Oslo

"Vi får jo ikke bedre jobber"

Mohammed Hersi vil gjerne slippe å kjøre drosje, men han får ikke andre jobber. Tre av fire uteksaminerte fra Norges Taxiskole er innvandrere.

  • Rolf Øhman (foto)
  • Wasim K. Riaz<br

Gang på gang har 26-åringen prøvd å få seg jobb på lager eller i butikk. Etter å ha jobbet som rengjøringsassistent i en periode, tok han til slutt drosjelappen.-Det er svært vanskelig for innvandrerne å få seg jobb i norske bedrifter. Jeg har sendt flere søknader, men har bare fått avslag. Har man drosjelappen, får man jobb raskt, særlig nå som mange av drosjeeierne er innvandrere, sier somalieren, som har bodd i Norge i fem år.Men drosjekjøringen er ingen ideell situasjon for 26-åringen. På fritiden leser han til studiekompetanse, og ønsker å utdanne seg til ingeniør.-Som drosjesjåfør må jeg jobbe i opptil 12 timer. Lønnen står ikke i forhold til innsatsen. Derfor vil jeg studere for å komme meg ut av dette. Jeg kjenner mange somaliske drosjesjåfører som studerer ved siden av, sier Hersi.Aftenposten Aften møter ham på holdeplassen på Grønland. Også sjåførene i bilen foran og bak er innvandrere.-Sosialt sett er det bra at man kan treffe bekjente på holdeplassen, men på lengre sikt blir denne jobben veldig slitsom, påpeker han.Men det var mange hindre på veien til drosjeyrket. Av de mange prøvene underveis, måtte han ta to på nytt.-Har man vilje og kjenner byen, klarer man dette til slutt, sier Hersi.

Stadig flere somaliere på drosjekurset

Av 346 drosjesjåfører som i fjor ble uteksaminert fra Norges Taxiskole, hadde 260 innvandrerbakgrunn. Det er 75 prosent, ett prosentpoeng mer enn året før. Alt tyder på at trenden fortsetter, sier kursleder Eva Ragna Haarberg.Ikke bare innvandrere fra Oslo-området tar drosjelappen. Også somaliere bosatt i Sverige har meldt seg på kurs hos Norges Taxiskole.-Tidligere var det stort sett pakistanere som ville ta drosjelappen, men det har endret seg de siste årene. Stadig flere somaliere melder seg til prøvene våre. I tillegg har også somaliere fra Sverige begynt å vise interesse for drosjekjøring i Oslo, forteller Haarberg.Ifølge Haarberg har mange av dem som ønsker å bli drosjesjåfør, problemer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Når man har fått kjøreseddel fra politiet, får man jobb ganske fort. Men strykprosenten blant innvandrere er høyere enn blant nordmenn. Det skyldes språkproblemer. Aslam Ahsan, leder av Ressurssenteret for pakistanske barn, mener at det er bekymringsfullt at innvandrere ikke får andre jobber, og må ta til takke med jobber som nordmenn ikke vil ha.-Vi må gjøre noe med holdningen hos arbeidsgiverne. Jeg tror at bedriftsledere som for eksempel har dårlig erfaring med én innvandrer, tror at "alle" er sånn, påpeker Ahsan.— Det er viktig at Regjeringen satser på å skaffe ufaglærte innvandrerne jobb i norske bedrifter fremfor å hente arbeidskraft fra utlandet, sier han.