Oslo

Landemerke langs E18 solgt, privat kjøper blar opp 80 millioner

Etter 109 år i statens eie er den majestetiske tårnvillaen og parken rundt solgt.

Generaldirektørboligen er vanskelig ikke å legge merke til hvis man er i Filipstad-området.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Mange har nok lagt merke til den, der den troner på en høyde over havnen på Filipstad, lengst vest i Oslo sentrum. E18 passerer i dag i tunnel under.

Den spesielle murvillaen, som kalles Generaldirektørboligen, er på mer enn 1500 kvadratmeter. Den er også fredet. Nå har Bane Nor solgt den. Kjøperen er det private eiendomsselskapet Vatne Property, som er heleid av Runar Vatne.

Det var Bane Nor som selv offentliggjorde nyheten om salget.

– Generaldirektørboligen er en historisk arv som vi har hatt med oss i mer enn 100 år, og det er med et visst vemod vi gir slipp på den. Likevel er vi ikke i tvil om at det er riktig å selge eiendommen og benytte de frigjorte midlene til andre, viktigere formål for jernbanen, sier administrerende direktør Petter Eiken i Bane Nor Eiendom.

Kommunen fikk ikke tilbud

Oslo kommune har i flere år arbeidet med de fremtidige planene for det store Filipstad-området. Den tidligere containerhavnen er en av de siste «indrefiletene» i Oslo som ikke er utviklet.

For tiden ligger reguleringsforslagene til behandling hos byrådet, som vil komme med en innstilling til bystyret i løpet av året. Det er planlagt flere tusen boliger her.

Den nær fem mål store eiendommen rundt Generaldirektørboligen ligger rett utenfor reguleringsområdet, men er den eneste eksisterende parken ved Filipstad i dag. Men Oslo kommune ble aldri tilbudt å kjøpe eiendommen av Bane Nor for å sikre grøntområdet.

Byrådssekretær Rasmus Reinvang (MDG) mener det er uproblematisk. Han viser til at allmennheten vil være sikret tilgang til grøntområdet uansett.

– Generaldirektørboligen med tilhørende hageanlegg er regulert til spesialområde bevaring med en tinglyst erklæring som sikrer allmennheten tilgang til hageanlegget. Dette er altså sikret uavhengig av hvem som eier, sier han.

Aftenposten har kontaktet Vatne Property med spørsmål om hvilke planer de har for eiendommen, men har foreløpig ikke fått svar.

Les også

LES OGSÅ: Uro, kriminalitet og dårlig omdømme. Dette bekymrer dem som bor i Oslos mest beryktede bydel.

Var bolig for NSB-sjefen

Staten, ved NSB, kjøpte eiendommen allerede i 1909. I mange år fungerte den som standsmessig bolig for NSBs toppsjef, som den gang hadde tittelen generaldirektør.

Siden har staten brukt den til andre formål. Den er for tiden leid ut til og brukes som hovedkontor for det nye statlige selskapet Norske tog AS. Det ble opprettet i 2016, og har som formål å leie ut togsett til de ulike aktørene på skinner, etter hvert som de ulike jernbanelinjene legges ut på anbud.

– For oss er potensialet i eiendommen fullt utnyttet, og vi er glad for å ha en solid kjøper som kan gi boligen en ny renessanse, sier Petter Eiken i Bane Nor Eiendom.

Les også

LES OGSÅ: Kunne du tenke deg å bo i rekkehus på taket av en bygård i Oslo sentrum?

Berører ikke barnehagen

Opprinnelig var parkområdet rundt villaen enda større, men Bane Nor bygget i 2015 et stort kontorkompleks på deler av eiendommen. Det ble solgt på et tidligere tidspunkt.

Salget av villaen berører for øvrig ikke barnehagen som blant annet holder til i den gamle portnerboligen på området.

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Eiendom
  3. Bane NOR