Slik slår de nye koronatiltakene inn i Oslo-skolen

– Smittesituasjonen for barn og unge i Oslo er mye høyere og mer alvorlig nå enn den har vært på noe tidspunkt i pandemien, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Byråd oppvekst og kunnskap i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) sier det er en kritisk bemanningssituasjon i flere barnehager og skoler i Oslo. Men skoleplanen frem til jul vil ikke bli endret.

Som regjeringen varslet, blir det fra torsdag innført gult nivå for barnehager og grunn- og ungdomsskoler og rødt nivå for videregående skoler.

Regjeringen kom samtidig med tydelige føringer for kommuner med høyt smittetrykk, blant annet Oslo. I mange barnehager og skoler i Oslo er det svært høyt fravær blant ansatte på grunn av sykdom eller karantene.

Her er timeplanen for Oslo-skolen frem mot jul:

  • Tirsdag 14. desember: Barnehagene og skolene gir tilbud på grønt nivå. For de aller fleste betyr det et åpent tilbud ut fra vanlige tider.
  • Onsdag 15. desember: Skolene kan ha digital hjemmeskole hvis de trenger tid til å forberede overgang til gult nivå. Barn i sårbare livssituasjoner og barn med foreldre i samfunnskritiske yrker vil likevel få et tilbud. Elever og foresatte vil få beskjed om hva som vil gjelde lokalt fra skolen.
  • Torsdag 16. desember: Barnehager og grunnskoler driftes på gult nivå. Videregående på rødt nivå. Skoler og barnehager informerer sine foresatte og elever om organisering og åpningstid.
  • Tirsdag 21. desember vil være siste skoledag før jul.

– Kritisk bemanningssituasjon

Byråd Sunniva Holmås Eidsvoll i Oslo sier det er en kritisk bemanningssituasjon i flere barnehager og skoler i hovedstaden.

– De skjerpede tiltakene på gult og rødt nivå fra torsdag kan gjøre det enda mer krevende å drive et smittevernfaglig forsvarlig tilbud i Oslo-skolen. Økt karantene vil også kunne bidra til at foresatte må forberede seg på et redusert tilbud og mer digital undervisning frem mot jul, sier hun i en pressemelding mandag kveld.

Eidsvoll sier hun likevel er veldig glad for at regjeringen vil prioritere tester til de ansatte også i skolen.

– Og for at de ber oss prioritere ansatte i skoler og barnehager for tredje vaksinedose, sier Sunniva Holmås Eidsvoll

Hun sier Oslo fortsetter med massetestingen av elever fra 1. til 10. trinn og for ansatte i barnehagene.

Rødt og gult nivå – hva innebærer det?

Barnehagene:

Barna deles inn i grupper (kohorter) og disse holdes mest mulig adskilt. Ulike lekeområder ute. Ansatte må også holde avstand og begrense fysisk møter.

Grunnskolen:

Klassen regnes som en kohort. Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses så langt det er mulig. Ulike lekeområder ute. Ansatte må også holde avstand og begrense fysisk møter.

Ungdomsskolen:

Klassen regnes som en kohort. Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses så langt det er mulig. Elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.

Videregående skole:

Rødt nivå bety et elevene deles i mindre grupper og skolene vurdere behovet for delvis digital undervisning.