Oslo

UDI ber Oslo om krisehjelp for å huse flyktninger

Lille Tøyen sykehjem skal være et av de aktuelle stedene Oslo kommune vurderer å tilby UDI for å huse flyktninger. Bygningen ligger i kort avstand fra Politiets utlendingsenhet på Tøyen

Er på jakt etter brakketomter og tomme lokaler som kan huse asylsøkere. Oslo kommune sier de vil gjøre det de kan for å hjelpe.

  • Thomas Olsen
    Journalist

Bakgrunn:

Les også

I vår kom det 1 flyktning hver dag til Svinesund. Torsdag kom det 31.

Den siste tiden har antallet asylsøkere som kommer til Norge økt kraftig.

Tirsdag sa UDI atså godt som alle transittmottak er nå fulle. Opp mot 100 asylsøkere daglig har kommet de siste ukene, ifølge UDI.

I en e-post Utlendingsdirektoratet (UDI) sendte til Oslo kommune i slutten av forrige uke, som Aftenposten har fått tilgang til, opplyser UDI at de leter etter tomme bygninger og ledige tomter for å sette opp teltleire eller brakker i Oslo-området.

Dette skal, Ifølge UDI, være nødplasser for å gi asylsøkere tak over hodet og for å avlaste ankomst-transittmottakene på kort tid.

"Nødplasser"

I e-posten kommer det frem at UDI jobber med å skaffe nye mottaksplasser, men at de på grunn av den store økningen i ankomstene nå går mot en situasjon hvor kapasiteten i mottakssystemet "sprenges".

Dermed vil de undersøke mulighetene for å opprette nødplasser for å avlaste ankomst-transittmottakene på kort tid.

De lurer derfor på om Oslo kommune disponerer tomme bygninger, med eller uten sengeplasser og tomter der man kan sette opp midlertidige brakker.

Bakgrunn:

Les også

Asylsøkere innkvartert på campingplasser og hoteller

UDI: Gode erfaringer

Eirik Eide, regiondirektør i UDI sier at bakgrunnen for brevet til Oslo kommune er behovet for å styrke transittkapasiteten for de nyankomne asylsøkerne i Oslo.

De vil også ta høyde for at Politiets utlendingsenhet (PU) sin økte saksbehandlingstid på registrering skaper lengre oppholdstid i transittmottak.

— UDI har også flere ganger tidligere benyttet midlertidige boenheter/brakker, og har blant annet over en periode brukt dette på Hvalsmoen transittmottak med gode erfaringer, sier Eide.

Les også:

Les også

KrF-lederen: Norge må fravike Dublin-avtalen for Syria-flyktningene

Røsland: En ekstraordinær situasjon

Og Oslo stiller seg klar til å hjelpe staten:

— Vi har bedt Eiendoms- og byfornyelsesetaten bistå UDI med å finne både aktuelle tomter og lokaler, og å gi dette høyeste prioritet. sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

- Vi har bedt Eiendoms- og byfornyelsesetaten bistå UDI med å finne både aktuelle tomter og lokaler, og å gi dette høyeste prioritet. sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

— Dette er en ekstraordinær situasjon og vi må også bidra med vi kan, så får UDI vurdere om de vil ta det i bruk. Det er viktig at vi både som nasjon og Oslo som by klarer å håndtere den krisen vi nå ser, sier Røsland.Kommunen skal nå lage en oversikt over ledige kommunale lokaler og tomter.

Røde Kors i dialog med UDI

Ifølge UDI vil løsningene de ser etter være av midlertidig karakter på 2–6 måneder.

De samarbeider med Norges Røde Kors om utstyr og bemanning.

— Jeg kan bekrefte at vi er i en løpende dialog med UDI om hvordan norske myndigheter skal håndtere den økte tilstrømningen av flyktninger. Vi har allerede igangsatt et tiltak på mottaket for enslige mindreårige asylsøkere på Tøyen, med syv frivillige fra Oslo Røde Kors som bistår de barna som kommer dit, sier Øistein Mjærum, kommunikasjonsdirektør i Røde Kors.

Les og lær:

Les også

Hvorfor øker strømmen av flyktninger så mye akkurat nå?

- Vi har allerede igangsatt et tiltak på mottaket for enslige mindreårige asylsøkere på Tøyen, med syv frivillige fra Oslo Røde Kors som bistår de barna som kommer dit, sier Øistein Mjærum, kommunikasjonsdirektør i Røde Kors.

Røde Kors er ved kongelig resolusjon en støtteaktør for norske myndigheter og de opplyser at de tar enhver henvendelse fra myndighetene om mulighetene for bistand alvorlig.— På en annen side mener vi det er myndighetenes ansvar å håndtere denne situasjonen, men vi ser selvsagt opptatt av hvordan vi i en nødfase kan bistå. Dette er noe samtlige Røde Kors-foreninger i Europa er i gang med nå, sier Mjærum.

Borgen mener kommunen har mye plass

-Vi har mye areal og bør bistå staten i den vanskelige situasjonen. Det er snakk om midlertidige overnattingsplaser i noen få dager i påvente av at registreringen for de nyankomne er ferdig, sier Borgen.

Marianne Borgen, gruppeleder for SV i bystyret i Oslo, mener Oslo bør bidra.— Det er en humanitær katastrofe som nå utspiller seg i Europa som vi bare så vidt ser konturene av her i Norge. Dette handler om å bistå i en veldig vanskelig situasjon, sier Borgen.

Hun mener kommunen eier mange bygg og tomter som kan brukes.

— Vi har mye areal og bør bistå staten i den vanskelige situasjonen. Det er snakk om midlertidige overnattingsplasser i noen få dager i påvente av at registreringen for de nyankomne er ferdig, sier Borgen.

— Dette handler om å vise aktiv vilje og solidaritet for dem som har det vanskelig. Jeg mener et minimum av det Oslo kommune kan hjelpe med er å stille opp og hjelpe til med akuttovernattingsplasser, sier SV-politikeren.

Les også

  1. Slik kan du hjelpe flyktningene

  2. Fem historier fra fem rom i et asylmottak midt iblant oss

  3. Voldsomt stort folkelig engasjement for syriske flyktninger

Les mer om

  1. Flyktninger
  2. Migrantkrisen i Europa