Mange dødsulykker på sykkel skjer når lastebilen svinger til høyre

173 syklister ble drept i trafikken fra 2000 til 2017. 31 av ulykkene skjedde i møte med tunge kjøretøyer. Vegdirektoratet tror løsningen er færre lastebiler i byen på tidspunkter med mange syklende.

I perioden 2015–2017 var det tre ulykker i Oslo som skyldtes at et tungt kjøretøy svingte til høyre i et kryss og kolliderte med en syklist. Dette bildet er fra krysset Kirkeveien/Valkyriegata på Majorstuen.
  • Astrid Løken
    Astrid Løken

– De fleste av dødsulykkene der syklisten blir drept av tunge kjøretøyer, skjer i kryss i bymessige strøk. Fra før vet vi at mange av disse ulykkene skjer idet lastebiler svinger til høyre, sier seniorrådgiver Torstein Bremset i Vegdirektoratet.

Han er prosjektleder for den ferske rapporten Tungt møter mykt – Ulykker i by med tungekjøretøy og myke trafikanter. Bremset påpeker at det kommer til å bli flere syklister og mer godstransport i norske byer fremover.

Les hele saken med abonnement