Oslo

Oslo vil gjøre det lettere for elever å hoppe over til yrkesfag

Shanjai Balasundram (16) fra Rødtvet vil bli politi, mens Jathisan Vasathan (16) fra Grorud vil jobbe med økonomi. Derfor vurderte de aldri yrkesfag.

Hvis elever begynner på studiespesialisering, angrer og vil over på yrkesfag, må de stort sett begynne på nytt. Det vil Oslos skolebyråd gjøre noe med.

  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Yrkesfagselever kan ta ett år med påbygg og få studiekompetanse, men det finnes ingen tilsvarende overgangsmuligheter for elever som begynner på studiespesialisering.

Shanjai Balasundram (16) fra Rødtvet og Jathisan Vasathan (16) fra Grorud er nettopp ferdig med sitt første år på studiespesialisering på Kuben videregående skole. De vet om noen få en slik overgang kunne vært aktuelt for.

– Det kan være hvis man ikke trives på studiespesialisering og heller ikke vil gå i klasse med dem som er yngre, sier Balasundram.

Vil starte opp i 2017/2018

Skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) vet ikke hvor stor interessen er. Likevel vil hun søke Regjeringen om å få opprette nye overgangsordninger på videregående for elever som er ferdig med det første året på studiespesialisering.

Shanjai Balasundram (16) og Jathisan Vasathan (16) tror mange velger studiespesialisering på grunn av press i familien.

Tanken er å opprette et intensivt påbyggingsår som skal gjøre elevene klare for å gå ut i lære. Byråden ser for seg egne klasser i fag hvor det er mangel på fagarbeidere. Målet er å starte opp i 2017/2018.

Slik skal elever som begynner på studiespesialisering, men finner ut etter et år at de vil bli kokk, elektriker eller noe annet, kunne få et nytt tilbud uten å tape tid.

Kommer med yrkesfagmelding

– Jeg har snakket med mange elever, mange unge voksne, som først etter at de har slitt seg gjennom studiespesialiserende finner ut at de skulle blitt kokk eller møbelsnekker, sier Dahl.

Forsøket med en ny overgangsordning vil inngå som ett av flere tiltak i en yrkesfagmelding byrådet i Oslo legger fram til høsten.

– Mange velger studiespesialisering for å holde dører åpne. Nå vil vi gi elevene mulighet til å ta yrkesvalget dersom studiespesialisering ikke var noe for dem. Bare én av fem elever søker yrkesfag til Vg1 i Oslo, og vi har stor mangel på fagarbeidere.

Vurderer ulike modeller

Formelt å legge til rette for at elever på studieforberedende kan gå over til yrkesfag uten å tape tid, er tema i Stortingsmeldingen «På rett vei» fra 2013.

Utdanningsdirektoratet opplyser at de er i gang med å se på hvordan man kan løse dette.

I et brev til Kunnskapsdepartementet datert november 2015 gjør direktoratet rede for fem ulike modeller, men det er ennå ikke konkludert.

– Vi har vurdert de ulike modellene, og vil diskuterer valg av modell med Utdanningsdirektoratet nærmere over sommeren, skriver avdelingsdirektør Borghild Lindhjem-Godal i en epost til Aftenposten.

Positiv til forsøksordninger

Grunnen til at det tar tid, er blant annet at det er viktig og tidkrevende å sikre at elevene, som har vært igjennom en slik overgang og etter hvert skal ut i lære, har med seg kompetanse som er anerkjent i arbeidslivet, ifølge avdelingsdirektøren.

Departementet godkjente i januar 2016 søknad fra Rud videregående skole, angående forsøk med overgang fra studieforberedende til Klima, energi og miljøteknikk.

Statsråden stiller seg i utgangspunktet positiv til slike forsøk, opplyser departementet. De kan ikke si noe sikkert om når en nasjonal ordning kan være på plass.

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Tone Tellevik Dahl
  3. Utdanningsdirektoratet
  4. Kunnskapsdepartementet
  5. Videregående skole