Oslo

En park, et bad eller et klimahus? Dette er vinneren av Årets Landskapsarkitekturpris.

Sykkelveier etter «dansk modell» er målet på sikt i Oslos nye gatenormal

Vinneren av Landskapsarkitekturprisen skal endre Oslos gater.

  • Ingrid Elida Karo Johansen
    Journalist

Av 23 finalister var det til slutt fem finalister som kriget om å kunne kalle seg for den beste lanskapsarkitekturen.

Blant annet stod det mellom Klimahuset i Botanisk hage på Tøyen i Oslo og rehabiliteringen av dammene Songa og Trollddalen i Vinje.

Fredag ble vinneren kåret, og det er Oslo nye gatenormal.

Hva er Oslos nye gatenormal?

«Det er flere grunner til at Oslos byrom har blitt grå, og en av dem har vært Oslo kommunes gatenormal», står det i prosjektplanen til vinneren.

En gatenormal skal legge føringer for byplanleggere og utbyggere for hvordan gater og veier skal se ut. Til nå har Statens vegvesens norm for veiplanlegging stått for dette.

«Men den fokuserer mest på veier. Et slikt fokus på biltrafikk og langtransport passer ikke for Oslo, som skal være en grønn by med fokus på mennesker, byliv og miljø», skriver Oslo kommune.

Bekkelagsbadet i Oslo var en av de fem finalistene i Årets Landskapsarkitekturpris.

For første gang både i Oslo og Norge settes det derfor krav til at byen skal ha blågrønne arealer, beskrives det i prosjektbeskrivelsen. Det skal settes av mer plass til vegetasjon på bekostning av biler.

«Mer gate, mindre vei» er slagordet.

Det innebærer blant annet nye retningslinjer for sykkelveier. På sikt skal Oslo få veier etter «dansk modell» med opphøyde sykkelfelt og egne soner for syklister i kryss.

Videre stilles det høyere krav til klima og biomangfold. Trær som skal fjernes må for eksempel erstattes med annet grønt.

Volum under bakken er viktig i normalen. Plass til røtter skal prioriteres.

Juryens begrunnelse

I juryens begrunnelse skriver de at de har troen på prosjektet og håper at gatenormalen vil få ringvirkninger til resten av landet.

«Rammene landskapsarkitektene jobber under, har i årtier vært definert av andre faggrupper og andres prioritering. Gatenormalen er den første førende offentlige veilederen for byrom og gater som viser et tydelig brudd med en 70 år gammel tradisjon om å prioritere biler. Det gir en åpning for alle andre å gjøre det samme», skriver de.

Les mer om

  1. Oslo
  2. Arkitektur