"Når vi setter døren litt på gløtt, blir det lettere å søke hjelp"

  • Edel Bakkemoen
  • Ingen oppdrag er for store, ingen for små for oss arkitekter, men det er selvsagt grenser for hva vi får gjort på en halv time, sier Caroline Støvring.

Hun er sivilarkitekt MNAL og styreleder i Oslo Arkitektforening (OAF).

— Som ny styreleder i Oslo Arkitektforening (OAF) vil du gjerne nå ut med hvilke tjenester arkitekter kan yte? - Ja, i dette vervet må man delta i samfunnsdebatten på en annen måte enn når man sitter ved sin egen tegnepult. Oslo Arkitektforening er 108 år, eldst og størst i landet. Den representerer også Akershus og har 1900 medlemmer, det er omtrent halvparten av moderorganisasjonen NALs medlemstall. I vår region skjer det mye. Oslo er en av Europas mest voksende byer.

- Er dette en heltidsjobb for deg?

Hver torsdag åpner Arkitektenes Hus døren for boligeiere som har meldt seg på til en halv time gratis veiledning.

— Det er et verv som tilsvarer en stilling på 50 prosent. Jeg er ellers partner i Morfeus Arkitekter AS, som ble etablert i 2007. Akkurat nå holder vi på med prosjektet Nasjonal turistveg på Andøya. - Hvor lenge har OAF hatt gratis rådgivingstjeneste, og hvordan fungerer den nå?

— Siden 1979 har det vært en form for fri, tidsbegrenset arkitekthjelp for privatpersoner i Arkitektenes Hus. Ordningen er den samme som tidligere, men i fornyet versjon. To rådgivere kommer hver torsdag og sitter her i to timer. De som har meldt seg på elektronisk, og fått tildelt tidspunkt, får en halvtime hver. Omfattende oppgaver kan selvsagt ikke løses på så kort tid, men vi kan peke i riktig retning. Vi synes vi får utrettet mye, og folk virker fornøyde.

- Hvordan rekrutteres rådgivende arkitekter?

En rekke kjente arkitekter har innehatt vervet som styreleder i OAF, og Caroline Støvring kikker gjerne i den skinninnbundne styreprotokollen fra 1925-45.

— 13 rådgivere er knyttet til ordningen. De melder sin interesse og velges for fire år om gangen etter intern kunngjøring blant våre medlemmer. Det er hyggelig at mange vil jobbe gratis på en tjeneste som gavner folk flest. - Gavner ikke ordningen også arkitektstanden?

— Jo, det er også en markedsføring av faget og våre tjenester. Noen mennesker har høy terskel for å kontakte arkitekt. Ved å sette døren litt på gløtt i Arkitektenes Hus blir dette lettere.

- Er det regler for om den enkelte rådgiver kan kapre kunder på denne ordningen?

— De skal ikke mele sin egen kake, men henvise til NALs småhusregister med oversikt over kontorer som jobber med boliger og byggeoppgaver i mindre skala.

- Hvilke temaer og spørsmål går igjen?

— Løsninger for private nybygg, påbygg og ombygginger. Forståelse av regelverk. Utnyttelse av plass. Varmekilder og fornybar energi er temaer i tiden. Ny bergvarme kan kombineres med vannbåren varme i gamle radiatorer, eller med.

- Hurtig og tett boligbygging har gått på bekostning av bokvalitet. Nytter det å gjøre noe i ettertid?

Svart kaffe i hvit kopp på arkitektens sorte bord.

— Det kan alltids gjøres noe. Man kan for eksempel jobbe med planløsningen, blikket gjennom boligen, oppbevaring og smarte løsninger slik at boligen oppleves som velfungerende og trivelig, sier Caroline Støvring.