- Ikke bli gammel på Nordstrand

Eldre på flersengsrom og hjemmetjeneste hver femte uke. Det er situasjonen i Nordstrand bydel.

Ingvald Bore utenfor Nordseterhjemmet hvor eldre bor på flersengsrom. Også kantinen er nedlagt.
  • Forf>
  • <forf>june K. Ragnif <

— Nordstrand bydel har ikke penger til å kjøpe sykehjemsplasser til sine eldre. Vi har opprettet flersengsrom for å kunne hjelpe så mange eldre og syke mennesker som mulig for de pengene vi har. - Vi mangler i gjennomsnitt midler til 100 sykehjemsplasser, og har til nå satset på gode hjemmetjenester slik at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig. Nå har vi ikke råd til gode hjemmetjenester heller, sier Ingvald Bore (h), leder av helse- og sosialkomiteen i bydelen.

Nei takk fra bymisjonen

Nordstrand bydel ligger an til et underskudd på 20 millioner kroner i år.- Vi har ikke penger. Derfor får eldre hjelp i hjemmet i gjennomsnitt en gang hver femte uke. Det er så lite og så dårlig at Kirkens bymisjon ikke vil være med oss på å levere hjemmetjeneste. Hjelp hver femte uke kan ikke karakteriseres som en anstendig hjemmetjeneste, sier Bore.Det pågår en ankesak i bydelen som følge av at politikerne på siste BU-møte nektet å gjennomføre kutt foreslått fra bydelsdirektøren. Blant kuttforslagene var nedleggelse av Lambertseter fritidsklubb. Nå må bystyret ta stilling til den økonomiske situasjonen.- Vi løser ikke pengeproblemene ved å legge ned fritidsklubben eller kutte i antall utekontakter. Vi husker problemene blant ungdom på Nordstrand for noen år siden. Vi må i stedet få ekstra penger fra bystyret, sier Bore.- Vi vet vi er forpliktet til å ha et budsjett i balanse, men vi plikter også å være ombudsmenn og -kvinner. I dette tilfellet setter vi ombudsansvaret foran budsjettansvaret.Han går imot egne partifeller i rådhuset og mener byrådet har lagt opp til et minimalt budsjett til helse- og omsorgstjenester. - Kommunens budsjett på dette området er et stort problem. Vi driver på et minimumsnivå.

Ingen sympati fra byråden

Velferdsbyråd Sylvi Listhaug (frp) forsikrer at eldre på Nordstrand som har behov for sykehjemsplass får det. Hun mener at virkelighetsfremstillingen til Bore er feil.- Også eldre med behov for hjemmehjelp oftere enn hver femte uke får dette, sier hun.Hun er ikke positiv til å bevilge ekstra penger til bydelen.