at dette er et av de kraftfulle virkemidlene vi har. Det har ringvirkninger for utslipp langt utenfor sonen. En annen ting vil være at Oslo går foran og viser vei. Det kan inspirere byer og land til å gjøre det samme, mener hun.

Glad for resultatet: Sirin Stav (MDG) har akkurat tatt over for Lan Marie Berg som byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Hun er positiv overrasket over den forventede effekten av fossilfrie soner.

– Nødvendig virkemiddel

Andelen nullutslippsbiler forventes å øke år for år. Det betyr at den miljømessige gevinsten av nullutslippssonen isolert sett går noe ned over tid, heter det også i rapporten fra Norconsult.

Når den utvidede sonen kan bli innført med full virkning fra 2026, øker utslippskuttene til en ny topp. Deretter synker de gradvis frem mot 2030.

Ifølge oppdragsleder Frode Voldmo har ikke Norconsult analysert hvilke grupper av kjøretøy som eventuelt skal gis dispensasjoner.

– Vil du si at dette er et effektivt tiltak for å kutte klimagassutslipp?

– Også andre virkemidler enn forbud kan fremskynde at flere kjøretøyer går over til elektrisitet. Det har ikke vært en del av Norconsults oppdrag å utrede alternative tiltak. Kostnader og ulemper ved forbud har ikke vært en del av vår analyse. Men dette bør utredes før tiltaket eventuelt innføres, sier Voldmo til Aftenposten.

Sirin Stav avviser at tiltaket rammer de som bor i sonene uforholdsmessig hardt – et av argumentene som har vært fremmet mot forbudet.

– Vi arbeider med å se på eventuelle unntak. Uansett bor det forholdsvis få mennesker i sentrum: bare rundt 1000 personer i den minste av sonene. Men det er mange som bor i de indre bydelene som vil sette pris på at det blir mindre utslipp, bedre luft og bedre helsevilkår for dem som bor i byen, sier Stav.

Kjører inn i sentrum

Den minste av de to sonene beskrives i rapporten som et område med forholdsvis få beboere, men mange arbeidsplasser og virksomheter med publikum. Analyser av biltrafikken i området viser at det er mange flere turer som slutter i området enn som starter der.

Dette er en av årsakene til at nedgangen i utslipp blir såpass stor, fordi det vil påvirke biler som kommer utenfra. Trafikken på riksveiene som går gjennom området, vil ikke være en del av forbudet og er ikke tatt med i beregningen.

I den større sonen som omfatter alt innenfor Ring 2, er kjøremønsteret litt annerledes. Her bor det flere, og det er også flere kjøreturer som starter i sonen. Men også her er det flere av turene som ender inne i sonen. (69 prosent av turene med vare- og personbiler og 88 prosent for lastebiler.)

Medregnet i tallene er også nedgangen i utslipp som vil komme utenfor Oslos grenser. Ifølge Norconsult har det ikke vært mulig å skille ut hvor stor del av utslippene som skjer utenfor kommunen.

«Siden målsettingen med tiltaket er å bidra til at Norge oppfyller sine internasjonale forpliktelser om utslippsreduksjon spiller det imidlertid mindre rolle om utslippsreduksjonen skjer i Oslo, Akershus eller andre steder i Norge», skriver de i rapporten.

Bor i forbudssonen: Camilla Wilhelmsen (Frp) mener utslippskuttene ikke rettferddigjør den byrden som tiltakene medfører

– Ikke nok til å rettferdiggjøre tiltakene

Dette er ikke spesielt store utslippskutt, mener Camilla Wilhelmsen, leder av Frps bystyregruppe i Oslo.

– Dette kan ikke rettferdiggjøre en så uforholdsmessig inngripen i privatlivets sfære som det er å hindre folk i å ha de bilene de vil ha, sier hun til Aftenposten.

Hun bor selv i Oslo sentrum, innenfor sonen der et forbud etter planen skal innføres først.

– Jeg er en av dem som må kjøpe meg ny bil. Det er fint med renere luft, men vi må heller bruke positive virkemidler. Dette går ut over privatøkonomien, og det er heller ikke alle som har råd til å kjøpe seg en ny bil umiddelbart, sier Wilhelmsen.

– I år har det vært rekordvarme mange steder, og vi er ikke i rute til å nå klimamålene. Må man ikke bruke drastiske midler når en står foran et så stort problem som global oppvarming?

– Det er klart man må ha tiltak. Det er kjempeviktig. Men det må være tiltak som ikke rammer så hardt som dette. Vi har for eksempel i Oslo prosjektet med CO2-fangst på søppelanlegget på Klemetsrud. Det vil være et tiltak som monner, men som ikke rammer enkeltmennesker så hardt som de tiltakene byrådet her vil innføre med å tvinge folk til å selge bilen sin, sier hun.

Les også

Kraftig skyts mot politikere og utleiere: Mener 300–400 skader kan unngås med nattestenging

Les også

MDG-Hermstad: – Vedum er ikke skikket til å være statsminister

Les mer om

 1. Samferdsel
 2. Oslo
 3. Global oppvarming
 4. Transport
 5. Klima og miljø
 6. Oslo-samferdsel
 7. Byrådet (Oslo)